Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Utredare till trafiksektionen i Region Mitt
Trafiksektionen utreder dödsolyckor som sker i Region Mitt genom trafikolycka på väg. Andra typer av ärenden som vi hanterar är trafikärenden som inte omfattas av snabbare lagföring, eller ungdomar mot lokal problembild samt alla former av yrkestrafikärenden. Som utredare på trafiksektionen fokuserar du på konkreta resultat, såväl kvantitativa som kvalitativa. Dina primära arbetsuppgifter kommer att vara att handlägga ärenden. Du håller förhör, inhämtar och bearbetar dokumentation. Oftast handlägger du ärenden på egen hand men arbete i team k...
2023-11-28 2023-12-11
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Förundersökningsledare för Desk till Regionalt it-brottscentrum Västerås
Som förundersökningsledare har du en arbetsledande funktion där du coachar, motiverar och stöttar medarbetare i ärendehanteringen och skapar förutsättningar för dem att nå sin fulla potential. Som förundersökningsledare i beredningsrollen så förbereder du tillsammans med medarbetaren ärenden som ska hanteras vidare till ISÖB gruppen eller annan enhet. Vid arbete med internetrelaterade sexualbrott mot barn hanterar du känslig information och material där du fungerar som juridiskt stöd och säkerställer hög kvalité på service och åtgärder. Tillsa...
2023-11-22 2023-12-06
Polismyndigheten, Polisregion Mitt Förundersökningsledare till Lokalpolisområde Norra Västmanland
Arbetet består främst av: • Förundersökningsledning i de, till lokalpolisområdet, fördelade ärendena. • Samordning av ärenden inom och utom region. • Hantering av ärendeinflödet. • Arbetsledning i form av fördelning av ärenden till utredare samt ärendegenomgångar och uppföljning av dessa. • Delaktighet i beredning av lokal operativ inriktning utifrån lägesbild. • Brottsförebyggande arbete. • Viss underrättelsehantering. • Samverkan med övriga polisområden samt regionala och nationella enheter.
2023-11-15 2023-11-29