Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Samordnare idrottsrelaterad brottslighet
Som Regional samordnare för idrottsrelaterad brottslighet arbetar du i nära samarbete med lokalpolisområde Solna och lokalpolisområde Globen, Nationella Operativa Avdelningen (NOA) och med motsvarande regionala samordnare i övriga polisregioner. Uppdraget innebär att se till att de nationella strategierna och direktiven implementeras och följs upp i regionen. Arbetet genomförs i nära samverkan med Rättsavdelningen för att bland annat säkerställa att tillståndsgivningar är enhetliga och tydliga utifrån de nationella riktlinjer som finns inom omr...
2023-01-26 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till Kundcentrum, Intern service, Regionkansliet i Region Stockholm
Som chef för Kundcentrum rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens/enhetens/gruppens verksamhet inom området Kundcentrum och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga...
2023-01-26 2023-02-09
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till operativ verksamhetsstyrning, kansliet PO Stockholm syd
Som gruppchef för gruppen operativ verksamhetsstyrning leder du en grupp med specialister såsom operativa samordnare, omvärldsanalytiker och områdesplaneringen. Du förväntas också vara en del i stabsarbetet som exempelvis stabschef. Som chef för gruppen rapporterar du till polisområdets kanslichef samt ingår i områdeskansliets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens/enhetens/gruppens verksamhet inom området operati...
2023-01-26 2023-02-01
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Administratörer till receptionen Polisområde Huddinge
I din roll som administratör blir du Polismyndighetens ansikte utåt. Ditt uppdrag är att hjälpa medborgare som uppsöker oss av olika skäl, vilket till huvudsak sker genom direktkontakt med besökare men även till viss del via telefonsamtal och mail. Du ska kunna informera och vägleda på ett enkelt och begripligt sätt. Varje medborgare ska bemötas objektivt utifrån sitt ärende. Arbetet innebär att upprätta polisanmälningar av olika dignitet samt hantera beslag och hittegods. Du kommer att initiera utredningar som innebär att hålla förhör och i ö...
2023-01-25 2023-02-01
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Barnförhörskoordinator till Barnahus Stockholm
I rollen som Barnförhörskoordinator på Barnahus, agerar du spindeln i nätet. Tjänsten innefattar många kontaktytor och i din roll ingår såväl planering och bokning av barnförhören, som att se till att alla berörda parter har rätt information. Huvudsakliga arbetsuppgifter: Planera, boka och samordna barnförhör åt handläggarna Samverka med handläggarna, åklagarkamrarna och tingsrätten inför barnförhören Samverka med socialtjänsten, socialtjänstsamordnarna, förskola/skola/fritids, särskild företrädare, målsägandebiträde, försvarare, barn och ung...
2023-01-24 2023-01-31
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Utredare till Grova brott lokalpolisområde Järva
Som utredare hos oss så kommer du i huvudsak utreda grova rån, grova narkotikabrott, människorov, rån, grova utpressningar, grova vapenbrott, grova misshandlar och försök till mord. Utredningsarbetet bedrivs offensivt och sker företrädesvis i team, bestående av både poliser och civila utredare, under ledning av förundersökningsledare och gruppchef. Hemliga tvångsmedel används regelbundet med biträde av spaning i inkomna och egeninitierade ärende. Det är också viktigt för oss att behålla vår operativa förmåga. Det finns möjlighet att för PO Nor...
2023-01-23 2023-01-30
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Barnutredare civil/polis på barngruppen till PO Sthlm Nord, Brott i Nära Relation, Sollentuna
Som utredare på BIN handlägger du ärenden med stor variation. Barnärenden kan vara allt mellan ofredande och mord som skett mot barnen som har eller haft en nära relation. Den fysiska placeringen är polisstationen Sollentuna och det förekommer ofta barnförhör på vårt Barnahus även det placerat i Sollentuna. Förhör med misstänkta förekommer i polisarrest och på häkten i frihetsberövade ärenden. Man jobbar enskilt men även ofta i team, särskilt i våra större barnärenden. Särskilt utbildade barnutredare som har genomgått barnförhörsledarutbildning...
