Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Upphandlare till Partille kommun
Vill du bidra till bättre affärer? Det gör vi på Partille kommuns upphandlingsenhet med och nu söker vi en ny kollega till vårt gäng! Vi söker en upphandlare som vill vara med och utveckla kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet. Din huvudsakliga uppgift är att ansvara för, planera, driva och genomföra upphandlingar åt kommunens verksamheter. Upphandlingarna är av varierande karaktär och omfattar kommunens samtliga verksamhetsområden. I din roll har du en nära dialog med kommunernas egna verksamheter såväl som med kommunernas leverantöre...
2023-01-27 2023-02-10
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Enhetschef till Gata Park, Partille kommun - ett stenkast från Göteborg
Vi söker nu en enhetschef som vill leda arbetet hos oss inom Gata och Park! Du kommer till ett utvecklande och varierande uppdrag i en expansiv kommun, på en enhet som gör stor skillnad för kommuninvånarnas och kollegornas vardag! Enheten för Gata och Park planerar och bedriver drift- och underhållsverksamhet avseende kommunens gator, torg, parker, lekplatser och övrig allmänplatsmark. I enheten ingår även kommunens förråd, fordonsverksamhet och verkstad. Som chef för Gata och Parks drift kommer du att leda, utveckla och ansvara för verksam...
2023-01-27 2023-02-10
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare med bred ämnesbehörighet sökes till åk 4-6 Björndammens skola
På Björndammens skola kommer du få möjlighet att delta i en spännande process med fokus kring utveckling av undervisning på skolnivå. Vi arbetar systematiskt kring att utveckla undervisningen utifrån våra resultat och vi gör det tillsammans! Vi vill därför träffa dig som är lika intresserad av att utveckla och utvecklas i ditt arbete som vi är! Ditt läraruppdrag ser ut som de flesta andra men det är upp till dig och dina kollegor hur ni skapar inlärning, engagemang och utveckling hos våra elever. Du är viktig! Inledningsvis kommer ditt uppdrag...
2023-01-27 2023-02-10
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Park- och anläggningsarbetare till Partille kommun
Som park- och anläggningsarbetare bidrar du till att skapa en trivsam och välskött utomhusmiljö i Partille kommun. I din tjänst ingår skötsel av grönytor, städning av allmänna platser, ogräsrensning, gräsklippning, plantering, bevattning mm. Vintertid ingår även halkbekämpning och snöröjning. Arbetet innebär användning av maskiner och redskapsbärare. Flextid ingår i anställningen.
2023-01-27 2023-02-12
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor mot elevhälsoarbete & likabehandling, Vallhamra skola 7-9
Nu har vi förmånen att utöka ledarskapet på Vallhamra skola! Vi utlyser därför tjänsten som biträdande rektor för Vallhamra skola åk 7-9 med inriktning mot elevhälsa och likabehandling. Vi anser att våra elevers välmående och inflytande är av största vikt. Med en biträdande rektor som aktivt deltar i elevhälsoarbetet och som ansvarar för likabehandlingsarbetet och elevinflytandet vill vi skapa nya möjligheter för organisationen och därmed ytterst för elevernas lärande och trivsel. Du kommer till en väletablerad skola med en engagerad personal...
2023-01-27 2023-02-12
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Driftingenjör till gata/park, Partille kommun
Driftingenjören ansvarar för drift, underhåll och förnyelse av kommunens vägar. Uppdraget innebär att du planerar och leder det dagliga driftarbetet för enhetens anläggningsarbetare. För större arbeten gör du beställningar till upphandlade entreprenörer, följer upp arbetet samt utför kontroll av leverans och fakturor. Rollen innebär många kontaktytor med partillebor, entreprenörer och kollegor i kommunens olika verksamheter. Tillsammans med övriga medarbetare inom enheten arbetar driftingenjören också med den dagliga driften av park, grönytor...
2023-01-27 2023-02-12
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Hemsjukvården i Partille söker undersköterskor till sommarvikariat
Vill du ha ett sommarjobb där du är med och gör skillnad i människors vardag? Nu har du chansen! Vi söker undersköterskor till vår hemsjukvård i Partille kommun sommaren 2023. Du erbjuds ett varierat, utvecklande och omväxlande arbete där du möter många olika människor som behöver din omsorg. Patienterna du möter har varierande behov av hälso- och sjukvård vilket innebär att ibland utförs mer förebyggande åtgärder och ibland avancerad sjukvård. I ditt arbete som undersköterska i hemsjukvården ansvarar du för att självständigt utföra HSL-insats...
