Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Civila utredare till utredningsjoursektionen, Stockholm
Som civil utredare hos polisen arbetar du i utredningar som leds av en förundersökningsledare. Dina arbetsuppgifter blir att följa givna direktiv som att exempelvis hålla förhör, inhämta och sammanställa bevisning som åklagaren behöver för att nå tillräckliga skäl för att väcka åtal alternativt kunna fatta beslut om att ärendet ska läggas ned. Obekväm arbetstid förekommer i tjänsten. Vi söker civila utredare till jourens mängdbrottsgrupp. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter som mängdbrottsutredare är att: • Både enskilt och tillsammans med and...
2024-05-17 2024-05-23
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Förundersökningsledare till brott i nära relation, Stockholm city
Som förundersökningsledare ansvarar du tillsammans med övriga förundersökningsledare för att de ärenden som inkommer samordnas, utreds och prioriteras i rätt ordning. Du coachar och vägleder medarbetarna under hela processen från inkommet till avslutat ärende. Du är knuten till en utredningsgrupp och du ska vara tillgänglig för att vägleda och arbetsleda utredarna i deras arbete. Som förundersökningsledare är du ansvarig för att följa upp, utvärdera och bedöma utvecklingen i arbetet med att förbättra utredningsresultat. Du leder tillsamman...
2024-05-15 2024-05-29
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Brottsförebyggande samordnare till kansliet i Flemingsberg
I din roll som Brottsförebyggande samordnare kommer du att ingå i gruppen för strategisk verksamhetsstyrning som tillhör Kansliet i Polisområde Stockholm Syd. Gruppen består av strategiska samordnare som arbetar med utredning och lagföring, tillväxtarbete, krisberedskap, personaldimensionering samt planeringsprocesser. I uppdragen ingår det att planera, analysera och följa upp verksamheten på en övergripande nivå i ett strategiskt perspektiv. Du kommer att vara polisområdets företrädare, talesperson och ansikte utåt i de Brottsförebyggande frå...
2024-05-14 2024-05-28
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Lokalsamordnare till polisområde Gotland
Som lokalsamordnare ansvarar du för att planera, analysera och följa upp polisområdets övergripande aktiviteter inom ditt verksamhetsområde och för att bidra i dina kollegors arbete inom sina. Du har ett övergripande och koordinerande ansvar inom polisområdet och i rollen stödjer du även enhetens sektioner genom dialog, samverkan och metodutveckling. Du kommer regelbundet att bereda underlag till-, och som föredragande ibland delta vid polisområdet ledningsmöten, samverka med nyckelfunktioner på enhetens sektioner samt ingå i nätverk med övri...
2024-05-14 2024-05-28
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm FU-ledare till Sjöpolisen
Sjöpolisens utredningsuppdrag omfattar till största delen brott kopplat till den marina miljön med hela polisregionen som upptagningsområde. Viss del av uppdraget rör speciallagstiftning ex Sjölagen, Sjötrafikförordningen. Uppdraget omfattar även hantering av frihetsberövade och dödsfall. I rollen kommer du arbeta som en utredande förundersökningsledare. Det innebär arbete i en mindre utrednings- samt beslagsgrupp där du kommer arbetsleda utredarna och beslagshanterarna samtidigt som du deltar i sektionens utredningsarbete. Du förväntas stödja ...
2024-05-14 2024-05-28
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchef till finansiella utredare vid sektionen Operativt stöd, Region Stockholm, PO Nord
Uppdraget som gruppchef för finansiell utredningsgrupp Som chef för finansiella utredare rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området finansiell analys, återtagande av brottsvinster och hemliga tvångsmedel. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamhete...
2024-05-14 2024-05-28
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Verksamhetsanalytiker till lokalpolisområde Haninge-Nynäshamn
Som verksamhetsanalytiker är du delaktig i lokalpolisområdets planeringsprocess genom att tillsammans med andra funktioner formulera mål och metoder samt ansvara för uppföljning. Du följer upp och analyserar kontinuerligt lokalpolisområdets brottstrender och återkommande brottsmodus, för att sedan föreslå evidensbaserade metoder att arbeta mot aktuell problematik. Du kommer arbeta i olika tekniska system för framtagande av stor mängd data och du kommer skapa underlag för analys och bedömningar som följer våra inriktningar och långsiktiga mål. D...
2024-05-13 2024-05-22
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchefer till utredningsjoursektionens bedrägeri-/mängdbrottsgrupp i Solna
Som chef på utredningsjoursektionens bedrägeri-/mängdbrottsgrupp rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har ansvar för polisområdets hantering av främst bedrägeri- och mängdbrott och att dessa ärenden bereds, prioriteras och utreds enligt polismyndighetens utredningsstrategi. Grupperna består av administratörer, utredare och förundersökningsledare. Grupperna kommer arbeta i nära samverkan me...
2024-05-10 2024-05-27
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Utredare Grova Brott Lokalpolisområde Södertälje
Uppdraget är att handlägga och utreda grova brott inom Polisområdet genom att planera och genomföra förhör, samverka med interna och externa parter, inhämta och sammanställa information samt presentera denna såväl muntligt som skriftligt. Utredningsarbetet bedrivs systematiskt, kvalitetssäkrat och med god rättssäkerhet, vilket ställer krav på dig som utredare att vara noggrann, initiativrik och objektiv. Utredare vid gruppen för grova brott förväntas kunna ansvara för att operativt leda en utredning genom att fördela och följa upp arbetsuppgif...
