Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Gruppchef till Utredningsgrupp 1 i LPO Borlänge
Som chef för Utredningsgrupp 1 rapporterar du till sektionschefen samt ingår i lokalpolisområde Borlänges ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för utredningsverksamheten inom lokalpolisområde Borlänge och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa tryggh...
2024-02-22 2024-03-07
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Serviceman till Polisområde Örebro
En trolig arbetsuppgift blir att vara med och bygga verksamheten för internservice för en helt ny ledningscentral i Örebro för polis, SOS med flera. Som serviceman har du en viktig funktion där du ger förutsättningar till Polisen att klara av sitt huvuduppdrag. Du servar polisverksamheten med flertalet uppgifter som t. ex: • Fastighetsunderhåll så som hantering, montering och reparation av inventarier, ljuskällor, lås etc. • Felanmälan till fastighetsägare • Möblering av kontor och möteslokaler • Ansvar över årlig tillsyn av brandutrustning • ...
2024-02-20 2024-03-05
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Samordnare kamera och sensorer Polisområde Värmland
Som samordnare hanterar du polisområdets kamera/sensorfrågor ur såväl operativt samt strategiskt perspektiv. Du kommer även stödja polisområdets ledningsgrupp inom beslutsfattande av kamera/sensorstöd utifrån den lokala lägesbilden i ett före-under- och efterperspektiv. I rollen erhåller du en nyckelfunktion för samverkan i kamera och sensorfrågor vilket innebär samverkan med rättsavdelningen, kommunpoliser samt den regionala kameragruppen men även externa parter. Du kommer även stötta polisområdet med uppdaterade lägesbilder bestående av blan...
2024-02-15 2024-02-29
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare till Regionalt Cybercrime Center (RC3), placering i Örebro
Som KCB-utredare kommer du lösa komplexa problem tillsammans med andra. Här handlägger du, enskilt eller i team, bland annat ärenden som rör cyberattacker mot privatpersoner och företag genom exempelvis överbelastningsattacker, ransomware och andra dataintrång. I utredningsarbetet ingår att hålla förhör, genomföra husrannsakningar, inhämta och analysera stora mängder data, hantera och dokumentera samt säkerställa bevisning. Du kommer löpande presentera utredningsläget för polisiär förundersökningsledare eller åklagare samt vid utredningens slut...
2024-01-31 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Traineeprogram: Drömmer du om att bli IT-forensiker och polis? Se hit!
Som IT-forensiker är din uppgift att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en viktig del i en brottsutredning. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare såsom t.ex. datorer, mobiltelefoner, kameror och övervakningssystem. Du kan komma att biträda vid husrannsakningar där t.ex. elektroniska databärare ska säkras. Det förekommer även att du får vittna i samband med rättegång eller biträda som sakkunnig vid förhör. Genom di...
2024-01-19 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Traineeprogram: Drömmer du om att bli internetinhämtare och polis? Se hit!
Som internetinhämtare arbetar du primärt med att inhämta, bearbeta och till viss del analysera brotts- och händelseinformation inhämtad i huvudsak från internetkällor. Du bevis inhämtar information som är värdefull för de pågående förundersökningarna och har en tät dialog och samverkan med dem som är ansvariga för förundersökningen. Du kommer att arbeta som en del i ett team med inriktning på att bygga upp och/eller stödja förundersökningarna. RC3 är regionens kunskapsbärare vad gäller It-relaterade utredningsåtgärder och har ett uppdrag i at...
2024-01-19 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Funktionsinriktad polisutbildning - Utredare barn, Region Bergslagen Örebro
Som utredare arbetar du självständigt och i grupp ibland med externa organisationer under åklagarens ledning med utredning och handläggning av brott mot barn och ungdomar i nära relation. Arbetsuppgifterna innefattar allt som ingår i utredningsarbete såsom: Utreda brott i nära relation inom brottskategorier våld och sexualbrott • Förhör med barn, ungdomar och vuxna. Förhör med barn under 15 år, spelas in på video • Biträda i andra ärenden där barn ska förhöras • Analysera och tolka utredningsmaterialet • Sammanställa utredningsuppgifter inför ...
2024-01-16 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Internetinhämtare, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Bergslagen
Som internetinhämtare arbetar du primärt med att inhämta, bearbeta och till viss del analysera brotts- och händelseinformation inhämtad i huvudsak från internetkällor. Du bevis inhämtar information som är värdefull för de pågående förundersökningarna och har en tät dialog och samverkan med dem som är ansvariga för förundersökningen. Du kommer att arbeta som en del i ett team med inriktning på att bygga upp och/eller stödja förundersökningarna. RC3 är regionens kunskapsbärare vad gäller IT-relaterade utredningsåtgärder och har ett uppdrag i at...
