Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oxelösunds kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Samordnare folkhälsa och finskt förvaltningsområde
Ett av kommunens sex kommunmål är god folkhälsa. Målområdet är kopplat till Agenda 2023 och mål 3 om god hälsa och välbefinnande och i ditt arbete kommer du arbeta med kommunens olika verksamheter för att nå god måluppfyllelse. Du kommer initiera, genomföra och följa upp olika aktiviteter inom folkhälsoarbetet och fungera som en bro mellan kommunens verksamheter, nämnder, kommunledning och omvärld. Exempel på arbeten som pågår och där du kommer ha en viktig roll är kunskapshöjande insatser om våld i nära relation samt suicidprevention. Vårt arb...
2023-09-21 2023-10-22