Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska
Omvårdnads- och servicearbete inom ordinärt boende. Enklare sjukvårdsuppgifter på delegation av sjuksköterska. Du kommer att arbeta i team med övriga undersköterskor och vårdbiträden, biståndshandläggare och ssk.
2024-04-08 2024-04-22
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Verksamhetschef Individ och familj (IFO)
Som chef för individ- och familjeomsorgen, IFO, har du det övergripande ansvaret för individ- och familjeomsorgens verksamhet i Pajala kommun. I ditt chefsuppdrag ingår personal, ekonomi och verksamhet. Du har ett personalansvar och ska arbeta för en god arbetsmiljö, verka för god kvalitet och arbeta kostnadseffektivt och hålla dig ajour inom arbetsområdet vad gäller forskning, lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd m.m. Vi jobbar med ständigt förbättringsarbete och ser därför fram emot att du bidrar med dina idéer och erfarenheter i att ...
2024-04-02 2024-04-16
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Enhetschef till Tärendö Äldreomsorg
I dina arbetsuppgifter ingår att vara enhetschef på Rönngårdens vård och omsorgsboende samt inom hemtjänsten i Tärendö. Som enhetschef har du budget-, personal-,arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för dina verksamheter. I arbetsuppgifterna ingår också att skapa förutsättningar för goda relationer med personal, brukare, anhöriga, fackliga företrädare samt andra verksamheter och samverkansparter inom och utanför socialtjänsten. Då vi lever i en föränderlig värld, inom samtliga ansvarsområden förväntas ett ledarskap som fungerar väl i förändringsle...
2024-03-21 2024-05-02
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Socionom till Individ och familjeomsorg
De första sex månaderna består av mentorskap där du får en inblick i våra olika handläggningsområden barn och unga, missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation, familjerätt, LSS-barn och försörjningsstöd. Du kommer att få handlägga enklare ärenden till en början och sedan successivt ta dig an de svårare ärendena. Planering och stöd får du av din mentor. Tanken är att du ska få en lugn och strukturerad introduktion i myndighetsarbetet med en bredd inom alla våra områden. Positionen är den sista av 5 tjänster som kommunen behöver i dagsläget...
2024-02-28 2024-05-17
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterskor till hemtjänsten i Tärendö
Arbetet sker i ordinärt boende hos brukarna. Du kommer arbeta självständigt men i nära samarbete med kollegor samt i teamarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeut och biståndshandläggare. Vi arbetar utifrån IBIC, individens behov i centrum. Arbetet består i att stödja, handleda och ge omsorg och service till våra hemtjänstbrukare. På delegering av sjuksköterska utförs medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår administrativa uppgifter så som dokumentation m.m. Hemtjänsten i Tärendö ansvarar för alla brukare med trygghetslarm på vårt område och...
2024-02-07 2024-05-31
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska till Rönngården
Du kommer att bistå de boende med personlig omvårdnad, även städ, matlagning och klädvård ingår i arbetsuppgifterna. På delegering av sjuksköterska utförs medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår även att dokumentera utförda åtgärder och händelser. Du kommer att jobba enligt schema dag.
2024-02-06 2024-05-31