Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem Lyrestad skola
Vi söker dig som ser charmen i att, tillsammans med kollegor, forma fritidsverksamheten på den mindre enheten. Skolans läge med närhet till naturen inbjuder till en fantastisk miljö för fritidshemmets verksamhet. Hos oss är det viktigt att eleverna känner trygghet och trivs och vi ser hela elevens skoldag, både i skolan och i fritidshemmet. Du som pedagog säkerställer att verksamheten bygger på gällande styrdokument.
2023-03-21 2023-04-11
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare Marinteknikutbildningen Vadsbogymnasiet
Som yrkeslärare på Marinteknikutbildningen undervisar du i programmets karaktärsämneskurser. Du ansvarar för anskaffning av APL-platser och har dialog med externa verksamheter. I rollen som lärare på Marinteknikutbildningen ingår också ett mentorsuppdrag som innebär att du har ett övergripande ansvar att följa dina mentorselevers kunskapsutveckling och studiesituation under deras tre år på programmet.
2023-03-20 2023-04-10
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Grundskollärare åk 4-6 på Högelidsskolan
Du kommer vara mentor i en årskurs tillsammans med två kollegor och ansvara för planering och genomförande av lektioner. Som mentor har du utvecklingssamtal och kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare. Du ansvarar för dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och är väl förtrogen med LGR22. Du ingår i mellanstadiets arbetslag.
2023-03-17 2023-04-11
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Grundskollärare åk 1-3 på Högelidsskolan
Du kommer vara mentor i en årskurs tillsammans med två kollegor och ansvara för planering och genomförande av lektioner. Som mentor har du utvecklingssamtal och kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare. Du ansvarar för dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och är väl förtrogen med LGR22. Du ingår i lågstadiets arbetslag.
2023-03-17 2023-04-11
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i förskoleklass på Hasslerör skola
Vi söker dig som ser charmen i att arbeta i det mindre sammanhanget. På Hasslerör skola arbetar du i en lugn och harmonisk miljö där alla elever och personal känner varandra. Din arbetsuppgift är att forma undervisningen och dina elevers lärande genom att planera, genomföra och följa upp verksamheten. Du sätter elevens bästa i centrum.
2023-03-16 2023-04-06
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare åk 4-6 Grangärdets skola
Som lärare på Grangärdets skola ingår du i vårt engagerade och glada arbetslag. Din undervisning kan vi till viss del schemalägga utifrån din ämnesbehörighet. Önskvärt är att du undervisar i so, sv, bild och gärna hkk i åk 6. Du undervisar främst i åk 6 och en av dina kollegor är mentor för eleverna där och vi ser gärna att du aktivt är delaktig i mentorskapet och ansvaret för åk 6. Vi arbetar många lektioner med två lärare i klassrummet vilket innebär att du kan ha en kollega med dig ibland och att du ibland är med någon av kollegorna i andra...
2023-03-14 2023-04-04
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare åk 4 - 6, Prismaskolan
Grundtanken i vår verksamhet är att vi behöver varandra för att bli riktigt bra. Vi söker i dagsläget en pedagog för att få våra team kompletta till hösten. Uppdraget är att vara en pedagog i en "trippel" runt en årskurs främst med fokus på ämnena svenska och engelska, men även andra ämnen kan bli aktuella. Tillsammans har de tre pedagogerna som arbetar i årskursen behörighet i alla teoretiska ämnen som läses i aktuell årskurs, vilket öppnar upp möjligheter till flexibla schemalösningar samt ämnesövergripande arbetssätt. Vi tror att detta ger ...
2023-03-06 2023-03-27
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare åk F - 3, Prismaskolan
Grundtanken i vår verksamhet är att vi behöver varandra för att bli riktigt bra och vi söker i dagsläget en pedagog till åk F-3 för att få våra team kompletta till hösten. Uppdraget handlar om att vara en pedagog i en "trippel" runt en årskurs. Tillsammans har de tre pedagogerna som arbetar kring årskursen behörighet i alla teoretiska ämnen som läses i aktuell årskurs. Varje pedagog jobbar endast i denna elevgrupp vilket öppnar upp möjligheter till flexibla schemalösningar samt ämnesövergripande arbetssätt. Vi tror att detta ger eleverna bättr...
2023-03-06 2023-03-27
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshemmet, Prismaskolan
Vill du vara med och forma fritidshemsverksamheten tillsammans med kollegor på Prismaskolan? Hos oss har vi förhållningssättet att se elevens hela skoldag både i skolan och på fritidshemmet. Fritidspedagogen värnar om barnens trygghet och trivsel och utformar en verksamhet tillsammans med arbetslaget, som säkerställer att barnen får den verksamhet som gällande styrdokument beskriver. Du skapar möten med eleverna under hela deras dag och bygger relationer till barnen och deras vårdnadshavare. Du är genuint intresserad av barns utveckling och ...
2023-03-06 2023-03-27
Mariestads kommun, Utbildningsförvaltningen Timvikariat som lärare, fritidspedagog, elevassistent, förskollärare, barnskötare
Vi söker dig som är över 18 år och vill arbeta som timavlönad vikarie inom förskolan, fritidshem eller grundskolan på en eller flera enheter. Du arbetar som vikarie och visar i din kalender i WinLas bokningssystem på webben vilka tider du är tillgänglig. Utifrån dessa erbjuds du arbete när behov uppstår i verksamheten på de förskolor, fritidshem eller skolor där du är godkänd som vikarie. Vi sparar din ansökan under hela ansökningsperioden och återkommer om det blir aktuellt för intervju.
2023-02-16 2023-06-30