Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Biträdande rektor till Vifolkaskolan 7-9
Biträdande rektor leder och utvecklar verksamheten tillsammans med rektor utifrån uppsatta mål i nationella, kommunala och lokala styrdokument. Kvalificerat ledningsstöd i personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Kan ha särskilt uppdrag utifrån enhetens behov. Ingår i skolans ledningsgrupp. Biträdande rektor är verksam inom grundskolans, gymnasieskolans eller vuxenutbildningens verksamhetsområde och arbetsleds av rektor på skolan. Som biträdande rektor på Vifolkaskolan kommer du att ha ett särskilt ansvar för elevhälsoarbetet på skolan.
2021-01-15 2021-01-31
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare Ma/NO 7-9 till Blåklintskolan.
Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? På Blåklintskolan arbetar vi som ämneslärare och en stor del av arbetet sker i ämneslag, så även i denna tjänst. Verksamhetens mål och uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Läraren skall utifrån de mål som ställts upp verka för att eleverna skall få en så god utveckling som mö...
2020-12-22 2021-01-22