Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Verksamhetschef för Funktionsstödsomsorgen inom division Social omsorg
Som chef styr du verksamhetsområdet resurseffektivt utifrån såväl vård- och omsorgsnämndens uppdrag som utifrån övriga planeringsförutsättningar som fastställs av kommunens beslutande organ. Nyköpings kommun arbetar utifrån fyra hållbarhetsområden: social-, ekologisk-, ekonomisk- och organisatorisk hållbarhet. Du arbetar särskilt aktivt med kvalitet kontra budget, prognos och ekonomisk uppföljning och tydliggör kopplingen mellan dessa områden och verksamhetens utveckling, mål och uppdrag. Verksamhetsområde funktionsstödstödsomsorgen arbetar m...
2024-05-07 2024-05-26
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Enhetschef - Förebyggande enheten
Förebyggande enheten består av flera verksamheter, så som våra familjecentraler, integrationsvägledning, familje- och ungdomsbehandling, ungdomsstöd, barnahus och Familjefridsmottagning. Totalt består enheten av ca 40 medarbetare där du kommer att ha fullt ansvar för delar av ovanstående verksamheter och samtidigt utöva ett delat ledarskap med nuvarande enhetschef för helheten. Enheten tillhör verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg, som även ansvarar för vår barn- och ungdomsvård, missbruksvård, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsenhet J...
2024-05-02 2024-06-02
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Enhetschef till Personlig assistans
Som enhetschef arbetar du och teamet tillsammans med medarbetarna för att de medborgare som valt oss som sin assistansanordnare, ska ha tillgång till sitt rättighetsgrundade stöd och för att främja hälsa och delaktighet. Personlig assistans ingår i division Social omsorg som har det yttersta ansvaret för barn, ungdomar, vuxna och äldre som behöver stöd. Som enhetschef leder du arbetet med att strukturera, planera och utveckla Personlig assistans. Du rapporterar till områdeschef och har verksamhets-, personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. ...
2024-05-02 2024-05-26
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Behandlare/Alkohol- och drogterapeut till öppenvård vuxna beroende
Vi söker just nu specifikt dig som vill och har erfarenhet av att arbeta som 12-stegsbehandlare och tillsammans med din behandlarkollega vara med och engagera dig för att ta ytterligare ett steg mot ännu mer framgång för våra klienter. Som behandlare har du behandlingssamtal med personer med olika typer av beroende, huvudsakligen i grupp men även enskilt. Eftersom det är ett litet arbetsteam och vi alltid har klientens bästa som mål vill vi kunna hålla ett utbud av varierade insatser. Därför har alla behandlare sin specialinriktning men kan på ...
2024-04-29 2024-05-31
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Sjuksköterska till Särskilt boende för äldre
Som sjuksköterska inom särskilt boende för äldre är ingen dag den andra lik. Här varierar tempot och dagarna är fyllda av lärorika människomöten. Hos oss får du stor frihet att planera din egen dag. Du får chansen att jobba med mycket erfarna kollegor med bred kompetens och vi lägger stor vikt vid att jobba utan prestige och ta hjälp av varandra. Vi strävar efter att med jämna mellanrum lyfta blicken från vårt dagliga arbete och även tänka på vad vill uppnå på lite längre sikt. Till stor del består ditt arbete av att genomföra bedömningar av ...
2024-04-19 2024-05-26
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Spontanansökan - Sjuksköterska till hälso- och sjukvården
Som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård är ingen dag den andra lik. Här varierar tempot och dagarna är fyllda av lärorika människomöten. Hos oss får du stor frihet att planera din egen dag. Oavsett om du jobbar inom ordinärt- eller särskilt boende har du stöd av erfarna och kompetenta kollegor där vi tar hjälp av och stöttar varandra. Vi strävar efter att med jämna mellanrum lyfta blicken från vårt dagliga arbete och även tänka på vad vill uppnå på lite längre sikt. Till stor del består ditt arbete av att genomföra bedömningar av p...
2024-04-18 2024-05-31
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Sjuksköterska till Särskilt boende för äldre, jourverksamhet
Som sjuksköterska i jourverksamheten får du se alla delar av vår verksamhet. Du utgår från nyrenoverade lokaler som ligger centralt och tar dig med bil till olika boenden under ditt arbetspass. Du gör insatser där de behövs som bäst för stunden. Till stor del består ditt arbete av att genomföra bedömningar av patientens hälsotillstånd, både akuta och icke- akuta, besluta om sjukvårdsinsatser och ombesörja att patienten får vård på rätt nivå. Du genomför ordinationer och följer upp de åtgärder som utförts. Vi har ett nära samarbete med anhöriga...
2024-04-08 2024-05-26
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Stödassistenter till Hultersta, ett särskilt boende inom Socialpsykiatrin
Som stödassistent inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning arbetar du tillsammans med dina kollegor utifrån målsättningen att ge våra brukare delaktighet, inflytande och ett stort självbestämmande i sitt eget liv. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik för att tillvaron ska bli så förutsägbar som möjligt och skapa förutsättningar för personen att kunna kommunicera, bli delaktig och så självständig som möjligt. Ditt arbete utgår alltid ifrån brukarens genomförandeplan med stödinsatser i deras dagliga liv som stöd med städning, matlagning, hy...
2024-02-05 2024-05-31
Nyköpings kommun - Division Social Omsorg Vikarier till vård och omsorg
Oavsett om du kan börja hos oss inom kort eller till sommaren så kommer du ha en betydelsefull roll där du sprider värme och trygghet. Här får du uppleva glädjen i att möta världen tillsammans med andra människor och ge dem möjlighet att fortsätta ha ett aktivt och innehållsrikt liv. Vi söker vikarier till flera av våra verksamheter, inom äldreomsorgen får du chansen att arbeta i hemtjänsten eller på ett äldreboende. Du har också har möjlighet att jobba på samordningscentralen och nattpatrullen. Inom verksamheten för funktionsnedsättningar fin...
2024-01-17 2024-06-30