Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Bjälbotulls förskola
Förskolläraren planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten för förskolebarn enligt läroplanen och verksamhetens styrdokument tillsammans med resten av arbetslaget och förskolan. Målen för verksamheten utgår från Förskolans läroplan, Skollagen och Skolförordningen. Undervisningen i förskolan ska ske under ledning av förskollärare och syfta till barns utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Förskolläraren ska leda de målstyrda processerna och i undervisningen ansvara för a...
2023-03-20 2023-04-07
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Skolkurator till den centrala barn & elevhälsan, Mjölby kommun
Som skolkurator tillför du psykosocialkompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Tillsammans med skolans övrig personal undanröjer du hinder för lärande i relation till elevers psykosociala förutsättningar. Du bidrar även med kunskaper om samhällets olika stödsystem, sociala situationer, lärande och utveckling. Arbetet innebär att arbeta på organisation, grupp och individnivå med elever. I rollen som skolkurator ingår det att vara ett stöd för rektor och personal när det gäller att...
2023-03-20 2023-04-07
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare Sv/Eng åk 4-6 till Blåklintskolan
Under nästkommande läsår 23/24 utökas Blåklintskolan med fler elever och klasser i år 4, vilket gör att vi söker nya medarbetare till verksamheten. Du kommer att jobba som ämneslärare i de ämnen du har behörighet i. På Blåklintskolan åk 4-6 arbetar vi nära i årskursteam och en stor del av arbetet sker i årskursteam men även i ämneslag. Som lärare hos oss kommer du under läsåret 23/24 vara ämneslärare i två av våra klasser i år 4. Du kommer undervisa i de ämnen du har behörighet samt ha viss resurstid i de två klasser du undervisar. Du kommer ...
2023-03-17 2023-04-16
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare åk 4-6 SO till Blåklintskolan
Under nästkommande läsår 23/24 utökas Blåklintskolan med fler elever och klasser i år 4, vilket gör att vi söker nya medarbetare till verksamheten. Du kommer att jobba som ämneslärare i de ämnen du har behörighet i. På Blåklintskolan åk 4-6 arbetar vi nära i årskursteam och en stor del av arbetet sker i årskursteam men även i ämneslag. Som lärare hos oss kommer du under läsåret 23/24 vara ämneslärare i två av våra klasser i år 4. Du kommer undervisa i de ämnen du har behörighet samt ha viss resurstid i de två klasser du undervisar. Du kommer ...
2023-03-17 2023-04-16
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Resurslärare åk 4-6 till Blåklintskolan, tidsbegränsad
Under nästkommande läsår 23/24 utökas Blåklintskolan med fler elever och klasser i år 4, vilket gör att vi söker nya medarbetare till verksamheten. Du kommer att jobba som resurslärare. På Blåklintskolan åk 4-6 arbetar vi nära i årskursteam och en stor del av arbetet sker i årskursteam men även i ämneslag. Som lärare hos oss kommer du under läsåret 23/24 vara resurslärare i våra klasser. I din roll kommer du ha ett nära samarbete med övriga lärare som undervisar i teamet, ämneslärare och speciallärare. Verksamhetens mål och uppdrag är att ...
2023-03-17 2023-03-31
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i Ma/NO åk 4-6 till Blåklintskolan
Under nästkommande läsår 23/24 utökas Blåklintskolan med fler elever och klasser i år 4, vilket gör att vi söker nya medarbetare till verksamheten. Du kommer att jobba som ämneslärare i de ämnen du har behörighet i. På Blåklintskolan åk 4-6 arbetar vi nära i årskursteam och en stor del av arbetet sker i årskursteam men även i ämneslag. Som lärare hos oss kommer du under läsåret 23/24 vara ämneslärare i två av våra klasser i år 4. Du kommer undervisa i de ämnen du har behörighet samt ha viss resurstid i de två klasser du undervisar. Du ...
