Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Nord Stationsbefäl till polisen i Örnsköldsvik
Som Stationsbefäl ingår det i ditt ansvar att inom verksamhetsområdet planera, fördela, leda och följa upp lokalpolisområdets inre verksamhet. Arbetsuppgifterna utgår från ett verksamhetsansvar och har sin utgångspunkt i lokalpolisområdets problembild. I funktionen leder du en del av den inre verksamheten antingen på uppdrag av chef eller självständigt genom tilldelad delegation. Funktionens uppdrag och krav ligger nära den direkta ledarens men funktionen har inget formellt personalansvar. Stationsbefälsfunktionen bedrivs främst under dagtid,...
2023-12-06 2023-12-20
Polismyndigheten, Polisregion Nord Gruppchefer till PKC, Boden och Luleå
Som gruppchef rapporterar du till Sektionschefen samt ingår i PKC Region Nords ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Du förväntas tillsammans med övriga gruppchefer och sektionschefen representera PKC Region Nords ledning och rollen som arbetsgivare. Som gruppchef förväntas du samverka med en rad intressenter både internt och externt. Exempelvis stations-, vakthavande och RLC-befäl samt...
2023-12-06 2023-12-13
Polismyndigheten, Polisregion Nord Administratör till receptionen i Arvidsjaur, vikariat
Receptionen är Polismyndighetens ansikte utåt och ofta den första kontakten för allmänheten - och är därav en viktig kontaktyta. Verksamheten är både en myndighetsutövning och en servicefunktion med tillgänglighet för såväl extern som intern service. Att tjänstgöra som administratör i receptionen är ett betydelsefullt arbete i att stärka förtroendet för polisverksamheten genom att ha engagemang, kvalitet och säkerhet i handläggningen av ärenden kombinerat med effektivitet. Som administratör i receptionen kommer du att ha ett viktigt arbete ino...
2023-12-01 2023-12-15
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredningsledare med funktion som förundersökningsledare på grupp Kriminell Ekonomi , i Sundsvall
Rollen som utredningsledare med funktion som förundersökningsledare innebär att lämna tydliga direktiv till medarbetare, såväl muntligt som skriftligt, i syfte att driva utredningar framåt. I samråd med gruppchef coachar, motiverar och stödjer du medarbetarna och skapar förutsättningar för dem att nå sin fulla potential. Du behöver ha god analytisk och kommunikativ förmåga och vana att arbeta i grupp. Du behöver ha god kunskap om cyberarenan likväl som den fysiska arenan och drivkrafter för organiserad brottslighet. Du har ett gott ordningssin...
2023-11-30 2023-12-13
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare till Grupp Kriminell Ekonomi med placering i Sundsvall
Arbetet som utredare grova brott innebär att både självständigt och i grupp handlägga och utreda brottslighet av ekonomisk karaktär. Brott av denna typ är i ständig förändring och ändrar snabbt format. Detta gör utredarrollen dynamisk och spännande då vi genom eget aktivt arbete och utbildningar ständigt lär oss nya sätt att nå resultat. • Hålla förhör med målsägande, vittnen och misstänkta personer • Arbeta med tillgång- och intäktsinriktad utredning, spaning fysisk och digital. • Fokus mot kriminell ekonomi och gängkriminalitet. • Arbete med...
2023-11-30 2023-12-13