Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Traineeprogram: Drömmer du om att bli kriminaltekniker och polis? Se hit!
Arbetet innebär att utföra brottsplatsundersökningar inom hela det forensiska området men med fokus på grova brott såsom våldsbrott, sexualbrott, bränder mm. Det kan innebära att du kommer att kunna utsättas för obehagliga situationer och miljöer. En brottsplatsundersökning innebär att man som kriminaltekniker säkrar föremål och spår parallellt med noggrann dokumentation av platsen, det vill säga vad man iakttar och vad man gör. Brottsplatsundersökningen kan sedan följas av fortsatta undersökningar inne på den forensiska stationen, varefter ma...
2023-01-25 2023-02-24
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Traineeprogram: Drömmer du om att bli IT-forensiker och polis? Se hit!
Som IT-forensiker är din uppgift att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en viktig del i en brottsutredning. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare såsom t.ex. datorer, mobiltelefoner, kameror och övervakningssystem. Du kan komma att biträda vid husrannsakningar där t.ex. elektroniska databärare ska säkras. Det förekommer även att du får vittna i samband med rättegång eller biträda som sakkunnig vid förhör. Genom ...
2023-01-25 2023-02-24
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Polisregion Bergslagen söker sommarvikarier
Du kommer att stötta verksamheten med diverse arbetsuppgifter inom utredning. Exempel på arbetsuppgifter är beredande utredningsåtgärder, hålla förhör, genomföra anmälningsupptagning, hantering och dokumentation av beslag, beställning av forensiska undersökningar samt övriga administrativa förekommande arbetsuppgifter. Arbetet kan även innebära att du kommer i kontakt med komplexa ärenden och även utredningsmaterial som kan upplevas både som stötande samt obehagligt.
2023-01-24 2023-02-07
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Polisregion Bergslagen söker dig som studerar kriminologi eller systemvetenskap
Du kommer att stötta verksamheten med diverse arbetsuppgifter inom utredning. Exempel på arbetsuppgifter är beredande utredningsåtgärder, hålla förhör, genomföra anmälningsupptagning, hantering och dokumentation av beslag, beställning av forensiska undersökningar samt övriga administrativa förekommande arbetsuppgifter. Arbetet kan även innebära att du kommer i kontakt med komplexa ärenden och även utredningsmaterial som kan upplevas både som stötande samt obehagligt.
2023-01-24 2023-02-14
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Administratörer inriktning beslag till Örebro
Att arbeta som administratör inriktning beslag är ett varierat uppdrag som till stor del innehåller administrativa uppgifter som att tolka domar och de direktiv som avser beslag för att kunna effektuera beslut och ha kontakter med utredare, förundersökningsledare, åklagare, domstolar och allmänhet. Vidare registrerar och dokumenterar du de beslag som inkommer, söker i ett flertal IT-system och lämnar tillbaka beslag när det är möjligt. Rollen innebär även förstöring av beslag och åtgärder som vidtas i samband med detta. Det är till viss del ett...
2023-01-19 2023-02-01
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Polisregion Bergslagen söker regional Beredskapshandläggare
Arbetet med beredskapsplanering är komplext och strategiskt, de primära arbetsuppgifterna är: • samverkan både internt på myndigheten men också med externa aktörer • beredning av ärenden • företräda polisregionens totalförsvarsarbete i olika sammanhang • stabsarbete • företräda polisregionen vid nationella arbetsgrupper kopplat till beredskapsplanering • stödja polisregionens olika enheter vid deras beredskapsplanerande åtgärder • företräda beredskapsplaneringen vid regionala ledningsforum • föra vidare kunskap om beredskapsplanering samt to...
2023-01-19 2023-02-09
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Operatörer till regionledningscentralen i Örebro
Operatörernas huvuduppdrag är att svara på inkommande telefonsamtal och radioanrop, bedöma och registrera informationen samt prioritera och beordra polisresurser till olika uppdrag. I ansvaret ingår att upprätthålla en hög tillgänglighet samt ge medborgarna god service och ett bra bemötande. RLC säkerställer att polisen snabbt kan svara och agera på ärenden där medborgarna behöver omedelbar hjälp av polis. Du kommer befinna dig i hjärtat av verksamheten med tillgång till våra IT-system. Med stöd av arbetsledare leder du den händelsestyrda ver...