2024-05-08 2024-05-22
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Kriminaltekniker till regionala utredningsenheten, forensisk sektion i Stockholm
Som kriminaltekniker är du en del av ett utredningsteam där de pusselbitar du lägger kan vara direkt avgörande för utfallet av ett ärende. Du genomför bland annat platsundersökningar vid grova brott, brandorsaksundersökningar samt visst laboratoriearbete. Arbetet redovisas vid behov i kriminaltekniska protokoll. I rollen ingår också identifieringsarbete av avlidna samt att delta vid obduktioner. Kriminaltekniker stödjer utredningsverksamheten i forensiska frågor, föredrar resultat av undersökningar för utredare och förundersökningsledare/åkla...
2024-05-07 2024-05-21
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Analytiker till Stockholm Syd, lokalpolisområde Skärholmen
Som analytiker är du delaktig i lokalpolisområdets planeringsprocess i form av att formulera mål och metoder samt ansvara för uppföljning. Du lägesföljer och analyserar kontinuerligt lokalpolisområdets brottstrender och återkommande brottsmodus för att sedan föreslå evidensbaserade metoder att arbeta mot aktuell problematik. Vid uppkomna behov tar du fram analytiska produkter för internt bruk men även för att användas tillsammans med våra samverkanspartners. Som analytiker har du även en analysfunktion i en lokal stab om större avvikelse skull...
2024-05-07 2024-05-21
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Förundersökningsledare till polisens kontaktcenter, placering Gotland
Uppdraget på PKC är att vara den första länken i kedjan till en effektiv och kvalitetssäkrad brottsutredningsprocess. Hos oss öppnas möjligheter för dig att vara med i utvecklingen av en verksamhet i ständig förändring. Du får arbeta i en virtuell miljö med operatörer och förundersökningsledare i team. Rollen som förundersökningsledare innebär att lämna tydliga direktiv till medarbetare, såväl muntligt som skriftligt, i syfte att driva förundersökningen framåt, alternativt lägga ned ärenden med kvalitet. I samråd med gruppchef coachar, motivera...
2024-05-07 2024-05-21
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Förundersökningsledare till polisens kontaktcenter, placering Norrtälje
Uppdraget på PKC är att vara den första länken i kedjan till en effektiv och kvalitetssäkrad brottsutredningsprocess. Hos oss öppnas möjligheter för dig att vara med i utvecklingen av en verksamhet i ständig förändring. Du får arbeta i en virtuell miljö med operatörer och förundersökningsledare i team. Rollen som förundersökningsledare innebär att lämna tydliga direktiv till medarbetare, såväl muntligt som skriftligt, i syfte att driva förundersökningen framåt, alternativt lägga ned ärenden med kvalitet. I samråd med gruppchef coachar, motivera...
2024-05-07 2024-05-21
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Utredande poliser till RC3 utredning (Grooming), region Stockholm
• Identifiera misstänkta gärningspersoner med hjälp av gruppens ständigt utvecklade metoder. • Utföra operativa tvångsmedel som husrannsakan och hämtningar till förhör. • Operativa insatser ca 1 gång i veckan. • Identifiera brottsoffer. • Hålla förhör med såväl målsägande, vittnen och misstänkta gärningspersoner. Barnförhör kan komma att ske, men om så är fallet kommer utbildning att erbjudas om behovet finns. • Hantera ärenden med frihetsberövade personer självständigt eller tillsammans med andra. • Vidta andra utredningsåtgärder som till exem...
2024-05-06 2024-05-27
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm IT-forensiker och IT-handläggare till regionalt IT-brottscentrum 1 Stockholm eller Visby
Ditt uppdrag hos oss som it-forensiker eller it-handläggare kommer att bestå av arbete med beslagtagna enheter som har digital datalagring. I funktionen it-handläggare innebär det i huvudsak datasäkring av datan ur beslag. I funktionen it-forensiker tillkommer ytterligare uppgifter med analys och slutsatstagande av den säkrade datan. Gemensamt är att du arbetar inom förundersökningar tillsammans med de utredare och åklagare du ger biträde till. Vår sektion ansvarar för att extrahera data ur beslagen och sedan analysera data som är relevant i fö...
2024-04-30 2024-05-21
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Ordningsvaktssamordnare till Polisområde Stockholm City
I rollen som ordningsvaktsamordnare är du länken till regionen där du deltar i utvecklingsarbetet av funktionen. Du kommer också att ingå i regionens arbetsgrupp för ordningsvaktsfrågor som leds av ordningsvaktsansvarig i region Stockholm. Som ordningsvaktsamordnare tar du också ansvar för uppdraget i sin helhet och företräder Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Vidare är du ansvarig för att arbetet mellan ordningsvakter och kontaktpolisen fungerar väl i det aktuella polisomr...
2024-04-29 2024-05-20
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm Gruppchefer till Utredningsjouren, Polisområde Stockholm Nord
Uppdraget som gruppchef för utredningsjouren I rollen som gruppchef för en jourutredningsgrupp kommer du att ha personal- och arbetsmiljöansvar för en grupp. Du leder och utvecklar din grupp och dess arbete med fokus på ett teambaserat arbetssätt för att lösa uppdraget tillsammans på bästa sätt. Ni har ansvaret för att jobba för hela polisområdets inriktning med aktuell lägesbild i fokus där du och din grupp har en avgörande roll i det inledande skedet för att brott i PO Stockholm Nord ska klaras upp. I rollen ingår att verka som utpekad jourf...
2024-04-24 2024-05-22