Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Musiklärare åk 4-9 till Lagmansskolan
Du kommer som musiklärare ansvara för planering, genomförande och uppföljning av undervisningen samt dokumentation av elevernas kunskapsutveckling för åk 4-9 samt anpassad grundskola. Tillsammans med en musiklärarkollega arbetar du för att eleverna når så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och tillsammans med skolans övriga personal förväntas du bidra i skolans utvecklingsarbete. Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemme...
2023-11-28 2023-12-17
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem, Veta skola
I ditt uppdrag som lärare i fritidshem kommer du att planera, undervisa och utveckla fritidshemmets verksamhet. Tillsammans med dina kollegor samarbetar ni för att skapa en stimulerande och lärorik miljö för eleverna. Utifrån verksamhetens mål ska lärare i fritidshem i samarbete med andra befattningar skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barns lärande och utveckling, samt inspirera barn till nya upptäckter och intressen. I uppdraget ingår att under skoldagen samverka med skolans lärare och bidra till elevers lärande o...
2023-11-28 2024-02-29
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Skolbibliotekarie till Vifolkaskolan åk 7-9, 50%
Som skolbibliotekarie på Vifolkaskolan 7-9 arbetar du i nära samverkan med lärare och annan pedagogisk personal för att stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga samt i övrigt bidra till elevernas lärande och läsintresse. Utifrån din specifika bibliotekskompetens medverkar du i den pedagogiska verksamheten på skolan. Du har ett tätt samarbete med speciallärare för att stötta elever med läskompensatoriska hjälpmedel. Som skolbibliotekarie ansvarar du för att bibliotekets mediebestånd hålls organiserat och aktuellt. På Vifolkaskolan 7-9 ä...
2023-11-15 2023-11-29
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Speciallärare till Vifolkaskolan 7-9
Vi söker dig som helhjärtat brinner för att kunna hjälpa elever till en positiv skolgång både enskilt och i grupp. I uppdraget ingår att du tillsammans med mentorer, undervisande lärare och elevhälsan hittar en fungerande skolgång och en ökad måluppfyllelse för elever som utmanare skolan lite extra. Du kommer också att ha ett tätt samarbete med vårdnadshavare och delta på utvecklingssamtal och andra förekommande möten. Du kommer att vara med och starta och utveckla en särskild undervisningsgrupp i nära samarbete med skolans ledning och elevhäl...
2023-11-15 2023-11-29
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Öppna förskolan
Du arbetar på Öppna förskolan, en öppen verksamhet dit barn och föräldrar går tillsammans. Arbetet sker i nära samarbete med andra aktörer som vi bedömer vara värdefulla för våra barnfamiljer. Arbetet innebär att verka för goda relationer mellan barn och föräldrar och som förskollärare skall du ha ansvar för det pedagogiska innehållet. Basen är den öppna verksamheten men arbetet innebär också föräldrastöd av olika slag.
2023-11-10 2023-12-01