Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Egebyskolan
Specialpedagogiskt stöd när det gäller att kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd. Specialpedagogen agerar som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, vårdnadshavare och andra berörda. Genomföra pedagogiska utredningar samt stötta skolans pedagoger i upprättandet och genomförandet av åtgärdsprogram. Ge handledning, konsultation till berörd personal på skolan i det pedagogiska arbetet på grupp och organisationsnivå i syfte att undanröja hinder för lärande. Du arbetar...
2021-04-01 2021-04-18
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i so , åk 7-9 till Vifolkaskolan
Vifolkaskolan 7-9 söker ämneslärare i so. I uppdraget ingår delat mentorskap i en av våra klasser.
2021-03-26 2021-04-14
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Hem- och konsumentkunskapslärare till Blåklintskolan år 6-9
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? På Blåklintskolan arbetar vi som ämneslärare och en stor del av arbetet sker i ämneslag, så även i denna tjänst. Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Läraren skall utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möj...
2021-03-15 2021-04-16