2023-03-16 2023-04-16
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare åk 4-6 till Klämmestorpsskolan
Som lärare på Klämmestorpsskolan årskurs 4-6 har du ansvar för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet med eleverna i syfte att öka elevernas måluppfyllelse. Det innebär att du enskilt och gemensamt med kollegor planerar, undervisar, utvärderar och följer upp elevernas kunskapsutveckling på ett sätt som möter kraven i skollag, läroplan och kursplan. I din pedagogiska roll förväntas du vara en trygg vuxen med god kompetens att möta alla elever utifrån deras specifika förutsättningar och behov. Du är också en del i ett engagerat och sk...
2023-03-16 2023-04-02
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare åk 4-6 idrott, Vifolkaskolan F-6
Du är ansvarig för undervisning i idrott och hälsa för åk 4-6 samt för andra ämnen du är behörig i. Dina arbetsuppgifter är att leda, motivera och stimulera eleverna i deras utveckling och därutöver också bland annat arbeta med elevvårdsärenden som innebär kontakter med elever och vårdnadshavare. Du ingår i ett arbetslag där du är med och utvecklar undervisning och verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i...
2023-03-14 2023-03-28
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog, Vifolkaskolan F-6
Du ger specialpedagogiskt stöd när det gäller att kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd. Specialpedagogen agerar som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda. Du genomför pedagogiska utredningar samt stöttar skolans pedagoger i upprättandet och genomförandet av åtgärdsprogram. Du ger handledning och konsultation till berörd personal på skolan i det pedagogiska arbetet på grupp och organisationsnivå i syfte att undanröja hinder för lär...
2023-03-14 2023-04-11
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare F-3, Blåklintskolan
På Blåklintskolan F-3 arbetar vi som ämneslärare i ett flerlärarsystem. Vi söker dig som tillsammans med tre kollegor vill ansvara för undervisningen i en årskurs som består av två klasser. Under läsåret 23/24 kommer du och ditt årskursteam ansvara för årskurs 1. I samarbetet med såväl lärare i fritidshem som övriga lärare på skolan finns det en ständig dialog kring hur man på bästa sätt stödjer eleverna och skapar tillgängliga lärmiljöer. I ditt uppdrag samarbetar du med lärare, lärare i fritidshem samt speciallärare för att utveckla undervis...
2023-03-14 2023-03-28
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem, Blåklintskolan
I ditt uppdrag som lärare i fritidshem kommer du planera, undervisa och utveckla fritidshemmets verksamhet. Tillsammans med dina kollegor samarbetar ni för att skapa en stimulerande och lärorik miljö för eleverna. Utifrån verksamhetens mål skall lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barns lärande och utveckling, samt inspirera barn till nya upptäckter och intressen. I uppdraget ingår att under skoldagen samverka med skolans pedagoger och bidra till elevers lärande ...
2023-03-14 2023-03-28
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem, Vifolkaskolan F-6
Lärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Du är lärare i musik, bild, idrott eller resurs i grupp under skoldagen och på eftermiddagen pedagog som är skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur. Uppdraget innebär att möta elever mellan 6 och 12 år före, efter och under skoldagen och sätta elevernas sociala utveckling i fokus och de olika sammanhang de finns i. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten skall lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barne...
2023-03-14 2023-04-11
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Barnskötare till Skänninges förskolor, timvikarie
Som timvikarie är du en av våra viktigaste resurser! Vi behöver dig när ordinarie personal är sjuk, har semester eller annan ledighet. Våra timvikarier finns inom alla våra verksamhetsområden men nu söker vi till förskolans verksamhet. Som timvikarie kan du bli bokad med kort varsel de dagar du uppgett att du har möjlighet att arbeta, du lägger själv in i TimeCare Pool de tider du kan arbeta. När du blivit bokad får du meddelande via SMS med information om var och när du ska arbeta. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av praktiskt och pedagog...
