Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Nord Handläggare till Gränspolisen i Sundsvall
Gränskontroll sker på flygplatser och i hamnar. I arbetet ingår bland annat profilering av resenärer samt att kontrollera pass samt övriga handlingar för in- och utresande. Du blir Polismyndighetens ansikte utåt och samverkar med interna och externa aktörer. Som förordnad passkontrollant kan du komma att behöva använda dig av polisiära tvångsåtgärder såsom t ex kroppsvisitation. Verkställighetshandläggning innebär att gränspolisen handlägger och verkställer beslut om av- och utvisning. Handläggningen kan innebära utredningar av identiteter/hem...
2023-01-27 2023-02-13
Polismyndigheten, Polisregion Nord Handläggare till Gränspolisen i Östersund
Gränskontroll sker på flygplatsen i Östersund och i arbetet ingår bland annat profilering av resenärer samt att kontrollera pass samt övriga handlingar för in- och utresande. Du blir Polismyndighetens ansikte utåt och samverkar med interna och externa aktörer. Som förordnad passkontrollant kan du komma att behöva använda dig av polisiära tvångsåtgärder såsom t ex kroppsvisitation. Verkställighetshandläggning innebär att gränspolisen övertar ärenden från Migrationsverket gällande personer som olovligen uppehåller sig i landet, genomför verkstäl...
2023-01-25 2023-02-08
Polismyndigheten, Polisregion Nord Yttre befäl till BF-IGV, LPO Södra Lappland, Polisområde Västerbotten
Yttre befäl planerar, leder och följer upp polisområdets yttre verksamhet, både inom ingripandeverksamhetens lokala arbete mot uppsatta mål, som inom det minutoperativa uppdraget. Arbetsuppgifterna utgår från ett verksamhetsansvar och har sin utgångspunkt i polisområdets problembild. I funktionen leder du den yttre verksamheten antingen på uppdrag av regionvakthavande befäl vid regionledningscentralen, gruppchef på BF-IGV eller självständigt genom tilldelad delegation. Funktionen yttre befäl bedrivs i skift på alla tider av dygnet under årets a...
2023-01-24 2023-02-07
Polismyndigheten, Polisregion Nord Förundersökningsledare till IT-brottscenter med placering i Sundsvall
Arbetet består främst av: • Förundersökningsledning i de aktuella brottstyperna. • Utöva arbetsledning inom utredningsprocessen. • Strukturera, samordna och prioritera ärenden inkomna till Region Nord. Samordning av ärenden till andra regioner. • Hantering och fördelning av ärendeinflödet. • Samverkan med nationella och internationella enheter. • Brottsförebyggande arbete inom brottsområdet.
2023-01-23 2023-02-06
Polismyndigheten, Polisregion Nord En framtid som skicklig utredare till brott i nära relation i Sundsvall?
Du bedriver kvalificerade utredningar gällande våldsbrott i nära relation och sexualbrott med känd eller okänd gärningsperson. Förundersökningen leds i de flesta fall av en åklagare. Detta betyder att du inhämtar information, sammanställer material, håller förhör och föredrar ärenden för åklagaren som denne kan fatta rättssäkra beslut på. Som utredare arbetar du i nära samverkan med andra myndigheter och organisationer såsom åklagarkammaren, juridiska ombud, socialtjänsten och andra utredare både i den egna arbetsgruppen och mellan grupperna o...
2023-01-20 2023-02-06
Polismyndigheten, Polisregion Nord Polisområde Västernorrland söker utredare med inriktning barn
Som utredare i gruppen, brott i nära relation, brott mot barn arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar där brott mot barn utreds. Arbetet som barnutredare består av kvalificerade utredningar gällande främst vålds- och sexualbrott mot barn. Du inhämtar och analyserar information samt genomför förhör med brottsutsatta, verkställer tvångsmedel, förhör vittnen samt misstänkta personer. Ärendekategorin omfattas av krav på skyndsam handläggning varför dessa ärenden är högt prioriterade inom hela rättskedjan. Arbetsformen utgörs av s...
