Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Handläggare Förvaltningsärenden vid Joursektionen, Polisområde Stockholm City
Arbetsuppgifter kopplade till denna roll: • Handlägga ärenden inom myndighetens förvaltningsuppdrag. Exempelvis hantera och bevaka beslut om handräckning, personefterlysningar och andra förvaltningsärenden. • Beredning av ärenden, frågor och inventeringsuppdrag som inkommer till kansliet. • Hantera sektionens funktionsbrevlåda för inkommande mail. • Kontakt med olika uppdragsgivare, exempelvis olika vårdinrättningar, Tingsrätten och Kriminalvården. • Du kan även komma att handlägga strategiska uppdrag från ledningsgruppen samt handlägga och...
2023-09-29 2023-10-09
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till BF/IGV vid lokalpolisområde Norrmalm
Som gruppchef för BF/IGV gruppen rapporterar du till lokalpolisområdeschefen/biträdande lokalpolisområdeschef samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området BF/IGV och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Som gruppchef ansvarar du för ingripandeverksamhet...
2023-09-27 2023-10-11
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till Områdespolisen vid lokalpolisområde Norrmalm
Som gruppchef för Områdespolisen rapporterar du till lokalpolisområdeschefen/ biträdande lokalpolisområdeschef samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för lokalpolisområdets arbete med narkotikamålen, arbetet med kroglivet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Som gruppchef ansvara...
2023-09-27 2023-10-11
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchefer till BF/IGV och områdespolis, LPO Södermalm
Uppdraget som gruppchef: Som gruppchef rapporterar du till lokalpolisområdeschefen och de biträdande cheferna samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och resultat främst inom ingripandeverksamheten och det brottsförebyggande arbetet alternativt områdespolisuppdraget. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtr...
2023-09-27 2023-10-11
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Passhandläggare till polisregion Stockholm
Som administratör inom passverksamheten har du en viktig samhällsfunktion där du är Polismyndighetens ansikte utåt och ibland medborgarens första kontakt med polisen. Du förväntas tillsammans med dina kollegor och chef ta ett gemensamt ansvar för uppdraget och verksamheten. Arbetet sker i huvudsak genom direktkontakt med medborgare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta emot ansökningar om resehandlingar (pass och nationellt identitetskort), handlägga dessa samt lämna ut resehandlingar. I tjänsten ingår även andra administrativa arbetsup...
2023-09-25 2023-10-04
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm IT-utredare Grova Brott Stockholm Syd
Som utredare i gruppen Grova Brott inriktning IT ingår du i utredningsverksamheten på sektionen. Som utredare agerar du som ett tekniskt utredningsstöd där du är en viktig del av förundersökningsarbetet. Arbetet utförs alltid i samarbete med en utredningsgrupp och ofta i tätt samarbete med operativa analytiker. Som utredare hos oss är du även en viktig del av förundersökningsarbetet vilket betyder att du inhämtar information, sammanställer inkommit material och föredrar ärenden för förundersökningsledare som denne kan fatta rättssäkra beslut på...
2023-09-25 2023-10-09
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Stationsbefäl PO city
Som stationsbefäl i PO City kommer du att verka som en företrädare för polisområdet och vara polisområdeschefens förlängda arm. Detta innebär att du under icke kontorstid och efter delegation har ett övergripande verksamhetsansvar för polisområdet samt för att leda polisområdets taktiska centrum under veckoslut och helger. Du kommer behöva gedigen kunskap om myndighetens uppdrag, mål och styrdokument så att du självständigt kan bedöma situationer och kunna prioritera och fatta beslut. Här får du möjlighet att bereda inkomna ärenden med hög kva...
2023-09-22 2023-10-06
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Stationsbefäl, PO City
Som stationsbefäl i PO City kommer du att verka som en företrädare för polisområdet och vara polisområdeschefens förlängda arm. Detta innebär att du under icke kontorstid och efter delegation har ett övergripande verksamhetsansvar för polisområdet samt för att leda polisområdets taktiska centrum under veckoslut och helger. Du kommer behöva gedigen kunskap om myndighetens uppdrag, mål och styrdokument så att du självständigt kan bedöma situationer och kunna prioritera och fatta beslut. Här får du möjlighet att bereda inkomna ärenden med hög kva...