2023-03-09 2023-03-26
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Logoped/specialpedagog med inriktning tal, språk och kommunikation, vikariat
Vi söker nu en logoped alternativt en specialpedagog med inriktning tal, språk och kommunikation till vårt tal- och språkteam. Tal- och språkteamets uppdrag omfattar Mjölby kommuns grundskolor och särskolor, och är en del i elevhälsans arbete. Teamets uppdrag är att vara en stödfunktion till skolorna gällande språklig spetskompetens. Vårt huvudfokus är att främja elevers kunskapsinhämtning och måluppfyllelse och undanröja hinder för lärande när tal-, språk och kommunikationssvårigheter har en negativ påverkan på elevernas möjlighet att tilläg...
2023-03-08 2023-03-31
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog/Speciallärare till Lagmansskolan åk 4-6
Vi söker en specialpedagog eller speciallärare för årskurs 4-6. Specialpedagog och speciallärare för år 7-9 finns på skolan. Du samarbetar tätt med lärarna och möter elever i komplicerade inlärningssituationer. I samarbete med kollegor driver du arbetet med elevens kunskap- och sociala utveckling. Du kartlägger hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd. Du är närvarande i klassrummet vid behov och kan stödja elever enskilt, i liten grupp eller inom klassens ram. Du genomför pedagogiska kartläggningar samt upprätt...
2023-03-01 2023-03-26
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Skoladministratör till Veta och Klämmestorp skolor i Mantorp
Du kommer att arbeta nära rektorerna på båda skolorna då du kommer fördela din arbetstid mellan de båda skolorna. Du kommer även ha många kontakter med personal, elever, föräldrar och andra aktörer. Du kommer vara vårt ansikte utåt och du behöver kunna hantera många ärenden samtidigt. Uppdraget innebär bland annat elevadministration, personaladministration, inköp, fakturahantering, post och dokumenthantering, information, hantering av elevdatorer, skolskjutsfrågor och arkivering.
2023-02-23 2023-03-26
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem, Veta skola
På Veta skola vill vi fånga varje medarbetares unika förmåga att möta våra elever och färga vår verksamhet. Därför är du en flexibel person med ett stort driv, en positiv inställning och en föredömlig samarbetsförmåga. För att trivas i rollen som medarbetare på Veta skola är det viktigt att man är en lagspelare. Vi värdesätter ett tillåtande klimat som karaktäriseras av värme, humor och respekten för alla individers egenvärde. I ditt uppdrag som lärare i fritidshem kommer du planera, undervisa och utveckla fritidshemmets verksamhet. Tillsamman...
2023-02-23 2023-04-30
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare åk 1-3 till Egebyskolan, vikariat
I nära samarbete med kollega bedriva undervisning i en av våra lågstadieklasser på Egebyskolan och i samarbetet hålla en öppen dialog kring hur eleverna på bästa ges stöd i sin kunskapsinhämtning utifrån flera olika perspektiv. Du kommer att vara klasslärare och ingå i det arbetslag som ansvarar för skolan samt ha ett nära samarbete med fritidshemmets personal. Som klasslärare har du mentorsansvar för den elevgrupp du leder. I uppdraget ingår att arbeta kollegialt med lärare och andra professioner på skolan.
2023-02-22 2023-03-24
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Speciallärare i Matematik, Blåklintskolan åk 4-6
Som speciallärare i matematik 4-6 hos oss kommer du arbeta nära ämneslaget i matematik 4-6. Du kommer även ingå i speciallärarteamet och i vårt elevhälsoteam samt i arbetslaget för år 4-6. I din roll kommer du ha ett nära samarbete med främst matematiklärare 4-6 och med övriga speciallärare/specialpedagoger på skolan. Vårt arbete bygger mycket på tillsammansarbete där vi sätter elevens behov i fokus och tillsammans arbetar för att eleven ska nå så långt som möjligt. Fokus läggs tillsammans med ämneslaget i matematik på att utveckla och förfin...
2023-02-14 2023-04-14