Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rytmiklärare
Du kommer i din tjänst, tillsammans med andra lärare på Kulturskolan, arbeta med grundkursen i ÅK 2 samt körprojekt i ÅK 1, detta är ett samarbete med grundskolan i Nässjö kommun. Gruppundervisning på Kulturskolan kan bli aktuellt beroende på din kompetens. Att ta eget ansvar och kunna samarbeta med andra är ett krav. Vi ser just nu över tjänstens innehåll och vill gärna hitta dig som vill tänka nytt samtidigt som du tar ansvar för tjänstens huvuduppgifter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kulturskolan i Nässjö har ett 20-tal eng...
2024-05-22 2024-06-17
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till förskolan
I uppdraget som rektor för förskolan driver du det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har ett gemensamt uppdrag att skapa en förskola som håller hög kvalitet, Du ansvarar även för verksamhetsutveckling, personalansvar, budget och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschef. Som ledare har du ansvaret för att utbildningen och undervisningen i förskolan utvecklas i enlighet med läroplanens och övriga styrdokuments mål och intentioner. Du driver ett aktivt systematiskt arbetsmiljö- och kvalitetsarbete som fokuserar på hur pedagoger och försk...
2024-05-21 2024-06-09
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Socialpedagog
Vill du jobba som socialpedagog på Brinellgymnasiet? Drivs du av att stötta unga för att de ska nå så långt som möjligt, både kunskapsmässigt och socialt? Då är du den vi söker! I din roll som socialpedagog hos oss kommer du att ansvara för mentorskapet på bygg- och anläggningsprogrammet. Du kommer även att driva och utveckla mentorsuppdraget genom att vara arbetslagsledare för gruppen av heltidsmentorer. Du kommer att jobba för att utveckla och vara en del i vårt förebyggande och främjande elevhälsoarbete enligt skolans värdegrund.
2024-05-21 2024-06-10
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Parkskolan söker SV/SO lärare till Parkskolan åk 7-9, 80-100%
Vi söker 1 grundskollärare till Parkskolan i Bodafors i SV och SO ämnena år 7-9, 80-100%. Uppdraget innebär att planera, genomföra samt efterarbeta undervisningen för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper samt sociala och personliga utveckling. I vårt arbetslag samarbetar vi genom kollegialt lärande och har högt i tak.
2024-05-17 2024-06-06
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd åk 3-6
Vi söker en lärare i textilslöjd till Annebergs och Malmbäcks skola. Som slöjdlärare undervisar du i årskurs 3-6 i nära samarbete med läraren i trä- och metallslöjd. Uppdraget innebär främst att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas förutsättningar på grupp- och individnivå. Du ska dokumentera och bedöma elevernas kunskaper i ämnet utifrån gällande styrdokument samt samverka med vårdnadshavare, elevhälsa och kollegor i arbetet med eleverna.
2024-05-17 2024-05-31
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Timanställda till förskola, skola och fritidshem
Anställningen är en timanställning och innebär bland annat: • att ta korta vikariat, från 1 till 14 dagar • att jobba med barn och elever på olika förskolor och grundskolor i kommunen • att hoppa in när ordinarie personal är frånvarande • att din arbetstid är enligt överenskommelse utifrån verksamhetens behov och dina önskemål • att du har en mobil och/eller dator för att enkelt kunna lägga in ditt schema i vårt bemanningssystem. Du får ofta sms om nya vikariat med kort varsel, ibland samma dag som behovet uppstår
2024-05-16 2024-08-11
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Teckenspråkstolk elevassistent
Vi söker en teckenspråkstolk till åk 7-9. Du ska ge stöd till en elev i den ömsesidiga kommunikationen under hela skoldagen. Uppdraget innebär också att ge stöd till andra elever i klassen. Undervisningen kan ske både i grupp där klassläraren ansvarar för undervisningen men också enskilt tillsammans med en elev där du som teckentolk kan få ett visst undervisningsansvar. Du kommer ingå i ett arbetslag tillsammans med lärare och elevassistenter som undervisar i både ämnen och ämnesområden. I arbetslaget är det kollegiala samarbetet viktigt för ...