2023-01-20 2023-02-06
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare Finans, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Du ...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare Finans, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Nord
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Du ...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare finans, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Du ...
2023-01-16 2023-01-30
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare Finans, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Du ...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare Bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Arbetet som bedrägeriutredare innebär att både självständigt och i grupp handlägga och utreda brottslighet av ekonomisk karaktär. Brott av denna typ är i ständig förändring och ändrar snabbt format. Detta gör utredarrollen dynamisk och spännande då vi genom eget aktivt arbete och utbildningar ständigt lär oss nya sätt att nå resultat. Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att: • Hålla förhör med målsägande, vittnen och ibland även misstänkta personer • Dokumentera tvångsåtgärder och begäran om olika tekniska undersök...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare Bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Nord
Arbetet som bedrägeriutredare innebär att både självständigt och i grupp handlägga och utreda brottslighet av ekonomisk karaktär. Brott av denna typ är i ständig förändring och ändrar snabbt format. Detta gör utredarrollen dynamisk och spännande då vi genom eget aktivt arbete och utbildningar ständigt lär oss nya sätt att nå resultat. Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att: • Hålla förhör med målsägande, vittnen och misstänkta personer • Hantera frihetsberövade • Dokumentera tvångsåtgärder och begäran om olika te...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Arbetet som bedrägeriutredare innebär att både självständigt och i grupp handlägga och utreda brottslighet av ekonomisk karaktär. Brott av denna typ är i ständig förändring och ändrar snabbt format. Detta gör utredarrollen dynamisk och spännande då vi genom eget aktivt arbete och utbildningar ständigt lär oss nya sätt att nå resultat. Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att: • Hålla förhör med målsägande, vittnen och misstänkta personer • Hantera frihetsberövade • Dokumentera tvångsåtgärder och begäran om olika te...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare Bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Arbetet som bedrägeriutredare innebär att både självständigt och i grupp handlägga och utreda brottslighet av ekonomisk karaktär. Brott av denna typ är i ständig förändring och ändrar snabbt format. Detta gör utredarrollen dynamisk och spännande då vi genom eget aktivt arbete och utbildningar ständigt lär oss nya sätt att nå resultat. Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att: • Hålla förhör med målsägande, vittnen och misstänkta personer • Hantera frihetsberövade • Dokumentera tvångsåtgärder och begäran om olika te...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare BINR, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Du bedriver kvalificerade utredningar gällande våld i nära relation och sexualbrott avseende vuxna. Förundersökningen leds i de flesta fall av en åklagare. Detta betyder att du inhämtar information, sammanställer material, håller förhör och föredrar ärenden för åklagaren som denne kan fatta rättssäkra beslut på. Som utredare arbetar du i nära samverkan med andra myndigheter och organisationer såsom åklagarkammaren, juridiska ombud, socialtjänsten och andra utredare både i den egna arbetsgruppen och mellan grupperna och sektionerna. Regional sa...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare BINR, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Du bedriver kvalificerade utredningar gällande våld i nära relation och sexualbrott avseende vuxna. Förundersökningen leds i de flesta fall av en åklagare. Detta betyder att du hämtar information, sammanställer material, håller förhör och föredrar ärenden för åklagaren som denne kan fatta rättssäkra beslut på. Som utredare arbetar du i nära samverkan med andra myndigheter och organisationer såsom åklagarkammaren, juridiska ombud, socialtjänsten och andra utredare både i den egna arbetsgruppen och mellan grupperna och sektionerna. Regional samv...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare brott i nära relation, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Inom barnärenden utreds grova brott såsom grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Arbetet innebär att ta del av utredningsmaterial såsom bilder, filmer och förhör med särskilt starkt innehåll som kan upplevas emotionellt påfrestande. Utredningsåtgärder av tekniskt slag kopplat ...