Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Byggnadsinspektör till Marks kommun
Som bygginspektör kommer du förutom att handlägga anmälningsärenden att hålla tekniska samråd, bevilja start- och slutbesked, utöva tillsyn/utföra arbetsplatsbesök samt hålla slutsamråd i bygglovsärenden. Du kommer att ha ditt fokus på den byggnadstekniska granskningen av ärenden. Du arbetar självständigt men också tillsammans med kollegor för att utveckla processer, rutiner och kompetenser. Majoriteten av ärendehanteringen sker genom delegation, men vissa ärenden föredras också mot Plan och Byggnadsnämnden. Som byggnadsinspektör har du många ...
2022-06-20 2022-07-29
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöinspektör med inriktning livsmedelskontroll och hälsoskyddstillsyn
Som livsmedels-/hälsoskyddsinspektör i Marks kommun arbetar du huvudsakligen med kontroll av livsmedelsverksamheter, hygieniska verksamheter, skolor, äldrevård osv. Arbetet omfattar kontroll genom inspektioner, revisioner samt rådgivning och information enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken. Du samverkar dessutom över enhets- och förvaltningsgränser samt med andra myndigheter. Teamet tillsammans planerar, genomför och följer upp arbetsuppgifterna.
2022-06-15 2022-07-02
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Biträdande miljöchef till miljöenheten.
Du kommer att till 50 % arbeta i din chefsroll nära tillsammans med miljöchef och medarbetare inom miljöenheten med att leda och verksamhetsutveckla. Ledningsansvaret för de 5 teamen inom miljöenheten delas upp mellan miljöchef och biträdande miljöchef; där biträdande miljöchef närmast leder livsmedelsteamet och hälsoskyddsteamet. Miljöchef leder miljköskydds-, avlopps- och naturvårdsteamet. Den andra halvan (50 %) av din tjänst kommer du att arbeta operativt inom ett team som du själv inte leder. Tjänsten är tidsbegränsad eftersom budgetmedel ...
2022-06-15 2022-07-02
Marks kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Alkohol- och tobakshandläggare till hälsoskyddsteamet
Som alkohol- och tobakshandläggare i Marks kommun arbetar du huvudsakligen med prövning och tillsyn av verksamheter som säljer alkohol, tobak och receptfria läkemedel samt med tillsyn över rökfria miljöer. Efter att ha tagit över dessa verksamhetsområden från socialnämnden till miljönämnden 2021, pågår en stark uppbyggnad av verksamheten. Inom hälsoskyddsteamet planerar, genomför och följer ni upp arbetsuppgifterna tillsammans. Du samverkar dessutom över enhets- och förvaltningsgränser samt med andra myndigheter.
2022-06-14 2022-07-01