2024-05-15 2024-05-29
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Erkaboskolan och Handskerydsskolan söker specialpedagog
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog, med särskilt intresse för att möta elever som utmanar. Erkaboskolan är en nystartad resursskola med plats för drygt 20 elever. Här arbetar du på organisation- grupp och individnivå, tätt tillsammans med rektor och övrig elevhälsa. Då Erkaboskolan delar lokaler med centrala elevhälsan har du också nära till flera olika professioner som skolpsykolog, skollogoped, specialpedagoger utöver de pedagoger och elevcoacher som arbetar på skolan. Flera av de elever som går på Erkaboskolan bär med sig erfarenhe...
2024-05-13 2024-06-02
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare åk 4-6 till Annebergs skola
Vi söker en lärare till mellanstadiet på Annebergs skola. Vi arbetar i mindre årsarbetslag runt varje årskurs. I de större klasserna tillämpar vi ett tvålärarsystem. Det innebär att du kommer samarbeta nära en eller ett par lärarkollegor både i undervisningen och i rollen som klassföreståndare. Du kommer också ingå i arbetslaget för åk 4-6 med regelbundna träffar. I uppdraget ingår i första hand följande: * Planera och genomföra undervisning för att uppnå lärande och utveckling utifrån elevernas förutsättningar på grupp- och individnivå * Do...
2024-05-13 2024-05-27
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Bodaforsområdet söker speciallärare
Som ett led i vår kommande satsning att arbeta på en röd tråd i Bodaforsområdet söker vi nu en gemensam speciallärare för Malmbäcks skola, Sandsjöfors skola och Emåskolan, samtliga elever kommer inom tid börja på Parkskolan. Skolorna har gemensamma träffar med jämna mellanrum, du ingår även i elevhälsoteamet. Till skolorna finns även en specialpedagog kopplad från centrala elevhälsan. Rollen som speciallärare innefattar att arbeta med elever och att utreda behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram. Som speciallärare ska du kunna analysera olika...
2024-05-10 2024-05-30
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Parkskolan söker MA/KE lärare till Parkskolan åk 7-9
Vi söker 1 grundskollärare till Parkskolan i Bodafors i MA och KE ämnena, år 7-9. Uppdraget innebär att planera, genomföra samt efterarbeta undervisningen för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper samt sociala och personliga utveckling. I vårt arbetslag samarbetar vi genom kollegialt lärande och har högt i tak.
2024-05-07 2024-05-22
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Parkskolan söker SV, SO, EN lärare till Parkskolan åk 4-6
Vi söker 1 grundskollärare till Parkskolan i Bodafors i SV, SO och EN ämnena, år 4-6. Uppdraget innebär att planera, genomföra samt efterarbeta undervisningen för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper samt sociala och personliga utveckling. I vårt arbetslag samarbetar vi genom kollegialt lärande och har högt i tak.
2024-05-07 2024-05-22
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärartjänst åk 4-6 till Handskerydsskolan, Nässjö
Barn- och utbildningsförvaltningen söker grundskollärare till Handskerydsskolan, Nässjö. Uppdraget innebär att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling utifrån elevernas individuella förutsättningar. Läroplanen anger målen för elevernas kunskaper och sociala och personliga utveckling.
2024-05-03 2024-05-23
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Hultets förskola
Är det dig vi söker? Vi på Hultets förskola har sju avdelningar uppdelade i grupper med yngre och äldre barn. Vi har god tillgång till lokaler som nyligen byggts om och renoverats och inrymmer bland annat gemensamma utrymmen såsom ateljé, vattenrum, bibliotek och en gymnastikhall som flitigt används. Här finns också en härlig utomhusmiljö med fin natur och med skogen inpå knuten. Förskolans personalgrupp kännetecknas av att ha en positiv inställning med ett stort engagemang och barnfokus. Här finns pedagoger med lång erfarenhet och det finns s...
2024-04-12 2024-05-31
Nässjö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vi söker två förskollärare till Målens förskola
Vill du bli en del av vårt positiva och härliga gäng på Målens förskola? Nu söker vi två nya kollegor och kanske är det just Dig vi söker. Ditt uppdrag som förskollärare innebär undervisning och organisation av aktiviteter för barn med Lpfö-18 som bas. Tillsammans med ditt arbetslag skapas en trygg och inspirerande lärmiljö som är tillgänglig för alla barn. Arbetet fördelas inom arbetslaget utifrån Lpfö-18. Vi söker dig med legitimation och behörighet inom förskola. Intresse av och förmåga att samarbeta med både barn och vuxna är viktigt. Du ...
2024-04-10 2024-05-31