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare BINR, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Du bedriver kvalificerade utredningar gällande våld i nära relation och sexualbrott avseende vuxna. Förundersökningen leds i de flesta fall av en åklagare. Detta betyder att du hämtar information, sammanställer material, håller förhör och föredrar ärenden för åklagaren som denne kan fatta rättssäkra beslut på. Som utredare arbetar du i nära samverkan med andra myndigheter och organisationer såsom åklagarkammaren, juridiska ombud, socialtjänsten och andra utredare både i den egna arbetsgruppen och mellan grupperna och sektionerna. Regional samv...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare Barn, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Inom barnärenden utreds grova brott såsom grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Arbetet innebär att ta del av utredningsmaterial såsom bilder, filmer och förhör med särskilt starkt innehåll som kan upplevas emotionellt påfrestande. Utredningsåtgärder av tekniskt slag kopplat ...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare Barn, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Inom barnärenden utreds grova brott såsom grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Arbetet innebär att ta del av utredningsmaterial såsom bilder, filmer och förhör med särskilt starkt innehåll som kan upplevas emotionellt påfrestande. Utredningsåtgärder av tekniskt slag kopplat ...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare Barn, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Inom barnärenden utreds grova brott såsom grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Arbetet innebär att ta del av utredningsmaterial såsom bilder, filmer och förhör med särskilt starkt innehåll som kan upplevas emotionellt påfrestande. Utredningsåtgärder av tekniskt slag kopplat ...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Nord Utredare barn, funktionsinriktade polisutbildningen, region Nord
Som utredare i gruppen arbetar du i huvudsak med åklagarledda förundersökningar. Inom barnärenden utreds grova brott såsom grov fridskränkning, misshandel samt sexualbrottsärenden med känd och okänd gärningsman. Som utredare så inhämtar du information, sammanställer material, håller förhör och utför andra för ärendena relevanta utredningsåtgärder. Arbetet innebär att ta del av utredningsmaterial såsom bilder, filmer och förhör med särskilt starkt innehåll som kan upplevas emotionellt påfrestande. Utredningsåtgärder av tekniskt slag kopplat ...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Nord Operativ analytiker Funktionsinriktad Polisutbildning Polisregion Nord
Du arbetar med ärenden kopplat till både känd och okänd gärningsman som handläggs på utredningssektionen och i lokalpolisområdena. Du kommer att jobba med både grova brott och mängdbrott. I syfte att styrka brott kommer du att arbeta med att samla in, sammanställa, analysera data och hitta spår och mönster i dessa. Du kommer att skapa sammanställningar för presentationer, såväl skriftligt som muntligt för förundersökningsledare och för rätten. Huvudsakliga arbetsuppgifter: • Med hjälp av informationsmaterial kartlägga och rekonstruera händels...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Nord Operativ analytiker Funktionsinriktad Polisutbildning UND Polisregion Nord
Du arbetar med att samla in och analysera stora mängder data samt planera för operativa underrättelseärenden. I syfte att styrka brott kommer du att arbeta med att hitta spår och mönster. Du bidrar till att upptäcka, förebygga och förhindra brottslig verksamhet samt genom underrättelser möjliggöra för andra delar inom polisverksamheten att förebygga och förhindra brott. Det handlar om strategiska rapporter, årliga underrättelsebilder inom de brottsområden du ansvarar för, till operativa underrättelser. Du är länken mellan Underrättelseenheten i...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Nord Operativ analytiker Funktionsinriktad Polisutbildning UND Polisregion Nord
Du arbetar med att samla in och analysera stora mängder data samt planera för operativa underrättelseärenden. I syfte att styrka brott kommer du att arbeta med att hitta spår och mönster i dessa. Du bidrar till att upptäcka, förebygga och förhindra brottslig verksamhet samt förmedla underrättelser till rätt funktion vid rätt tid, möjliggöra för andra delar inom polisverksamheten att förebygga och förhindra brott. Det handlar om allt från strategiska rapporter, årliga underrättelsebilder inom de brottsområden du ansvarar för, till operativa unde...
2023-01-16 2023-02-16
1 2 >