2024-01-15 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Funktionsinriktad polisutbildning - Utredare cyberbrott ISÖB Region Bergslagen
Som utredare i ISÖB-ärenden utreder du ärenden där sexuell kontakt tagits med barn över nätet. I utredningsarbetet ingår att spåra och identifiera målsäganden och misstänkta, hålla förhör, hantera stora datamängder och ärenden med många målsäganden. Du kommer att analysera dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, presentera ärenden för förundersökningsledare/åklagare samt när utredningen är klar, sammanställa den på ett överskådligt sätt. • Utredning, samordning och utredningsstöd gällande internetrelaterade sexualbrott mot barn • Tillslag, ...
2024-01-15 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen Örebro
I uppdraget som utredare ska du, själv eller tillsammans med andra, aktivt och engagerat bedriva inhämtningsuppdrag/utredningsarbete på ett sätt som för polisen närmare medborgarna och som gör polisen mer tillgänglig. Förebyggande, ingripande och utredande verksamhet ska hanteras som ett gemensamt system som ständigt utvecklas och förbättras. Som utredare vid bedrägerisektionen handlägger du brottsutredningar av ekonomisk karaktär under ledning av förundersökningsledare från Polismyndigheten eller från Åklagarmyndigheten. I själva utredningsar...
2024-01-15 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen Karlstad
I uppdraget som utredare ska du, själv eller tillsammans med andra, aktivt och engagerat bedriva inhämtningsuppdrag/utredningsarbete på ett sätt som för polisen närmare medborgarna och som gör polisen mer tillgänglig. Förebyggande, ingripande och utredande verksamhet ska hanteras som ett gemensamt system som ständigt utvecklas och förbättras. Som utredare vid bedrägerisektionen handlägger du brottsutredningar av ekonomisk karaktär under ledning av förundersökningsledare från Polismyndigheten eller från Åklagarmyndigheten. I själva utredningsar...
2024-01-15 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare bedrägeri, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen Falun
I uppdraget som utredare ska du, själv eller tillsammans med andra, aktivt och engagerat bedriva inhämtningsuppdrag/utredningsarbete på ett sätt som för polisen närmare medborgarna och som gör polisen mer tillgänglig. Förebyggande, ingripande och utredande verksamhet ska hanteras som ett gemensamt system som ständigt utvecklas och förbättras. Som utredare vid bedrägerisektionen handlägger du brottsutredningar av ekonomisk karaktär under ledning av förundersökningsledare från Polismyndigheten eller från Åklagarmyndigheten. I själva utredningsar...
2024-01-15 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen, Torsby/Hagfors
Som utredare i gruppen som arbetar med mängdbrott kommer är du en viktig del av förundersökningsarbetet, du arbetar efter direktiv men under eget ansvar med att utreda de ärenden som inkommer till gruppen. Detta betyder att du inhämtar information, sammanställer inkommit material, håller förhör och föredrar ärenden för förundersökningsledare som denne kan fatta rättssäkra beslut på. Arbetet är till stor del självständigt men du kommer också att jobba tillsammans med andra i större ärenden. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: • Hämta in...
2024-01-15 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen, placering Filipstad
Som utredare i gruppen som arbetar med mängdbrott kommer är du en viktig del av förundersökningsarbetet, du arbetar efter direktiv men under eget ansvar med att utreda de ärenden som inkommer till gruppen. Detta betyder att du inhämtar information, sammanställer inkommit material, håller förhör och föredrar ärenden för förundersökningsledare som denne kan fatta rättssäkra beslut på. Arbetet är till stor del självständigt men du kommer också att jobba tillsammans med andra i större ärenden. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: • Hämta in...
2024-01-15 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen, Säffle
Som utredare i gruppen som arbetar med mängdbrott kommer är du en viktig del av förundersökningsarbetet, du arbetar efter direktiv men under eget ansvar med att utreda de ärenden som inkommer till gruppen. Detta betyder att du inhämtar information, sammanställer inkommit material, håller förhör och föredrar ärenden för förundersökningsledare som denne kan fatta rättssäkra beslut på. Arbetet är till stor del självständigt men du kommer också att jobba tillsammans med andra i större ärenden. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: • Hämta in...
2024-01-15 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Funktionsinriktad polisutbildning - Utredare barn. Region Bergslagen
Som utredare arbetar du självständigt och i grupp ibland med externa organisationer under åklagarens ledning med utredning och handläggning av brott mot barn och ungdomar i nära relation. Arbetsuppgifterna innefattar allt som ingår i utredningsarbete såsom: Utreda brott i nära relation inom brottskategorier våld och sexualbrott • Förhör med barn, ungdomar och vuxna. Förhör med barn under 15 år, spelas in på video • Biträda i andra ärenden där barn ska förhöras • Analysera och tolka utredningsmaterialet • Sammanställa utredningsuppgifter inför ...