2023-01-26 2023-04-30
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till grundsärskolan i Partille
Vi söker dig som vill vara en del av en lärande organisation med fokus på skolutveckling och kollegialt lärande. Öjersjö grundsärskola är en verksamhet där utvecklingsarbetet får ta stor plats. Vi har ett omfattande systematiskt kvalitetsarbete med fokusområden som kommunikativ tillgänglighet, fritidshemsutveckling och utveckling av elevernas självständighet. Som lärare hos oss kommer du att arbeta i skolans samtliga verksamheter, som också inkluderar en fritidsverksamhet som är under utveckling. Du kommer att arbeta i ett team tillsammans m...
2023-01-25 2023-02-14
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Vikarierande barnskötare till Mellby förskola
Till Mellby förskola söker nu en barnskötare för ett 6 månaders vikariat. Förskolan är en av fyra förskolor i Lexby utbildningsområde. Vi ser förskolan som en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Vi utgår ifrån att barnet är medkonstruktör av sin kunskap, kultur och identitet. Vi menar att barn har en egen röst och bör lyssnas på och tas på allvar. De ska involveras i den demokratiska dialogen och beslutfattandet. Hos oss är barnet alltid i centrum och vi sträv...
2023-01-24 2023-02-07
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Stödassistenter till daglig verksamhet
Välkommen som stödassistent hos oss inom daglig verksamhet i Partille kommun! Vi erbjuder dig ett meningsfullt och socialt arbete där din insats blir viktig för våra arbetstagares utveckling. Vår målsättning är att arbetstagarna som kommer till oss ska få arbeta på toppen av sin kompetens, utföra stimulerande och värdefulla arbetsuppgifter och erbjudas möjlighet till utveckling! Vår verksamhet vänder sig till vuxna personer som befinner sig på tidig utvecklingsnivå och som har stort behov av stöd. Vi utgår från individens genomförandeplan, vi...
2023-01-24 2023-02-07
Partille kommun, Social- och arbetsförvaltningen Familjehemssekreterare till familjehemsgruppen i Partille
Välkommen som familjehemssekreterare till oss på familjehemsenheten i Partille! Familjehemsgruppen består av fyra barnsekreterare och fyra familjehemssekreterare som arbetar i nära samverkan kring varje barn som är placerat i familjehem. I din roll som familjehemssekreterare kommer du att rekrytera, stötta och handleda familjehem. Vi tror på nära samverkan mellan utredare, barnsekreterare, familjehemssekreterare och vår öppenvård. Familjehemsgruppen har kontinuerliga gemensamma hel- och halvdagar under året då vi planerar och följer upp ut...
2023-01-23 2023-02-06
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Utvecklings- och samverkansinriktad avdelningschef för Bistånd- och hälsa
I Partille kommun vill vi ha nytänkande chefer som vågar initiera, leda och driva utveckling tillsammans med våra medarbetare för att klara framtidens utmaningar och skapa attraktiva verksamheter i framkant. Vi erbjuder dig ett inspirerande och utmanande uppdrag som avdelningschef för en verksamhet med bredd. Rollen innebär ett nära samarbete med övriga i förvaltningsledningen med gemensamt ansvar för helheten. Som avdelningschef driver du och övrig ledning verksamheten resultatinriktat i linje med politiskt fastställda ramar och mål, för att...
2023-01-20 2023-02-05
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Jonsereds förskola
Vi söker nu en förskollärare till oss på Jonsereds förskola. Du blir en del av arbetslaget och arbetar med den dagliga omsorgen av barnen på förskolan. Här finns utrymme för dig som är nyfiken, kreativ och driftig att förverkliga dina pedagogiska idéer. Gemensamt för oss är att barnen ska komma till en trygg, rolig och lärorik miljö och bli uppmärksammade samt bekräftade på ett positivt sätt. Vi utgår från det kompetenta barnet. Lusten samt den egna viljan är den starkaste drivkraften för lärande. Vi tillvaratar varandras olikheter och ser det ...
