Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Arbetsledare för arbetsmarknadsinsatser
Enheten Arbete och integration ansvarar för samtliga arbetsmarknadsinsatser i Mjölby kommun och erbjuder deltagare olika former av arbetsträning, arbetsrehabilitering, praktik och anställningar inom olika interna verksamheter samt kommunala arbetsplatser. Som arbetsledare inom inriktningen förstegsträning ansvarar du för en verksamhet där deltagare erbjuds att prova förutsättningarna att gå vidare mot arbete eller studier. Verksamheten är delvis finansierad av Samordningsförbundet Västra Östergötland. I tjänsten ingår att arbetsleda handledare...
2023-03-21 2023-04-11
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Sommarvikarier till omsorgs- och socialförvaltningen
Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande arbete där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Vi har flera olika verksamheter som du kan välja att arbeta inom; - Hemtjänst - Socialpsykiatrin - Korttidsboende/rehabilitering - Gruppboende och korttidsboende LSS - Personligt utformat stöd - Vårdboende äldreomsorg Din arbetsdag kommer vara fylld med arbetsuppgifter som huvudsakligen består av att utifrån individuella behov ge stöd och service samt omvårdnad till våra kunder. Det kan innebära till exempel hjälp med hyg...
2023-03-20 2023-05-31
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Verksamhetscontroller till omsorgs- och socialförvaltningen
I ditt uppdrag som verksamhetscontroller har du en aktiv roll i förvaltningens arbete med att utveckla och effektivisera processer för att stödja verksamheterna och att omsätta komplexa frågor till konkreta förslag. Du arbetar både operativt och strategiskt med att driva frågor inom ekonomiområdet och förväntas växa i din roll som verksamhetscontroller och utveckla verksamhetsstyrningen och uppföljningen av verksamheten tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp. I uppdraget ingår arbete med budget, uppföljning och bokslut samt att delta i...
2023-03-17 2023-04-09
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Stödassistenter till Sörbyleden gruppbostad LSS, 75%
Uppdraget som stödassistent för personer inom LSS-personkrets erbjuder i stort varierade arbetsuppgifter och aktiviteter utifrån varje persons unika behov, vilket innebär ett individuellt bemötande där varje boende får det stöd och den service som efterfrågas så att individen uppnår ökad självständighet och goda levnadsvillkor. I det dagliga arbetet ingår att på olika sätt i vardagssituationer, vid aktiviteter och i den sociala gemenskapen motivera och stimulera individen utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt för att denne ska bibehålla oc...
2023-03-14 2023-03-28
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Medicinskt ansvarig för rehabilitering
Uppdraget som medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) omfattar rehabiliteringsverksamhet inom den kommunala hälso-och sjukvården i nära samverkan med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, socialt ansvariga samordnare, verksamhetschefer samt verksamhetsutvecklare och övriga stödfunktioner inom omsorgs-och socialförvaltningen. MAR är organisatoriskt underställd administrativ chef. I dina arbetsuppgifter ingår arbete med patientsäkerhet, kvalitet, utveckling och uppföljning inom området samt att vara sakkunnig inom rehabiliteringsom...
2023-03-14 2023-04-02
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Enhetschef Arbete och Integration
I enhetschefstjänsten ingår personal-, arbetsmiljö- kvalitets och budgetansvar för ca 20 medarbetare med olika typer av professioner . Ditt arbete är operativt och du arbetar med stor närhet till din verksamhet. Som enhetschef planerar, utvecklar och kvalitetssäkrar du verksamheten utifrån nämndens mål och antagen verksamhetsplan. Arbetet bedrivs med god kvalitet utifrån evidens och beprövad erfarenhet och krav ställs på en god omvärldsbevakning. I ditt arbete ingår att arbeta med ständiga förbättringar av verksamheterna inom ditt ansvarsområ...
2023-03-13 2023-04-02
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Stödassistenter till Gräsvägens gruppbostad LSS, 80%
Uppdraget som stödassistent för personer inom LSS-personkrets erbjuder i stort varierade arbetsuppgifter och aktiviteter utifrån varje persons unika behov, vilket innebär ett individuellt bemötande där varje boende får det stöd och den service som efterfrågas så att individen uppnår ökad självständighet och goda levnadsvillkor. I det dagliga arbetet ingår att på olika sätt i vardagssituationer, vid aktiviteter och i den sociala gemenskapen motivera, stimulera och stötta individen utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt för att denne ska bibe...
2023-03-10 2023-03-26
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Undersköterskor till hemtjänstorganisationen, 75 -100%
Uppdraget som undersköterska till hemtjänsten innebär att du kommer arbeta i ett glatt gäng som möter kunder i olika åldrar och med olika behov. Din uppgift är i huvudsak att på ett engagerat och aktivt sätt arbeta med att stödja och motivera våra kunder att själva klara av sina vardagliga aktiviteter, för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Arbetsuppgifterna består av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, praktisk hjälp med exempelvis personlig omvårdnad, måltider, städning, tvätt och handling samt dokumentation. ...
