Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Norra skolan
Som lärare hos oss kommer du att ingå i ett arbetslag med utbildade kollegor, så därför söker vi nu dig som vill arbeta och delta i den goda lagandan som råder. Som lärare i fritidshem eller fritidspedagog hos oss: * Är du ansvarig för att undervisningen utformas i överensstämmelse med skollag, läroplan och andra nationella och kommunala styrdokument. * Verkar du för en helhetssyn på undervisningen under elevens hela dag i vår verksamhet där lärande, utveckling och omsorg ingår. * Följer du kontinuerligt upp elevernas och elevgruppens utveckli...
2023-09-21 2023-10-01
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Timvikarie till Norra skolan
Nu söker vi dig som med engagemang och ansvarskänsla vill arbeta som timvikarie i våra verksamheter inom skola och fritidshem. Som vikarie har du i uppgift att ge barnen och eleverna en trygg och stimulerande miljö samt stötta ordinarie personal i deras dagliga arbete. Du kommer att få jobba på olika enheter och ingå i olika arbetslag. Det är ett omväxlande, roligt och spännande uppdrag där du får möjligheten att arbeta med erfarna och duktiga pedagoger. Tillsammans stödjer ni barnen i deras utveckling och bedriver pedagogiskt arbete enligt lä...
2023-09-18 2023-10-06
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Barnskötare till nattavdelningen på Sidensvansens förskola
I rollen som barnskötare kommer du planera, genomföra, utvärdera och utveckla Nattsländans pedagogiska verksamhet tillsammans med arbetslaget. Du kommer att vara delaktig på arbetsplatsträffar, förskoleområdets kompetensutvecklingsdagar, fortbildning med mera. I denna roll kommer du ha ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare, kollegor samt andra aktörer som kan kopplas till kväll, helg och nattomsorgen.
2023-09-08 2023-09-22
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Psykolog till Elevhälsan
Vårt uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande utifrån skollagen och vi arbetar för att skapa miljöer som främjar barns/elevers lärande, utveckling och hälsa. Som psykolog bidrar man i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling med målet att alla elever ska nå kunskapsmålen. I elevhälsoarbetet ingår att skapa möjligheter till förändring och utveckling utifrån en helhetssyn, ett inkluderande arbetssätt och med ett salutogent förhållningssätt. Arbetet som psykolog är väldigt varierande och stimulerande. Varje psykolog deltar i e...
2023-09-07 2023-10-05
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Lärare i Ma och ev. annat ämne 7-9 till Kristinebergskolan
Ditt uppdrag är att lägga grunden för Ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar! Du kommer att arbeta i ett arbetslag där ni tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Tjänstens innehåll i huvudsak: • Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i matematik och ev. annat ämne. • Ev. vara mentor tillsammans med en kollega. • Arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns. Vi har stor pedagogisk frihet med fokus på betygskriterier.
2023-09-06 2023-09-24