2023-01-20 2023-02-03
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen VA-tekniker till Partille kommun
VA-enheten söker nu två kollegor med framåtanda och drivkraft. Teamet du kommer till består av sex VA-tekniker och två lastbilschaufförer. Som VA-tekniker består dina arbetsuppgifter av att utföra shackt-, rörläggnings- samt markarbeten på VA-ledningar inom verksamhetsområdet. Arbetet drivs i form av projekt eller uppdrag av varierande storlek. Du kommer också att ingå i kommunens driftberedskapsorganisation som drivs av tekniska avdelningen och som åtgärdar bland annat akuta VA-problem och vinterväghållning. I rollen ingår bland annat att utf...
2023-01-19 2023-02-05
Partille kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Park- och anläggningsarbetare, säsongsanställning, Partille kommun
Är du på jakt efter ett fritt och rörligt arbete där du får ta mycket eget ansvar? Vi söker nu park- och anläggningsarbetare under säsongen 1 maj tom 31 oktober. Som park- och anläggningsarbetare bidrar du till att skapa en trivsam och välskött utomhusmiljö i Partille kommun. Du arbetar exempelvis med skötsel av grönytor, städning av allmänna platser, ogräsrensning, gräsklippning, plantering, bevattning mm. I ditt arbete kommer du att använda både diverse maskiner och redskapsbärare. Uppdraget kan även innebära hetvattenbekämpning av invasiv...
2023-01-18 2023-02-08
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarier till Partille kommuns skolor
Välkommen som timvikarie till Partille kommuns skolor! Har du intresse av att arbeta inom pedagogisk verksamhet men inte riktigt bestämt dig för inom vilket område? Här finns ett fantastiskt tillfälle att få lära känna skolans värld! Som timvikarie är du med och skapar förutsättningar för att alla elever ska få lära sig, utvecklas och ha roligt under sin dag i skolan. I ditt uppdrag som timvikarie ersätter du ordinarie personal vid planeringstid, kompetensutveckling och frånvaro. Dina arbetsuppgifter kommer att vara av varierande slag och gå u...
2023-01-18 2023-02-18
Partille kommun, Öjersjö Elevassistent till grundsärskolan Öjersjö, Partille kommun
Är du en omhändertagande, pedagogisk och jordnära person? Här har vi ett uppdrag för dig! Till grundsärskolan i Partille kommun söker vi nu en elevassistent. Du kommer att arbeta med elever som har särskilda behov, exempelvis olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, intellektuella funktionsnedsättningar samt utåtagerande beteenden. Som elevassistent är du med elevgruppen under skoldagens alla moment, och finns som ett stöd under lektioner, vid raster samt under dagens måltider och på fritids. Arbetet präglas av lågaffektivt b...
2023-01-13 2023-02-06
Partille kommun Stödassistent till LSS boende i Sävedalen, Partille kommun
Som stödassistent hos oss kommer du att ge våra boende individuellt anpassat stöd i deras dagliga liv samt stimulera till och ge stöd i fritidsaktiviteter. Arbetet innebär att du arbetar utifrån den boendes behov och önskemål, vilket lägger grunden för det individuellt anpassade stödet i brukarens vardagliga liv. Ditt arbete bidrar till att våra brukare får ett så självständigt liv som möjligt. Omvårdnadsarbete ingår i arbetsuppgifterna liksom kvalitetssäkring i form av social dokumentation, genomförandeplaner och rutiner. Du kommer att samar...
2023-01-12 2023-02-02
Partille kommun Utbildade barnskötare till förskolor och vårförskola i Furulund och Öjersjö
Nu söker vi utbildade barnskötare till våra förskolor i Furulund/Öjersjö. Tjänsterna är tidsbegränsade och kommer att genomföras på våra ordinarie förskolor samt en vårförskola. Din uppgift som barnskötare är att tillsammans med arbetslaget, utifrån barnens intressen, behov och läroplanens mål, genomföra utbildning och undervisning. Du skapar förutsättningar för alla barn att leka, lära, utvecklas och ha roligt tillsammans. Leken och det lustfyllda lärandet ges stort utrymme i vardagen. Hos oss är barnet alltid i centrum och vi strävar efter ...
