Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Osby kommun, Barn och Utbildning Skolbibliotekarie grundskolan, Parkskolans område och Örkenedskolan
I arbetsuppgifterna ingår - Pedagogiska arbetsuppgifter som undervisning i källkritik, informationssökning och läsfrämjande arbete utifrån Lgr 11. - Stor vikt läggs vid utåtriktade arbetssätt samt att samverka med lärare, elever och annan skolpersonal. - Utveckling av de fysiska och virtuella skolbiblioteken utifrån skolans måldokument. - Ett aktivt samarbete med folkbiblioteket. - Sedvanliga arbetsuppgifter i bibliotek kring inköp, utlån, lokalisering, bokuppsättning m.m. Du som söker skall vara intresserad av att arbeta med och utveckla våra...
2021-06-11 2021-06-24
Osby kommun, Barn och Utbildning Förskollärare 100% till Toftagårdens förskola
Tjänsten innefattar att ansvara och leda undervisningen utifrån de styrdokument som ligger till grund för förskolans arbete. Du bidrar till att skapa en pedagogisk miljö med ett tydligt fokus på tillgänglig lärmiljö, som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande. Du ska ha ett gott och normkritiskt förhållningssätt och bemötande gentemot barn, vårdnadshavare och kollegor. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet enskilt och tillsammans med andra samt håller dig uppdaterad kring ny forskning, händelser i omvär...
2021-03-23 2021-06-30