2023-09-22 2023-10-06
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Administratörer till Joursektionen vid Polisområde Stockholm City
Exempel på arbetsuppgifter: • Hantera administrativa uppgifter som beställningar, fakturahantering, diarieföring, protokollskrivning och begäran till andra myndigheter. • Hantering av vissa lokalfrågor och personaladministration. • Stöd till ledningsgruppen i övriga administrativa frågor som är vanligt förekommande inom kansliverksamheten.
2023-09-18 2023-10-02
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Handläggare till regionala utredningsenhetens Forensiska station Stockholm
Arbetsuppgifterna består av att på ett kvalitetssäkert sätt hantera, ta emot, paketera och vidaresända gods och spår som ska undersökas av Nationellt Forensiskt Centrum (NFC), Rättsmedicinalverket (RMV) eller annan instans. Vidare kommer du att ge råd till förundersökningsledare om vilket material som ska undersökas vidare, hur begäran bör prioriteras samt stödja med forensisk kunskap och erfarenhet under utredningens gång. Du kommer att genomföra undersökningar, som inte kan ske på brottsplats, i därför anpassade lokaler.
2023-09-18 2023-10-02
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Handläggare till regionala utredningsenhetens Forensiska Analysteam Kungsholmen
Arbetsuppgifterna består till största delen av att analysera resultat av forensiska brottsplats- och laboratorieundersökningar med målet att finna ytterligare forensiska möjligheter för att öka lagföring, upptäcka brottstrender och seriebrottslighet. Du ska sammanställa och visualisera komplex information på ett noggrant, strukturerat och lättförståeligt sätt. Uppdraget utförs bl.a. i samverkan med dina medarbetare i teamet, sektionen och i dialog med förundersökningsledare och utredare i brottsundersökningar.
2023-09-18 2023-10-02
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Finansiell utredare till Grova brott Stockholm Syd
I rollen som finansiell utredare kommer du självständigt och i grupp att utreda och kartlägga en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att bl.a. återta brottsvinster. För detta krävs att det genomförs en finansiell utredning som kartlägger gärningsmannens ekonomi och i många fall även ekonomin hos personer i gärningsmannens krets. Uppdraget sker i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare och du är delaktig i hela utredningskedjan från det att ärendet inkommer till att det slutredovisas för åklagare. För...
2023-09-15 2023-10-02
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Polisregion Stockholm söker Jourutredare till Polisområde Stockholm nord
Som jourutredare kommer du att arbeta med alla typer av ärenden samt komma i kontakt med de flesta brottstyper i ett akut skede. Med stort personligt ansvar ska du handlägga färska ärenden med eller utan frihetsberövad. Du kommer att hålla kontinuerlig kontakt med åklagare och polisiära FU-ledare i de ärenden du ansvarar för. Vidare kommer du att genomföra tvångsmedel både i yttre och inre tjänst. Beroende på ärende och situation kommer du hantera ärenden och arbetsuppgifter självständigt eller i team. Sammantaget ger detta en unik möjlighet a...
2023-09-14 2023-10-05
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till ärende- och brottssamordningsgruppen, Joursektionen i Po Stockholm Syd
Som chef inom Joursektionen rapporterar du till sektionschef/biträdande sektionschef samt ingår i joursektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens verksamhet inom området ärende- och brottssamordning och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Som gruppchef på Joursektionen har du personalansvar f...
2023-09-14 2023-10-02
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till Jourex, Joursektionen PO Stockholm syd
Uppdraget som gruppchef för Jourex Som chef inom Joursektionen rapporterar du till sektionschef/ biträdande sektionschef samt ingår i joursektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens verksamhet inom området jourutredningar och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Din grupp är under tillskapande...
2023-09-14 2023-10-02
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Utredare till Regionalt Cybercrime Center (RC3), placering i Stockholm
Som KCB-utredare kommer du lösa komplexa problem tillsammans med andra. Här handlägger du, enskilt eller i team, bland annat ärenden som rör cyberattacker mot privatpersoner och företag genom exempelvis överbelastningsattacker, ransomware och andra dataintrång. I utredningsarbetet ingår att hålla förhör, genomföra husrannsakningar, inhämta och analysera stora mängder data, hantera och dokumentera samt säkerställa bevisning. Du kommer löpande presentera utredningsläget för polisiär förundersökningsledare eller åklagare samt vid utredningens slut...
2023-09-06 2023-10-09