2023-01-23 2023-02-17
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Polisstuderande för sommarvikariat 2023, Polisregion Stockholm
Som administratör inom reception, passverksamhet och operatör på PKC har du en viktig samhällsfunktion där du till stor del är allmänhetens första kontakt med Polismyndigheten. Via reception och passverksamhet sker kontakten via besök till skillnad från PKC där kontakten sker via telefon genom det nationella telefonnumret 114 14. RECEPTIONSVERKSAMHETEN I POLISOMRÅDENA Arbetet sker till viss del via telefonsamtal och mail men i huvudsak direktkontakt med besökare. Ditt uppdrag är att hjälpa medborgare som uppsöker oss av olika skäl. Arbetet i...
2023-01-23 2023-02-13
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Passhandläggare sommaren 2023, Region Stockholm
Som administratör inom passverksamheten har du en viktig samhällsfunktion där du är Polismyndighetens ansikte utåt och ibland medborgarens första kontakt med polisen. Du förväntas att tillsammans med dina kollegor och chef ta ett gemensamt ansvar för uppdraget och verksamheten. Arbetet sker i huvudsak genom direktkontakt med medborgarna men även till viss del genom telefonsamtal och e-post. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta emot ansökningar om resehandlingar (pass och nationellt identitetskort), handlägga och lämna ut resehandlingar....
2023-01-23 2023-02-06
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Handläggare till beslagsgruppen i Flemingsberg
Som beslagshandläggare är din huvudsakliga arbetsuppgift att i förundersökningen hantera och ansvara för tvångsmedlet beslag enl. RB 27 kap, i samband med brottsutredningar. Det rör sig om allt från kläder, papper, verktyg, fordon, pengar, narkotika, vapen m.m. Du ansvarar för att omhänderta olika utredningsadministrativa och operativa utredningsåtgärder, såsom effektuering av lagakraftvunna domar och polisiära förundersökningsbeslut, identifiering och spårning av föremål tagna i beslag samt hantering och vård av beslag. Beslagen förvaras i ...
2023-01-23 2023-02-05
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm LPO Norrmalm, PO City, söker Förundersökningsledare till UL Norrmalm & UL Norrmalm Ungdom
Tjänsten som förundersökningsledare innebär att du står som enskild beslutsfattare i flera av lokalpolisområdets förundersökningar samt agerar arbetsledare åt en grupp utredare. Du prioriterar, resursätter och följer upp ärenden. Du tar del i verksamhetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du arbetar tätt tillsammans med utredare, andra förundersökningsledare, gruppchefer och åklagare samt övriga resurser på lokalpolisområdet/polisområdet. Du sätter mål och uppnår resultat som leder till önskvärda effekter både för lokalpolisområdet och för ...
2023-01-20 2023-02-03
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Multimediahandläggare till Bildex med kompetens inom digital bild- och film till Västberga
I denna rekrytering söker vi multimediahandläggare med bred teknisk kompetens inom IT och multimedia. Under en arbetsdag kommer du bland annat att arbeta med inhämtning/säkring av övervakningsfilm ute på fältet samt analys och bearbetning på kontoret. Du sammanställer vad som behöver göras i respektive ärende, sköter kontakter med beställare samt interna- och externa samarbetsparter. I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring där du tillsammans med ytterligare medarbetare från regionen under en eller flera veckor per år har beredskap dygnet runt...
2023-01-20 2023-02-06
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Handläggare till Regionkansliet, Polisregion Stockholm
Som handläggare i gruppen har du en central roll i regionkansliets beredningsprocess med kontakter med olika verksamheter och samarbetspartners internt, vilket kräver en hög nivå av service. Du förväntas kunna läsa och ta del av relevanta delar i omfattande textunderlag och analysera detta och vara föredragande inför regionledningen i beredningsarbetet. Fokus i arbetsuppgifterna ligger på att hantera, bereda och följa upp ärenden som inkommer till gruppen på olika sätt. Rollen kräver en aktiv och utåtriktad samverkan och nära kontakter med fler...
2023-01-20 2023-02-03
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Administratör till sektionen för Operativt stöd i polisområde Stockholm Syd
Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och du kommer i första hand att vara ett praktiskt stöd till sektionschefen och de olika gruppcheferna. Du ska kunna hoppa in där du behövs och hantera både mer och mindre kvalificerade arbetsuppgifter. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: protokollskrivning, inventeringar, personalplanering, semesterplanering, beslutsskrivning, administration vid rekrytering, inköp, utbildningssamordning, administration i remissärenden, informationsutskick, konferenssamordning, hantering av inkommande handlingar och är...
