Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Stödassistenter till Rustningsgatan, natt
Uppdraget som stödassistent för personer inom LSS-personkrets erbjuder varierade arbetsuppgifter och aktiviteter utifrån varje persons unika behov, vilket innebär ett individuellt bemötande där varje boende får det stöd och den service som efterfrågas så att individen uppnår ökad självständighet och goda levnadsvillkor. I det dagliga arbetet ingår att på olika sätt i vardagssituationer, vid aktiviteter och i den sociala gemenskapen motivera och stimulera individen utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt för att denne ska bibehålla och utveck...
2021-04-07 2021-04-25
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Stödpedagog till Rustningsgatan
Uppdraget som stödpedagog för personer inom LSS-personkrets erbjuder varierade arbetsuppgifter och aktiviteter utifrån varje persons unika behov, vilket innebär ett individuellt bemötande där varje boende får det stöd och den service som efterfrågas så att individen uppnår ökad självständighet och goda levnadsvillkor. I det dagliga arbetet ingår att på olika sätt i vardagssituationer, vid aktiviteter och i den sociala gemenskapen motivera och stimulera individen utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt för att denne ska bibehålla och utveckla...
2021-04-07 2021-04-25
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Stödassistenter till Rustningsgatan, 75-100 %
Uppdraget som stödassistent för personer inom LSS-personkrets erbjuder varierade arbetsuppgifter och aktiviteter utifrån varje persons unika behov, vilket innebär ett individuellt bemötande där varje boende får det stöd och den service som efterfrågas så att individen uppnår ökad självständighet och goda levnadsvillkor. I det dagliga arbetet ingår att på olika sätt i vardagssituationer, vid aktiviteter och i den sociala gemenskapen motivera och stimulera individen utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt för att denne ska bibehålla och utveck...
2021-04-07 2021-04-25
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Bemanningsassistent till Planeringsenheten, tim-/sommarvik.
Som bemanningsassistent hos oss erbjuder vi ett uppdrag med variation inom både vård och omsorg, administration och teknik där nyckelorden är kommunikation, bemanningslogistik och välfärdsteknologi. Dina främsta arbetsuppgifter är att ta emot och behandla beställningar från verksamheterna när behov av vikarier uppstår. Ditt ansvar är att dessa beställningar hanteras och att bemanningen sker på ett effektivt sätt med de personalresurser som finns tillgängliga. Här finns också driften av välfärdsteknologi, programmering och installering av nyck...
2020-12-17 2021-04-30
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Sommarvikarier till omsorgs- och socialförvaltningen
Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande jobb. Där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Vi har flera olika verksamhetsområden som du kan välja att arbeta inom; - Hemtjänst - Socialpsykiatrin - Korttidsboende/rehabilitering - Gruppboende och korttidsboende LSS - Vårdboende äldreomsorg Din arbetsdag kommer vara fylld med arbetsuppgifter som huvudsakligen består av att utifrån individuella behov ge stöd och service samt omvårdnad till våra kunder. Det kan innebära till exempel hjälp med hygien, medicinhantering,...
2020-11-30 2021-04-30