Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Marks kommun, Socialförvaltningen Biståndshandläggare
Som Biståndshandläggare kommer du att utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen samt följa upp och ompröva beviljade insatser. Du arbetar utifrån en helhetssyn med brukaren i centrum och kommer att ha ett nära samarbete med övriga biståndshandläggare, enhetschefer och övriga professioner.På äldreomsorgens handläggarenhet arbetar Biståndshandläggare, Avgiftshandläggare, Färdtjänsthandläggare och Bosamordnare.
2022-11-30 2022-12-21
Marks kommun, Socialförvaltningen Utredande socialsekreterare
Familjeenheten söker två socialsekreterare för vikariat i vår utredningsgrupp. Enheten är en del av Individ och familjeomsorgen i Marks kommun och vi arbetar med målgruppen barn och unga, mellan 021 år, och deras familjer. I familjeenheten ryms både myndighetsutövning och verkställighet, det som är utmärkande hos oss är den goda teamkänslan där vi tar väl hand om varandra. Humor och skratt finns det gott om men också yrkesstolthet och ett seriöst förhållningsätt till dem vi möter. Som socialsekreterare hos oss får du stöd av kollegor och 1:e so...
2022-11-28 2022-12-16
Marks kommun, Socialförvaltningen Stödbiträde till LSS-boendet Paviljongen i centrala Skene
Paviljongen är ett LSS-boende med särskild service för vuxna brukare med autism och intellektuell funktionsvariation. Boendet är beläget i centrala Skene med sammanlagt 3 brukare. Arbetsuppgifterna varierar beroende på de boendes funktionsförmåga, behov och individuella förutsättningar. Som stödbiträde ska du tillsammans med teamet stödja, aktivera och motivera brukare i vardagen utifrån individens behov och önskemål, för att skapa meningsfullhet, självständighet och personlig utveckling för de boende. Vi arbetar aktivt utifrån brukarnas gen...
2022-11-28 2022-12-12
Marks kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterskor till hemsjukvården Marks kommun
Arbetet som sjuksköterska i hemsjukvården innefattar både patientansvar och handledning av omvårdnadspersonal. I arbetet ska du tillsammans med teamet besluta, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder. Våra patienter runt om i kommunen bor i såväl ordinärt boende som på vård- och omsorgsboende. Vi erbjuder en individuell introduktion där upplägget och tiden anpassas utifrån önskemål och tidigare erfarenheter. Vi arbetar för en trygg arbetsmiljö där arbetsglädje och flexibilitet är i fokus. Du deltar aktivt i verksamhetsutveckling och utformni...
2022-11-23 2022-12-13
Marks kommun, Socialförvaltningen Undersköterska/Omsorgsbiträde till Lindäng i Skene
Lindängs vård- och omsorgsboende ligger i hjärtat av den centrala och växande tätorten Skene och upplevs som en stor trygghetspunkt för många medborgare. Skene resecentrum ligger inom 200-meters avstånd där goda kommunikationsmöjligheter finns. Lindäng har totalt 64 boendeplatser där man tillsammans med sina kollegor är delaktig i boendets vård- och omsorg. Boendet är uppdelat i fyra plan där det finns både inriktningen demens- och somatiskvård. Boendet har tillgång till en stor, fridfull och tillgänglig trädgård där vi har odlingar och ak...
2022-11-18 2022-12-02
Marks kommun, Socialförvaltningen Utvecklingsledare Äldreomsorg
Som utvecklingsledare för äldreomsorgsverksamheten har du ett brett och självständigt uppdrag där du fungerar som ett nära strategiskt och operativt stöd till äldreomsorgsverksamhetens verksamhetschef/er. Du har en tydlig roll i äldreomsorgsverksamhetens ledningsgrupp och i socialförvaltningens ledningsgrupp. Du kommer att leda och driva processer inom: • kvalitetsuppföljning, • statistik, • verksamhetsuppföljning och • utvecklingsuppdrag. Arbetet innebär att vara förvaltningens expertkompetens inom äldreomsorgsområdet vilket innebär både...
2022-11-17 2022-12-01
Marks kommun, Socialförvaltningen Verksamhetsutvecklare IFO
Vi söker nu en verksamhetsutvecklare för att delta i utvecklingsarbetet inom Individ- och familjeomsorgen. Vi har ansvar för de uppgifter inom socialtjänsten som omfattar barn, familj och vuxna i behov av olika stöd och insatser. Vi ansvarar också för mottagandet av ensamkommande och asylsökande barn och ungdomar. Tillsammans med chefer och medarbetare bidrar du till IFO-verksamhetens utveckling. Du kommer att arbeta konsultativt på uppdrag av verksamhetens ledningsgrupp. Du kommer att arbeta på egen hand eller i grupp beroende på uppdragets a...
2022-11-16 2022-11-30
Marks kommun, Socialförvaltningen Demenssjuksköterska
I Marks kommun arbetar vi inom demensvården med personcentrerad vård. Detta innebär bland annat att vi använder BPSD-verktygen som grund för att skapa välbefinnande för vårdtagaren samt som ett strukturerat stöd för personalens vårdarbete. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att handleda, utbilda och stödja vårdpersonal. Vid behov även stödja personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Likaså ingår det i arbetet att utveckla demensvården enligt riktlinjer och aktuell forskning samt samverka med andra vårdgivare. Som demenssjuksköt...
2022-11-14 2022-12-05
Marks kommun, Socialförvaltningen Stödbiträde/Stödassisten till LSS-boendet Ängen i centrala Skene
Ängen är ett LSS-boende i centrala Skene med sammanlagt 5 brukare. Brukarna är på en tidig utvecklingsnivå och har omfattande vård- & stödbehov. Arbetsuppgifterna varierar beroende på de boendes funktionsförmåga, behov och individuella förutsättningar. Som stödbiträde/stödassistent ska du tillsammans med teamet stödja, aktivera och motivera brukare i vardagen utifrån individens behov och önskemål. Vi arbetar aktivt utifrån brukarnas genomförandeplaner. Du kommer att ha delegerade HSL-uppgifter då det förekommer en del omvårdnadsarbete, ...
2022-11-14 2022-11-30
Marks kommun, Socialförvaltningen Vikarier inom vård och omsorg 2022, Marks kommun
Vill du göra skillnad? Passar det dig att jobba oregelbundna tider? Är du över 18 år och vill jobba med någonting roligt, utvecklande och meningsfullt? Kanske få värdefull erfarenhet inför framtiden? Din uppgift hos oss är att ge våra brukare en trygg och god omvårdnad, stöd i det dagliga livet samt en stimulerande fritid. Du kommer att få introduktion, utbildning i allmän omvårdnad, handledning samt utbildas i läkemedel och förflyttningsteknik. För dokumentation och planering används anpassade datasystem och du kommer att utbildas i dessa. ...
2022-09-02 2022-12-18