2023-01-19 2023-02-06
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Finansiell utredare, Funktionsinriktade Polisutbildningen, Region Stockholm
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättsbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Du ä...
2023-01-18 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Utredare till LPO Skärholmen
Som utredare inriktas ditt arbete i första hand mot de brott som enligt brottskatalogen skall handläggas av LPO vilket är allt från grov misshandel, narkotikabrott, stölder, special straffrättsliga ärenden till ärenden med frihetsberövade personer och tvångsmedel/hemliga tvångsmedel. I rollen som utredare ska du ta fram ett objektivt beslutsunderlag till din förundersökningsledare där egen bevisvärdering under utredningen är en av arbetsuppgifterna. Du arbetar självständigt men kan vid större ärenden jobba i ett team Huvudsakliga arbetsuppgif...
2023-01-17 2023-01-31
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Dödfallshandläggare
Att arbeta med polisiära dödsfall innebär att man har en relativt oplanerad arbetsdag. Vi får dagligen in ärenden om dödsfall till exempel drunkningar, mord, självmord, plötslig spädbarnsdöd och andra dödsfall där naturlig orsak saknas. Idag är vi fyra medarbetare som arbetar heltid med Stockholm syds polisiära dödsfall. I vårt arbete ingår att hantera dödsfall utan misstanke om brott men också att hjälpa till i ärenden där det finns en brottsmisstanke. Dödsfallshandläggarna har ett tätt samarbete med Rättsmedicinalverket, sjukvården, begravn...
2023-01-17 2023-01-31
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Administratörer inom utredning till Polisområde Stockholm Nord
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat: • Sekretesshantering • Initiala utredningsåtgärder • Administration av ärenden i polisiära IT-system så som PÄR, DURTVÅ mm. • Delaktig i att skapa rutiner som förbättrar arbetsflöden • Administration, såsom exempelvis hantering av funktionsbrevlåda (mail) samt kommunikation med både externa- samt interna aktörer • Fordonsadministration • Även andra arbetsuppgifter kan tillkomma
2023-01-16 2023-01-30
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Utredare Bedrägeri, Funktionsinriktade Polisutbildningen, Region Stockholm
Som bedrägeriutredare ingår du i det riktade arbetet mot den organiserade brottsligheten i hela Stockholm. Genom att jobba på bedrägerisektionen och tillhöra RUE kommer du vara en del av den spetskompetens som vår enhet kan leverera till hela länet. Du kommer att jobba som utredare av såväl grova brott med hemliga tvångsmedel som vardagsbrott. Där både den enskilda individen som det kriminella nätverket är misstänkta. I utredningsarbetet är det också en naturlig del att verkställa tvångsmedel i sektionens ärenden. Här hjälper vi och engagerar ...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchefer till inre kontroll/NIGS-grupper, Gränspolisenheten
Syftet och arbetet vid de inre kontrollgrupperna innebär att uppsöka och hitta personer som vistas illegalt i Sverige för öka tryggheten i samhället och motverka osund konkurrens vid arbetsmarknaden. Detta görs genom eftersökande av efterlysta personer, arbetsplatsinspektioner, offensiva yttre utredningsåtgärder avseende IBN-ärenden (internationella brottsnätverk) / människosmuggling och annan grov organiserad gränsöverskridande brottslighet t.ex. spaning och tillslag mot boenden och mot möjliggörare. Ett stort arbete läggs även på samverkan ...
2023-01-16 2023-01-30
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Barnutredare, Funktionsinriktade Polisutbildningen, region Stockholm
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Inom barnärenden utreds grova brott såsom grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Utredningsåtgärder av tekniskt slag kopplat till IT och multimedia förekommer även i arbetsuppgifterna. Mer komplicerade IT åtgärder görs i samverkan med interna aktörer. Som polis är du förutom utre...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Utredare Brott i nära relation, Funktionsinriktade Polisutbildningen, region Stockholm
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Inom barnärenden utreds grova brott såsom grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Utredningsåtgärder av tekniskt slag kopplat till IT och multimedia förekommer även i arbetsuppgifterna. Mer komplicerade IT åtgärder görs i samverkan med interna aktörer. Som polis är du förutom utr...
2023-01-16 2023-02-16