2023-01-18 2023-02-02
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Administratör med funktion passhandläggare till lokalpolisområde Borlänge
Som passhandläggare har du en viktig samhällsfunktion där du är Polismyndighetens ansikte utåt och ibland besökarens första kontakt med polisen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga och hantera ansökningar om resehandlingar. Du handlägger ärenden i enlighet med gällande lagar och förordningar såsom passlagen, passförordningen, förordningen om nationellt ID-kort samt förvaltningslagen. I arbetet ingår det att besvara telefonsamtal och e-post. Det kan även komma att innehålla viss typ av annat arbete som tillhör receptionsmiljön, ex...
2023-01-16 2023-02-06
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Visstidsanställda administratörer med funktion passhandläggare till LPO Borlänge
Som passhandläggare har du en viktig samhällsfunktion där du är Polismyndighetens ansikte utåt och ibland besökarens första kontakt med polisen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga och hantera ansökningar om resehandlingar. Du handlägger ärenden i enlighet med gällande lagar och förordningar såsom passlagen, passförordningen, förordningen om nationellt ID-kort samt förvaltningslagen. I arbetet ingår det att besvara telefonsamtal och e-post. Det kan även komma att innehålla viss typ av annat arbete som tillhör receptionsmiljön, ex...
2023-01-16 2023-02-06
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Administratör med funktion passhandläggare till LPO Falun placering Avesta
Som passhandläggare har du en viktig samhällsfunktion där du är Polismyndighetens ansikte utåt och ibland besökarens första kontakt med polisen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att handlägga och hantera ansökningar om resehandlingar. Du handlägger ärenden i enlighet med gällande lagar och förordningar såsom passlagen, passförordningen, förordningen om nationellt ID-kort samt förvaltningslagen. I arbetet ingår det att besvara telefonsamtal och e-post. Det kan även komma att innehålla viss typ av annat arbete som tillhör receptionsmiljön, ex...
2023-01-16 2023-01-30
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen IT-forensiker, funktionsinriktade polisutbildningen, Karlstad, Borlänge eller Örebro
Som IT-forensiker är din uppgift att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en viktig del i en brottsutredning. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare såsom t.ex. datorer, mobiltelefoner, kameror och övervakningssystem. Du kan komma att biträda vid husrannsakningar där t.ex. elektroniska databärare ska säkras. Det förekommer även att du får vittna i samband med rättegång eller biträda som sakkunnig vid förhör. Genom ...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Kriminaltekniker, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen
Arbetet innebär att utföra brottsplatsundersökningar inom hela det forensiska området men med fokus på grova brott såsom våldsbrott, sexualbrott, bränder mm. Det kan innebära att du kommer att kunna utsättas för obehagliga situationer och miljöer. En brottsplatsundersökning innebär att man som kriminaltekniker säkrar föremål och spår parallellt med noggrann dokumentation av platsen, det vill säga vad man iakttar och vad man gör. Brottsplatsundersökningen kan sedan följas av fortsatta undersökningar inne på den forensiska stationen, varefter m...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Operativ analytiker, funktionsinriktade polisutbildningen, polisområde Örebro
Du kommer att arbeta självständigt som operativ analytiker. Du kommer att arbeta operativt i förundersökningar. Arbetet förutsätter att du på egen hand analyserar och sammanfattar stora mängder information. Huvudsakliga arbetsuppgifter för en analytiker är att utifrån varierande uppdrag skapa rapporter och presentationer till protokoll. I detta ingår: • att med hjälp av informationsmaterial kartlägga och rekonstruera händelseförlopp för att hitta en eller flera gärningsmän • samtalsanalyser, transaktionsanalyser, textanalyser och geografiska...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare barn, funktionsinriktade polisutbildningen, Borlänge eller Mora
Som utredare arbetar du självständigt och i grupp ibland med externa organisationer under åklagarens ledning med utredning och handläggning av brott mot barn i nära relation. Arbetsuppgifterna innefattar allt som ingår i utredningsarbete såsom: Utreda brott i nära relation inom brottskategorier våld och sexualbrott vuxna målsäganden. • Förhör med barn, ungdomar och vuxna. Förhör med barn under 15 år, spelas in på video • Biträda i andra ärenden där barn ska förhöras • Analysera och tolka utredningsmaterialet • Sammanställa utredningsuppgifter ...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare Bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen
I uppdraget som utredare ska du, själv eller tillsammans med andra, aktivt och engagerat bedriva inhämtningsuppdrag/utredningsarbete på ett sätt som för polisen närmare medborgarna och som gör polisen mer tillgänglig. Förebyggande, ingripande och utredande verksamhet ska hanteras som ett gemensamt system som ständigt utvecklas och förbättras. Som utredare vid bedrägerisektionen handlägger du brottsutredningar av ekonomisk karaktär under ledning av förundersökningsledare från Polismyndigheten eller från Åklagarmyndigheten. I själva utredningsa...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Sommarvikariat: Administratör till receptionen i Hallsberg
Anställningen innebär att ditt dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att ta emot och hjälpa besökare i receptionen samt passhantering. Andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du blir myndighetens ansikte utåt och kan vara besökarens första kontakt med polisen. Du kommer möta människor som har råkat ut för svåra händelser. Våra besökare ska känna sig trygga och väl omhändertagna i kontakten med oss. Du ska kunna informera, vägleda och ge råd på ett enkelt och begripligt sätt. Varje kund ska bemötas objektivt och professionellt utifrån sitt...