2024-01-15 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen IT-forensiker, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Bergslagen, Örebro
Som IT-forensiker är din uppgift att bistå utredare med forensisk bevis- och informationssäkring av digitala medier, som kan utgöra en viktig del i en brottsutredning. Den huvudsakliga uppgiften är att söka, säkra, analysera och dokumentera innehållet i elektroniska databärare såsom t.ex. datorer, mobiltelefoner, kameror och övervakningssystem. Du kan komma att biträda vid husrannsakningar där t.ex. elektroniska databärare ska säkras. Det förekommer även att du får vittna i samband med rättegång eller biträda som sakkunnig vid förhör. Genom ...
2024-01-15 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Finansiell utredare, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen Örebro
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Du ä...
2024-01-15 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Finansiell utredare, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen Karlstad
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Du ä...
2024-01-15 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Finansiell utredare, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen Falun
Som utredare förväntas du självständigt och i grupp utreda och ansvara för egna brottsutredningar inom grov kriminalitet. Det gäller främst penningtvättbrott där du håller förhör, kartlägger en eller flera personers inkomster, tillgångar och skulder i syfte att återta brottsvinster. Detta för att säkra pengar för eventuellt skadestånd, alternativt förverkande av brottsvinster. Du kommer även att biträda med din expertis inom den finansiella delen i andra utredningar, där du arbetar i nära samarbete med utredare och förundersökningsledare. Du ä...
2024-01-15 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Utredare brott i nära relation, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen Dalarna
Du bedriver kvalificerade utredningar gällande våld i nära relation och sexualbrott avseende vuxna. Förundersökningen leds i de flesta fall av en åklagare. Detta betyder att du hämtar information, sammanställer material, håller förhör och föredrar ärenden för åklagaren som denne kan fatta rättssäkra beslut på. Som utredare arbetar du i nära samverkan med andra myndigheter och organisationer såsom åklagarkammaren, juridiska ombud, socialtjänsten och andra utredare både i den egna arbetsgruppen och mellan grupperna och sektionerna. Regional samve...
2024-01-15 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Operativ analytiker, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen Örebro
Du kommer att arbeta självständigt som operativ analytiker. Du kommer att arbeta operativt i förundersökningar. Arbetet förutsätter att du på egen hand analyserar och sammanfattar stora mängder information. Huvudsakliga arbetsuppgifter för en analytiker är att utifrån varierande uppdrag skapa rapporter och presentationer till protokoll. I detta ingår: • att med hjälp av informationsmaterial kartlägga och rekonstruera händelseförlopp för att hitta en eller flera gärningsmän • samtalsanalyser, transaktionsanalyser, textanalyser och geografiska a...
2024-01-15 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Operativ analytiker, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen Karlstad
Du kommer att arbeta självständigt som operativ analytiker. Du kommer att arbeta operativt i förundersökningar. Arbetet förutsätter att du på egen hand analyserar och sammanfattar stora mängder information. Huvudsakliga arbetsuppgifter för en analytiker är att utifrån varierande uppdrag skapa rapporter och presentationer till protokoll. I detta ingår: • att med hjälp av informationsmaterial kartlägga och rekonstruera händelseförlopp för att hitta en eller flera gärningsmän • samtalsanalyser, transaktionsanalyser, textanalyser och geografiska a...
2024-01-15 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Operativ analytiker, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen Borlänge
Du kommer att arbeta självständigt som operativ analytiker. Du kommer att arbeta operativt i förundersökningar. Arbetet förutsätter att du på egen hand analyserar och sammanfattar stora mängder information. Huvudsakliga arbetsuppgifter för en analytiker är att utifrån varierande uppdrag skapa rapporter och presentationer till protokoll. I detta ingår: • att med hjälp av informationsmaterial kartlägga och rekonstruera händelseförlopp för att hitta en eller flera gärningsmän • samtalsanalyser, transaktionsanalyser, textanalyser och geografiska a...
2024-01-15 2024-02-28
Polismyndigheten, Polisregion Bergslagen Specialiserad trafikpolis, funktionsinriktade polisutbildningen, region Bergslagen Örebro
Polisens arbete i trafiken är indelat i fyra fokusområden: • Trafiksäkerhetsarbete vilket syftar till att minska antalet döda och skadade i trafiken. • Trygghetsskapande arbete vilket syftar till att öka tryggheten i lokalsamhället. • Yrkestrafik vars mål är att främja en sund konkurrens i transportbranschen. • Brott på väg vilket syftar till att hitta och lagföra brottsfrekventa personer då de färdas på vägnätet. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av: • flygande inspektion av tunga och lätta fordon • kontroll av kör- och...
2024-01-15 2024-02-28
1 2 >