Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen Utbildningshandläggare till Nationella telefonväxeln, Noa, Stockholm
• Samverka med kompetenscentrum för att planera och genomföra grundutbildning • Samordna behov, planering och genomförande av intern kompetensutveckling • Fortlöpande följa berörd sektion/sektioners samlade kompetensutvecklingsbehov • Bistå verksamheten med stöd i kompetensutveckling vid införanden och förändringar • Samverka med kompetenscentrum och angränsande verksamheter • Verka som "korridorsstöd" för operatörerna • Besvara inkommande samtal från medborgare och medarbetare inom polismyndigheten Resor i tjänsten kan förekomma.
2022-09-30 2022-10-14
Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen Utbildningshandläggare till Nationella telefonväxeln, Noa, Göteborg
• Samverka med kompetenscentrum för att planera och genomföra grundutbildning • Samordna behov, planering och genomförande av intern kompetensutveckling • Fortlöpande följa berörd sektion/sektioners samlade kompetensutvecklingsbehov • Bistå verksamheten med stöd i kompetensutveckling vid införanden och förändringar • Samverka med kompetenscentrum och angränsande verksamheter • Verka som "korridorsstöd" för operatörerna • Besvara inkommande samtal från medborgare och medarbetare inom polismyndigheten Resor i tjänsten kan förekomma.
2022-09-30 2022-10-14
Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen Utbildningshandläggare till Nationella telefonväxeln, Noa, Malmö
• Samverka med kompetenscentrum för att planera och genomföra grundutbildning • Samordna behov, planering och genomförande av intern kompetensutveckling • Fortlöpande följa berörd sektion/sektioners samlade kompetensutvecklingsbehov • Bistå verksamheten med stöd i kompetensutveckling vid införanden och förändringar • Samverka med kompetenscentrum och angränsande verksamheter • Verka som "korridorsstöd" för operatörerna • Besvara inkommande samtal från medborgare och medarbetare inom polismyndigheten Resor i tjänsten kan förekomma.
2022-09-30 2022-10-14