Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nyköpings kommun - Division Utbildning Skolsköterska till Bryngelstorpskolan och Sjösa skola
I arbetet ingår att genomföra vaccinationer, hälsobesök samt ha öppen mottagning. Du deltar i hälsofrämjande arbete på individ/grupp och organisationsnivå. Du samarbetar med skolläkaren som har mottagning på skolorna. Dokumentationen sker i journalsystemet PMO. Arbetet sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer samt den Metodboken för elevhälsans medicinska insats som Nyköpings kommun beslutat om. Du deltar regelbundet i nätverksträffar för skolsköterskor och skolläkare. Arbetet på Bryngelstorp och Sjösa skola innebär att du tillsammans med s...
2023-09-22 2023-10-13
Nyköpings kommun - Division Utbildning Skolledare till Nyköpings Gymnasium på Barn- och Fritidsprogrammet
Vi söker en resultatenhetschef (att jämställa med biträdande rektor/programrektor) som på allra bästa sätt vill vara med och driva skolutveckling på Barn- och Fritidsprogrammet. Att vara skolledare är ett spännande och utmanande jobb. Det absolut viktigaste är att du brinner för våra elever och deras utbildning, utveckling och progression i resan mot vuxenvärlden. Tjänsten innebär att du tillsammans med dina medarbetare och chefskollegor, säkerställer elevernas måluppfyllelse genom kreativitet, gott ledarskap och trygghetsskapande. Som resultat...
2023-09-22 2023-10-07
Nyköpings kommun - Division Utbildning Förskollärare till Nyköpings kommun
Vi förväntar oss att du: - Är mycket väl förtrogen med förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument samt tar det ansvar som beskrivs i dessa. - Ansvarar för att leda utbildningen utifrån styrdokumenten mot uppställda mål. - Ansvarar för att undervisning bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i undervisningen. Planeringen av undervisningen utgår från målen i läroplanen och från de erfarenheter och det kunnande som barnen tidigare har tillägnat sig. - Planerar och analyserar hur ...
2023-09-19 2023-10-15
Nyköpings kommun - Division Utbildning Förskollärare med uppdrag som utvecklingspedagog till Nyköpings förskolor
Som utvecklingspedagog arbetar du i grunden som förskollärare, 80%, men har på en del av din tjänst, 20% ett uppdrag som utvecklingspedagog. Du kommer att arbeta med utvecklingsprocesser i syfte att höja kvaliteten på någon av kommunens förskolor. Uppdraget grundar sig i enhetens specifika utvecklingsbehov och arbetet sker i nära samarbete med enhetens arbetslagsledare, förskollärare och barnskötare, där alla har en viktig roll. Utvecklingspedagogerna har ingen fast placering på någon enhet utan växlar enheter över tid utifrån kvalitetsbedömn...
2023-09-19 2023-10-15
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundskolllärare till anpassad grundskola, Arnö – Långsätter
Söker dig med lärarlegitimation mot grundskolans årskurs 16 med erfarenhet av arbete inom anpassad skola. Hos oss arbetar tillsammans med andra lärare och elevassistenter. I uppdraget ingår att planera undervisning och handledare klassens elevassistenter.
2023-09-13 2023-09-25
Nyköpings kommun - Division Utbildning Elevassistent till anpassad grundskola, Arnö – Långsätter
Du ska delta aktivt i olika uppgifter och bidra med dina idéer och erfarenheter. Du kommer att möta elever med olika behov och ska ha en stark tilltro till elevernas egna förmågor. Under ledning av lärare stöttar du elever i deras utveckling av kunskaper och förmågor. Du behöver vara lyhörd, flexibel och självgående
2023-09-13 2023-09-25
Nyköpings kommun - Division Utbildning 1 st grundskollärare F-3 till Gruvans skola Långberg
Nyköpings kommun söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Attraktiva lärmiljöer och moderna lärare ger unika möjligheter. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Just nu söker vi på Gruvans skola Långberg lärare till F-3, närmare bestämt åk 3. Ditt huvuduppdrag är att undervisa i den årskurs du tillhör och tillsammans med ditt n...
2023-09-12 2023-09-30
Nyköpings kommun - Division Utbildning Studie- och yrkesvägledare Nyköpings Högstadium
Skolans studie- och yrkesvägledare ingår i skolans elevhälsoteam vars övergripande uppdrag enligt skollagen är att bidra till skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I uppdragen ingår att tillsammans med skolledning utveckla rutiner och mål för skolan som helhet samt utarbeta rutiner för planering, uppföljning och utveckling av vägledning, i enighet med nationella och lokala mål. Som studie- och yrkesvägledare arbetar du för att eleverna skall kunna genomföra väl underbyggda val av framtida gymnasiestudier, yrk...
2023-09-11 2023-10-02
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundskollärare F-3 sökes till Kiladalens norra skola, Bergshammar
Nyköpings kommun söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Kiladalens norra skola Bergshammar söker en lärare till åk F-3 som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Närvarande och engagerade pedagoger ger unika möjligheter. Du ingår i ett arbetslag med välutb...
2023-09-11 2023-09-22
Nyköpings kommun - Division Utbildning Lärare i idrott och hälsa sökes till Kiladalens norra skola, Svalsta
Nyköpings kommun söker lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Vi arbetar utifrån skolans läroplan och använder digitala verktyg i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till elevens kompetenser. Kiladalens norra skola, Svalsta söker en lärare som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande. Närvarande och engagerade pedagoger ger unika möjligheter. Du ingår i ett arbetslag med välutbildade, legitim...
2023-09-08 2023-09-22
Nyköpings kommun - Division Utbildning Grundlärare i fritidshem/fritidspedagog sökes till Kiladalens södra skola, Jönåker
Vi söker dig som i ett team vill vara med och utveckla det pedagogiska arbetet kring våra elever i fritidshemmen. Som grundlärare/fritidspedagog ansvarar du för det pedagogiska arbetet tillsammans med övriga i fritidsteamet. Utifrån läroplanens centrala innehåll skapar ni en meningsfull, kreativ och inspirerande fritidshemsverksamhet och använder kunskaper i lekaktiva, kreativa och språkutvecklande arbetssätt. Vi arbetar ofta utomhus i närområdet. Vi vill att vår verksamhet genomsyras av ett positivt synsätt och vi har en stark tilltro till ba...
2023-09-08 2023-09-22
Nyköpings kommun - Division Utbildning Speciallärare på Nyköpings Högstadium
Vi är organiserade i arbetslag där lärare tillsammans med lagmentor/-er ansvarar för 3-6 klasser i samma årskurs och ca. 75-150 elever. Varje arbetslag har sin hemvistelse där elevernas har huvuddelen av sin undervisning, sitt skåp och där lärarna har sitt arbetsrum. Detta är elevens trygga tillhörighet under deras högstadietid och denna grundidé är ett viktigt nav i organisationen Nyköpings högstadium.
2023-09-08 2023-09-30
Nyköpings kommun - Division Utbildning Timvikarier till Nyköpings förskolor och fritidshem
Som vikarie i förskolan och fritidshemmet kommer du att bistå den ordinarie personalen i det dagliga arbetet. Du kan ibland bli bokad med kort varsel så det är viktigt att du är tillgänglig och flexibel. Du rapporterar till arbetsledaren för vikariebemanningen som också kan stötta dig då du har frågor om ditt arbete. Då du arbetar ute i verksamheterna är det främst personalen på plats som är din kontakt. Arbetet är många gånger utmanande så du behöver vara öppen för dessa utmaningar, vara aktiv och närvarande i arbetet, samtidigt som du inte är...
2023-08-21 2023-09-30