2023-01-10 2023-01-31
Partille kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikarier till Partille kommuns förskolor
Är du på jakt efter ett roligt och betydelsefullt extrajobb inom förskola? Varmt välkommen till oss på Bemanningscenter i Partille kommun! Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som timvikarie hos oss redan nu. Som timvikarie är du med och skapar förutsättningar för att alla barn ska få leka, lära och utvecklas under sin dag på förskolan, men också ha roligt ihop. Tillsammans med övrig personal hjälper du till att skapa kreativa inom- och utomhusaktiviteter samt närvarar vid dagens samlingar, utflykter, måltider och andra aktiviteter ih...
2023-01-06 2023-02-06
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Personlig assistent till barn, Partille Kommun
Vill du ha ett meningsfullt och utmanade arbete? Vi söker just nu personlig assistenter som kommer arbeta med barn. Tjänsten är tillsvidare på 100%. Arbetet sker på dagtid, kväll samt helg. Som personlig assistent finns du för barnet i dess närhet, hanterar personlig hygien, på- och avklädning, måltider, träning och medicinsk omvårdnad. Assistansen sker i hemmet där du förväntas ha en god dialog och ett gott samarbete med barnets föräldrar. Du följer med på fritidsaktiviteter och är ett stöd för barnen under hela dagen. Tillsammans med avdeln...
2023-01-05 2023-02-05
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Timvikarier inom personlig assistans till barn, Partille kommun
Vill du ha ett meningsfullt och utmanade arbete? Vi söker just nu timvikarier för arbete med barn. Arbetet sker på dagtid, kväll samt helg. Som personlig assistent finns du för barnet i dess närhet, hanterar personlig hygien, på och avklädning, måltider, träning och medicinsk omvårdnad. Assistansen sker i hemmet där du förväntas ha en god dialog och ett gott samarbete med barnets föräldrar. Du följer med på fritidsaktiviteter och är ett stöd för barnen under hela dagen. Tillsammans med avdelning funktionsstöds metodutvecklare arbetar vi för ...
2023-01-05 2023-02-05
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Sommarvikarier till personlig assistans
Söker du ett meningsfullt, utvecklande och utmanande arbete? Passar det dig att arbeta varierande arbetstider? Välkommen som personlig assistent i sommar i Partille kommun! Ditt arbete som personlig assistent går ut på att bistå och stödja brukare, både barn och vuxna, utifrån biståndsbedömt beslut. Du arbetar strukturerat och målinriktat utifrån upprättad genomförandeplan, i dialog med brukare och i nära samarbete med kollegor och samordnare för verksamheten. Du kommer att vara en del av en mindre arbetsgrupp och bidrar med engagemang för att...
2023-01-05 2023-02-05
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska natt till hemsjukvården i Partille kommun
Är du sjuksköterska, trivs med att arbeta nattetid och intresserad av hemsjukvård? Då har du nu möjlighet att bli vår nya kollega i ett omväxlande och intressant uppdrag! Välkommen med din ansökan till oss i Partille kommuns hemsjukvård! Du tillsammans med med en kollega utför planerade såväl som oplanerade insatser på jourtid utifrån uppkomna behov ifrån de inskrivna patienterna i hemsjukvården. Du arbetar med att bedöma, delegera och följa upp specifika hälso- och sjukvårdsinsatser i samråd med patient, anhöriga och övrig personal som finns...
2023-01-03 2023-02-14
Partille kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska med inriktning psykiatri/LSS till hemsjukvården, Partille
Är du sjuksköterska och trivs med att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter hos patienter i deras hem? Då hoppas vi att du vill träffa oss på Partille kommuns hemsjukvård! Vi söker nu en sjuksköterska till vårt team, med inriktning mot psykiatri/LSS. Hemsjukvårdens patienter finns såväl i ordinära boenden som inom kommunens särskilda boenden, korttidsboenden och boenden inom funktionsstöd. Du arbetar med att bedöma, planera, delegera och följa upp specifika hälso- och sjukvårdsinsatser i samråd med patient, anhöriga och övrig personal som finns...
2023-01-03 2023-02-14
1 2 >