Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Förskoleassistent till Majbackens förskola
Vi söker en engagerad och ansvarstagande förskoleassistent för att komplettera vårt dynamiska team på Majbackens förskola i Kristdala. I din roll som förskoleassistent kommer du att ingå i ett arbetslag som består av förskollärare och barnskötare där ni tillsammans bidrar till att skapa förutsättningar för en trygg förskola och ett lustfyllt lärande. Din roll kommer att innebära ett stort fokus på omsorg. Du kommer att ansvara för öppningar och stängningar av förskolan där ditt fokus är att skapa ett gott möte där du som förskoleassistent ans...
2024-05-17 2024-05-28
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd åk 7-9 till Rödsleskolan
Undervisa i textilslöjd på högstadiet och i tjänsten ingår mentorskap. Du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. På Rödsleskolan arbetar vi alla efter vår verksamhetsidé där vi möter varje elev efter dennes förutsättningar och behov vilket ska resultera i Ett gott liv för alla våra elever. Stor vikt läggs på relationer och specialpedagogiskt förhållningssätt. Vi ska alla tillsammans med stöttning av Stödets personal öka målupp...
2024-05-17 2024-06-02
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i svenska och SO åk 7-9, till Kristinebergskolan
Ditt uppdrag är att lägga grunden för Ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar! Du kommer att arbeta i ett arbetslag där ni tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Tjänstens innehåll i huvudsak: • Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i svenska och SO i åk 7-9 • Arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns. • Klassföreståndarskap tillsammans med en kollega.
2024-05-10 2024-05-24
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i Stödet åk 7-9, till Kristinebergskolan
Ditt uppdrag är att lägga grunden för Ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar! Tillsammans med speciallärare, andra lärarkollegor och elevcoacher ingår du i arbetslag Stödet. Du ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen för de elever du träffar. Tjänstens innehåll i huvudsak: • Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i vår anpassade lärmiljö i åk 7-9. • Arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns. • Ansvara för dokumentation kring utredningar och åtgärdsprogram. • Du ingår i elevhälsoteame...
2024-05-10 2024-05-24
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i matematik, teknik och NO 7-9, till Rödsleskolan
Undervisa i matematik, teknik samt NO, mentorskap ingår i tjänsten. På Rödsleskolan arbetar vi alla efter vår verksamhetsidé där vi möter varje elev efter dennes förutsättningar och behov vilket ska resultera i Ett gott liv för alla våra elever. Stor vikt läggs på relationer och specialpedagogiskt förhållningssätt. Vi ska alla tillsammans med stöttning av Stödets personal öka måluppfyllelsen och de mjuka värdena för alla våra elever. Du ingår i ett arbetslag med andra pedagoger. Gott samarbete och stöd erbjuds i både arbetslaget och i äm...
2024-05-10 2024-05-24
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Legitimerad förskollärare till Norrtorns förskola
I rollen som förskollärare är du en engagerad ledare och ansvarar för att ni arbetar med utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget driver du utbildningen framåt. Du skapar lärorika, kreativa och utvecklande miljöer för alla barn. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument och planerar, genomför, utvärderar och utvecklar utbildningen tillsammans med arbetslaget, som du leder. Vi arbetar genom att ge barnen möjlighet att fördjupa och bredda sitt tänkande och sitt utforskande kring fenomen och material till...
2024-05-08 2024-05-22
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd, åk 7-9 på Vallhallaskolan
Vi söker en kollega i slöjd. Tjänsten innebär undervisning i textilslöjd åk 7-9. Det ingår även klassföreståndarskap på högstadiet tillsammans med behörig kollega. Tjänsten omfattar 100%. Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden till ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar. Det innebär att du förbereder, planerar, bedriver och utvärderar undervisningen på ett professionellt sätt utifrån styrdokument, evidensbaserad kunskap och aktuell forskning. Du ingår i ett arbetslag med andra pedagoger och tillsammans med arbetslaget och i ämnes...
2024-05-08 2024-05-20
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Legitimerad Förskollärare till Gläntans förskola
I rollen som förskollärare är du engagerad och arbetar med utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Tillsammans med dina kollegor i arbetslaget driver du utbildningen framåt. Du skapar lärorika, kreativa och utvecklande miljöer för alla barn. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument och planerar, genomför, utvärderar och utvecklar utbildningen tillsammans med arbetslaget. Du kommer att använda pedagogisk dokumentation som ett naturligt verktyg och vara delaktig till att digitala verktyg och projekterande arbetssätt blir en del av undervisninge...
2024-05-08 2024-05-22
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Barnskötare till Långelids förskola
I rollen som barnskötare är du engagerad och arbetar med utgångspunkt i läroplanen för förskolan. Tillsammans med förskollärare och övriga arbetslaget driver du utbildningen framåt. Du skapar lärorika, kreativa och utvecklande miljöer för alla barn som blir mötesplatser för olika möten, alltfrån individ till grupp. I arbetsuppgifterna ingår det att du synliggör barns lärprocesser och utveckling med hjälp av pedagogisk dokumentation. Som barnskötare är du delaktig i undervisningen för barn på ett lekfullt och motiverande sätt. Det ingår även at...
2024-05-08 2024-05-22
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Speciallärare till Påskallaviksskolan och Saltviksskolan
Som speciallärare/specialpedagog ingår du i skolans elevhälsoteam där du har en tydlig roll. Du arbetar i team med andra speciallärare och har en samverkande roll mellan pedagoger och skolledning. Du ingår också i arbetslag kopplat till olika stadier. Med hjälp av specialpedagogiska metoder anpassar du undervisningen och ger stöd till eleverna utifrån deras specifika behov. Tjänsten är fördelad mellan 2 skolor i kommunen. Påskallavikskolan F-6 samt Saltvikskolan F-3. Du: • ger konsultativt stöd och handledning inom pedagogik till lärare och sk...
2024-05-08 2024-05-22
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i ma/no 7-9, till Kristinebergskolan
Ditt uppdrag är att lägga grunden för Ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar! Du kommer att arbeta i ett arbetslag där ni tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Tjänstens innehåll i huvudsak: • Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i huvudsak ma, no och teknik 7-9 • Arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns. • Klassföreståndarskap tillsammans med en kollega.
2024-05-06 2024-05-19
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Processledare Teknikcollege
Du är direkt underställd förvaltningschefen och arbetar på uppdrag av den regionala styrgruppen för Teknikcollege. Arbetar operativt med både utveckling och förvaltning av Teknikcollege. Fungerar som kontaktperson gentemot Riksföreningen Teknikcollege Sverige och dess kansli, liksom gentemot andra Teknikcollegeregioner och aktörer i den egna regionen som är betydelsefulla för Teknikcolleges arbete. • Arbetar operativt för att beslutade aktiviteter genomförs inom ramen för Teknikcollege regionala och lokala årshjul. • Stödjer rektorerna lokalt...
2024-04-26 2024-05-26