Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Förskollärare till Sågens förskola
Du arbetar professionellt utifrån förskolans läroplan med dess mål och intentioner. Du har ett engagemang i att driva både din egen och förskolans utveckling framåt. Du arbetar utifrån aktuella styrdokument där det systematiska kvalitetsarbetet är en självklar arbetsmetod för att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans undervisning och utbildning. Pedagogisk dokumentation är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Leken har en central plats i vår utbildning och det är vårt prioriterade utvecklingsområde i kommunen.
2021-08-02 2021-08-15
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i matematik till Kungshöga gymnasium
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Du ska utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt aktivt påverka och stimulera eleverna till att uppnå målen. Du skapar undervisning som utifrån lärarens tolkning och ...
2021-07-29 2021-08-09
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem/Idrottslärare, F-6 till Klämmestorpsskolan
Som lärare i fritidshem är du skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur. Uppdraget innebär att möta elever före, efter och under skoldagen och sätta elevernas sociala utveckling i fokus. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten samarbetar lärare i fritidshem med andra befattningar för att skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja elevernas lärande och utveckling samt inspirerar eleverna till nya upptäckter och intressen. Du är behörig idrottslärare och bedriver själv undervisning inom idrott utöver din insa...
2021-07-01 2021-08-08