Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska till Kitkiöjärvi hemtjänst
Arbetsuppgifterna består av att ge bla. stöd, handledning omsorg och service till brukare i ordinärt boende. Även sjukvård och administrativ dokumentation. Hantering av Trygghetslarm, leasingbilar, mobiltelefoner och IT-utrustning. Arbetet kommer att vara schemalagd med tjänstgöring dagtid , kvällar och helger. Nattberedskap ingår.
2023-09-27 2023-10-11
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Enhetschef till Tärendö Äldreomsorg
Socialtjänstens enhetschefer har budget-, personal-,arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för sina verksamheter. I arbetsuppgifterna ingår också att skapa förutsättningar för goda relationer med personal, brukare, anhöriga, fackliga företrädare samt andra verksamheter och samverkansparter inom och utanför socialtjänsten. Då vi lever i en föränderlig värld, inom samtliga ansvarsområden, förväntas även ett ledarskap som fungerar väl i förändringsledning/kvalitetsutveckling.
2023-09-25 2023-10-09
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Handledare
Praktisk och pedagogisk handledning, strukturerat och processinriktat. Målgrupp: Personer med funktionsnedsättningar, fysiska, psykiska och kognitiva. Insatserna ska utformas utifrån individuella behov och med stor delaktighet för berörd person. Omvårdnadsarbete, städning, dokumentation och ansvarsuppgifter knutna till verksamhetsbehov. Arbetstidensförläggning är vaken natt deltid 67% med stora möjligheter att arbeta upp till heltid.
2023-09-18 2023-10-08
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterska till Rönngården, Tärendö
Du kommer att bistå de boende med personlig omvårdnad. Även städ, matlagning och klädvård ingår i arbetsuppgifterna. På delegering av sjuksköterska utförs medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår även att dokumentera utförda åtgärder och händelser. Du kommer att jobba enligt schema dag, kväll och helg.
2023-09-14 2023-10-08
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Undersköterskor/ Vårdbiträden till Hemtjänsten PajalaC
Arbetsuppgifterna består av att ge bla. stöd, handledning omsorg och service till brukare i ordinärt boende. Även sjukvård och administrativ dokumentation. Hantering av Trygghetslarm, leasingbilar, mobiltelefoner och IT-utrustning. Arbetet kommer att vara schemalagd med tjänstgöring dagtid , kvällar och helger.
2023-09-12 2023-09-30
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Socionom till Individ och familjeomsorg
De första sex månaderna består av mentorskap där du får en inblick i våra olika handläggningsområden barn och unga, missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation, familjerätt, LSS-barn och försörjningsstöd. Du kommer att få handlägga enklare ärenden till en början och sedan successivt ta dig an de svårare ärendena. Planering och stöd får du av din mentor. Tanken är att du ska få en lugn och strukturerad introduktion i myndighetsarbetet med en bredd inom alla våra områden.
2023-09-04 2024-03-01
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Handledare till serviceboende Ringvägen
Ge stöd handledning åt personer med olika funktionsvariationer, med deras grundläggande och övriga individuella behov. Planering, dokumentation, ansvarsuppgifter knutna till verksamhetsbehov. Arbetstiden är förlagd Dag/Kväll samt sovande natt med jour.
2023-08-24 2023-09-30
Pajala kommun, Sektor Stöd och Omsorg Bemanningsenheten söker timvikarier till stöd och omsorg
Som vikarie inom stöd och omsorg kan du arbeta inom särskilt boende eller i brukares eget hem med den enskildes behov i fokus. Du har en stödjande roll i att utveckla arbetet utifrån varje brukares behov för ökad delaktighet och självständighet. Arbetet innebär att hjälpa/stötta personer i sin vardag. Det kan vara omvårdnad, att delta i vardagliga aktiviteter och inköp, att utföra vardagliga sysslor, hjälpa till med personlig hygien, städning, fritidsaktiviteter och social samvaro m.m. Dokumentation i journalsystem ingår i arbetet. För att kunn...
2023-06-15 2023-09-30