Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Område Akutvård Vill du bli Intensivvårdssjuksköterska?
Under utbildningen innehar du en tillsvidareanställning som sjuksköterska med möjlighet att behålla din lön och få tillgång till aktuell kurslitteratur. Du förbinder dig till att arbeta hos oss på IVA i två år efter avslutad utbildning, men vi vill ju att du ska trivas hos oss och vilja arbeta länge!
2021-05-12 2021-05-25
Område Akutvård Sjuksköterskor välkomnas till uppvakningsavdelningen på Östersunds sjukhus!
Vi kan erbjuda dig som är legitimerad sjuksköterska arbete på uppvakningsavdelningen där patienterna övervakas och vårdas postoperativt de första timmarna. Du kommer att i nära samarbete med anestesisjuksköterskor och undersköterskor behandla eventuell smärta, illamående eller andra obehag som patienten kan få efter operationen. Vi ser en möjlighet att du får fördjupade kunskaper i postoperativ vård och även får en inblick i arbetet som specialistsjuksköterska inom operationsverksamhet. Behovet är inledningsvis inriktat till nattarbete.
2021-05-07 2021-05-20
Område Akutvård Vi välkomnar sjuksköterskor till akutmottagningen!
Teamarbete är en viktig del av verksamheten och består av undersköterskor, sjuksköterskor, medicinska sekreterare samt läkare som bemannas av respektive klinik. Arbetet är varierande och vårdintensivt med ett snabbt patientflöde och mycket egenansvar. Du bedömer patientens behov av vård, prioriterar och behandlar många olika sjukdomstillstånd och olycksfall. Vi har ett varierat arbete, från det enskilda patientmötet till att vara en aktör i sjukhusets katastroforganisation. Vi strävar alltid efter att ge en god och säker vård och ett professio...
2021-04-30 2021-05-30
Område Akutvård Intensivvårdssjuksköterskor välkomnas till oss på IVA!
Som intensivvårdssjuksköterska hos oss har du det övergripande ansvaret för den avancerade omvårdnaden och den högteknologiska vård som vi bedriver. Vi arbetar i team runt patienten tillsammans med undersköterska och läkare. Inom akutmedicin behövs dina insatser även på fler ställen på sjukhuset som t.ex. handläggning tillsammans med narkosläkare vid MIG-larm och traumalarm. I vårt schema ingår även tid för utvecklingsarbete och kvalitetssäkring. Årligen genomför vi teamövningar och utbildningsinsatser inom ex. A-HLR. En gång per månad har vi...
2021-04-30 2021-05-30