2023-01-16 2023-01-30
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Sommarvikariat: Administratör till receptionen i Karlskoga
Anställningen innebär att ditt dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att ta emot och hjälpa besökare i receptionen samt passhantering. Andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du blir myndighetens ansikte utåt och kan vara besökarens första kontakt med polisen. Du kommer möta människor som har råkat ut för svåra händelser. Våra besökare ska känna sig trygga och väl omhändertagna i kontakten med oss. Du ska kunna informera, vägleda och ge råd på ett enkelt och begripligt sätt. Varje kund ska bemötas objektivt och professionellt utifrån sitt...
2023-01-16 2023-01-30
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Sommarvikariat: Administratör till receptionen i Lindesberg
Anställningen innebär att ditt dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att ta emot och hjälpa besökare i receptionen samt passhantering. Andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du blir myndighetens ansikte utåt och kan vara besökarens första kontakt med polisen. Du kommer möta människor som har råkat ut för svåra händelser. Våra besökare ska känna sig trygga och väl omhändertagna i kontakten med oss. Du ska kunna informera, vägleda och ge råd på ett enkelt och begripligt sätt. Varje kund ska bemötas objektivt och professionellt utifrån sitt...
2023-01-16 2023-01-30
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Sommarvikariat: Administratör till stationsgruppen i Örebro
Anställningen innebär att ditt dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att ta emot och hjälpa besökare i receptionen samt passhantering. Andra arbetsuppgifter kan förekomma. Du blir myndighetens ansikte utåt och kan vara besökarens första kontakt med polisen. Du kommer möta människor som har råkat ut för svåra händelser. Våra besökare ska känna sig trygga och väl omhändertagna i kontakten med oss. Du ska kunna informera, vägleda och ge råd på ett enkelt och begripligt sätt. Varje kund ska bemötas objektivt och professionellt utifrån sitt...
2023-01-16 2023-01-30
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare Brott i nära relationer (BINR), funktionsinriktade polisutbildningen, polisområde Örebro
Du bedriver kvalificerade utredningar gällande våld i nära relation och sexualbrott avseende vuxna. Förundersökningen leds i de flesta fall av en åklagare. Detta betyder att du hämtar information, sammanställer material, håller förhör och föredrar ärenden för åklagaren som denne kan fatta rättssäkra beslut på. Som utredare arbetar du i nära samverkan med andra myndigheter och organisationer såsom åklagarkammaren, juridiska ombud, socialtjänsten och andra utredare både i den egna arbetsgruppen och mellan grupperna och sektionerna. Regional samve...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare ISÖB, funktionsinriktade polisutbildningen, Örebro, Karlstad eller Borlänge
Som utredare i ISÖB-ärenden utreder du ärenden där sexuell kontakt tagits med barn över nätet. I utredningsarbetet ingår att spåra och identifiera målsäganden och misstänkta, hålla förhör, hantera stora datamängder och ärenden med många målsäganden. Du kommer att bedöma dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, presentera ärenden för förundersökningsledare/åklagare samt när utredningen är klar, sammanställa den på ett överskådligt sätt. • Utredning, samordning och utredningsstöd gällande internetrelaterade sexualbrott mot barn • Tillslag, hus...
2023-01-16 2023-02-16
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare Finans, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Du ...
2023-01-16 2023-02-16