Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i särskild undervisningsgrupp årskurs 7-9, Trojenborgsskolan
Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt. Du ska vara ämneskunnig, handleda elever, planera och leda undervisning, bedöma och betygsätta kunskapsutvecklingen. Dokumentation är en del av ditt uppdrag och du deltar aktivt i skolans utveckling. Du är verksam grundskolans verksamhetsområde och arbetsleds av rektor på skolan. Som lärare i vår särskilda undervisnin...
2024-05-16 2024-05-31
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i Hem- och konsumentkunskap år 6 - 9 till Blåklintskolan
På Blåklintskolan arbetar vi som ämneslärare och en stor del av arbetet sker i ämneslag, så även i denna tjänst. Som lärare hos oss kommer du att ha undervisning i Hem- och konsumentkunskap i år 6 - 9. Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Läraren skall utifrån de mål som ställts upp verka för att e...
2024-05-15 2024-05-29
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare åk 4-6 till Klämmestorpsskolan
Som lärare på Klämmestorpsskolan årskurs 4-6 har du ansvar för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet med eleverna i syfte att öka elevernas måluppfyllelse. Det innebär att du enskilt och gemensamt med kollegor planerar, undervisar, utvärderar och följer upp elevernas kunskapsutveckling på ett sätt som möter kraven i skollag, läroplan och kursplan. I din pedagogiska roll förväntas du vara en trygg vuxen med god kompetens att möta alla elever utifrån deras specifika förutsättningar och behov. Du är också en del i ett engagerat och skic...
2024-05-08 2024-05-22