Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Polismyndigheten, HR-avdelningen Gruppchef till sektionen för Grundutbildning, Kompetensenheten, HR-avdelningen, Malmö
Som gruppchef vid grundutbildningen rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett u...
2022-05-16 2022-05-27
Polismyndigheten, HR-avdelningen HR-partner till Kristianstad
I rollen som HR-partner kommer du att utgöra ett verksamhetsnära HR-stöd för ledning och chefer. Du förväntas ha ett konsultativt förhållningssätt och kunna driva samt implementera HR-processer i verksamheten. Du kommer att vara ett stöd i så väl operativa som strategiska frågor kopplade till chefs- och kompetensförsörjning, arbetsmiljö, arbetsrättsliga/avtalsfrågor, förhandling och lönebildning. Du ingår i ledningsgrupp och bidrar med din kompetens utifrån ditt ansvarsområde samt verkar för att utveckla effektiv styrning och ledning av verksam...
2022-05-13 2022-05-29
Polismyndigheten, HR-avdelningen Gruppchef till sektionen för Grundutbildning, Kompetensenheten vid HR-avdelningen, Borås
Som gruppchef vid grundutbildningen rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett u...
2022-05-13 2022-05-27