Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Polisregion Öst Gruppchefer inom receptions- och arrestverksamhet
Uppdraget som Gruppchef för stöd och service 1 och 2 Som chef för stöd och service 1 och 2 rapporterar du till chefen för lokalpolisområdet samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare i...
2024-05-17 2024-06-03
Polismyndigheten, Polisregion Öst Finansiella Utredare till Utredningssektionen med placering i Jönköping
I funktionen finansiell utredare ingår du i en utredningsgrupp som specialist, men du är även en stödjande funktion för enskilda utredningar. Det innebär att du under kortare eller längre tid kan komma att behöva tjänstgöra på annan ort än din placeringsort och att det även kan innebära distanstjänstgöring. Dina arbetsuppgifter består i att från olika informationskällor hantera, sammanställa och analysera omfattande mängder data samt hitta spår, trender och mönster i dessa. Det kan bland annat innebära: • Inhämtning, bearbetning och presenta...
2024-05-17 2024-05-31
Polismyndigheten, Polisregion Öst Jourförundersökningsledare till Brottsamordningsgruppen, PO Östergötland
Jourförundersökningsledarens (JFUL) uppgifter är att stödja, coacha och arbetsleda jourgrupperna och yttre personal (ingripandeverksamheten- IGV) i förundersökningar gällande samtliga kategorier av brott. IGV- patruller ringer in till jourförundersökningsledaren, från brottsplatsen, för att få beslut om att inleda förundersökning, eventuella tvångsmedelsbeslut samt kvalitetssäkring av ärendet. JFUL är granskare av anmälningar. Dessutom förbereder JFUL överlämning av ärenden till den organisatoriska enhet som enligt brottskatalogen har ansvaret ...
2024-05-06 2024-05-23