2023-03-08 2023-03-26
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Behandlingsassistent till Kungsvägens HVB, sommarvikariat
Som behandlingsassistent utgår du från ett salutogent synsätt där du ser till individens egen förmåga. Du arbetar tillsammans med dina kollegor med stöd och kvalificerat behandlingsarbete utifrån den unges behov. Arbetet innebär dels att stötta ungdomarna i den dagliga strukturen med ADL-träning, basala rutiner och sysselsättning och dels att tillsammans med den unge bedriva behandlingsarbete i form av enskilda- och gruppsamtal, vägledning och bemötande som utgår från KBT och MI. Du ansvarar för att upprätta genomförandeplaner som rapporteras ...
2023-03-06 2023-03-26
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Stödassistent till Lundbygatans gruppbostad LSS
Uppdraget som stödassistent för personer inom LSS-personkrets erbjuder i stort varierade arbetsuppgifter och aktiviteter utifrån varje persons unika behov, vilket innebär ett individuellt bemötande där varje boende får det stöd och den service som efterfrågas så att individen uppnår ökad självständighet och goda levnadsvillkor. I det dagliga arbetet ingår att på olika sätt i vardagssituationer, vid aktiviteter och i den sociala gemenskapen motivera och stimulera individen utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt för att denne ska bibehålla oc...
2023-03-06 2023-03-26
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Sjuksköterska till Hälso- och sjukvårdsenheten
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för att erbjuda en trygg och säker vård utifrån kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag. Hälso- och sjukvårdsinsatserna ska utföras enligt gällande lagar, författningar och andra styrdokument för hälso- och sjukvården och arbetet utgår ifrån individens behov i samverkan med andra professioner och aktörer. I uppdraget ingår att bedöma patientens hälsotillstånd, planera omvårdnaden utifrån fastställda mål, genomföra såväl omvårdnadsåtgärder som åtgärder som ordinerats av annan profession, dokumentera utifrån o...
2023-03-01 2023-04-05
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Socialsekreterare till enhet Barn och unga
Som socialsekreterare hos oss träffar du barn, ungdomar och familjer som behöver stöd i livet. Din uppgift är att göra bedömningar utifrån Socialtjänstlagen och Lagen om vård av unga i syfte att ge barn och ungdomar en trygg och stabil tillvaro. Du arbetar med att genomföra utredningar och du ansvarar för att verkställa samt följa upp beslutade insatser. Vissa ärenden handlägger du självständigt, men det tilldelas alltid en medhandläggare. Vår målsättning är att ha ett kollegialt lärande, samtidigt som du har ett nära stöd av din arbetsledare....
2023-03-01 2023-03-26
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Rehabiliteringspersonal till Hälso- och sjukvårdsenheten, sommarvikariat
Uppdraget innebär i huvudsak att du på ett engagerat och aktivt sätt bland annat bistår med träningar enligt träningsplan och levererar hjälpmedel till kunden i hemmet. I din arbetsroll arbetar du både självständigt och i team tillsammans med andra professioner runt kunden. Är du legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut så kan arbetet även innebära funktionsbedömningar, träning samt eventuell förskrivning- och utprovning av hjälpmedel. Du arbetar dagtid, måndag - fredag. Vi annonserar i första hand efter medarbetare till sommaren, men m...
2023-02-13 2023-03-31
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Undersköterska till hälso- och sjukvårdsenheten, sommarvikariat
Uppdraget som undersköterska i hemsjukvården innebär att du utför omvårdnad och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter i patientens hem. Du ansvarar för att dokumentera utförda arbetsuppgifter i vårt dokumentationssystem Procapita/Lifecare. I din arbetsroll arbetar du både självständigt och i team tillsammans med andra professioner runt patienten.
2023-02-08 2023-04-30
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen Sjuksköterska till hälso- och sjukvårdsenheten, sommarvikariat
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för att erbjuda en trygg och säker vård utifrån kommunens hälso- och sjukvårdsuppdrag. Hälso- och sjukvårdsinsatserna ska utföras enligt gällande lagar, författningar och andra styrdokument för hälso- och sjukvården och arbetet utgår ifrån individens behov i samverkan med andra professioner och aktörer. I uppdraget ingår att bedöma patientens hälsotillstånd, planera omvårdnaden utifrån fastställda mål, genomföra såväl omvårdnadsåtgärder som åtgärder som ordinerats av annan profession, dokumentera utifrån o...
2023-02-08 2023-04-30