Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare, insatsgruppen barn och unga
På enheten finns en utredningsgrupp och en insatsgrupp som handlägger ärenden enligt SOL och LVU. I varje arbetsgrupp finns sex socialsekreterare. Utöver dessa finns även en mottagningsgrupp och en familjehemsgrupp. Kopplade till arbetsgrupperna finns förste socialsekreterare. Grupperna präglas av stort engagemang, humor och professionalitet. Tillsammans driver vi ett arbete som gör skillnad för de barn, ungdomar och familjer vi möter. Du kommer till en arbetsplats med öppenhet inför dina idéer! Som socialsekreterare i insatsgruppen arbetar d...
2024-02-24 2024-03-31
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Timvikarier Socialpsykiatrin
Arbetsuppgifterna innebär att du ska arbeta utredande, stödjande och motiverande för att stärka den enskildes egna resurser till ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Du ska kunna möta individen där denne befinner sig och förstå de svårigheter som kan finnas. Du ska kunna fatta självständiga beslut och kunna lösa olika situationer utifrån varje individs förutsättningar och behov. Tillsammans med individen planerar och strukturerar du vardagen, fritid och sysselsättning. Verksamheten eftersträvar samarbete med bland...
2024-02-23 2024-03-31
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Timvikarier till HVB
Inom HVB arbetar du självständigt och stöttar ungdomarna i deras individuella utveckling med deras genomförandeplan som grund. Du är ett professionellt stöd i vardagen och medverkar vid social planering. Du arbetar även mot målsättningen att skapa självständighet och en meningsfull fritid. I arbetsuppgifterna ingår planering, behandling och uppföljning i behandlingsarbetet för de unga. Övriga uppgifter är bland annat dokumentation, externa kontakter och praktiskt arbete tillsammans med ungdomen. Metodstödjare finns också behjälplig som stöd oc...
2024-02-20 2024-03-31
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Sommarjobb inom socialpsykiatrin
Arbetsuppgifterna innebär att du ska arbeta utredande, stödjande och motiverande för att stärka den enskildes egna resurser till ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Du ska kunna möta individen där denne befinner sig och förstå de svårigheter som kan finnas. Du ska kunna fatta självständiga beslut och kunna lösa olika situationer utifrån varje individs förutsättningar och behov. Tillsammans med individen planerar och strukturerar du vardagen, fritid och sysselsättning. Verksamheten eftersträvar samarbete med bland...
2024-02-10 2024-03-02
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Socialsekreterare till försörjningsstöd
På vuxenenheten sätter vi stort värde på det sociala arbetet och vi möter klienterna i den situation de befinner sig i. Arbetet bygger på att skapa relation, allians och tillit genom ett respektfullt bemötande. Vi håller på att bygga om verksamheten inom försörjningsstöd och därför är vi i behov av att rekrytera ytterligare en socialsekreterare till detta team. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att; - Utreda individens resurser och hinder för egen försörjning. - Handlägga och dokumentera ansökningar om ekonomiskt bistånd. - Fatta beslut ...
2024-02-08 2024-03-10
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Sommarjobb HVB
HVB är en boendelösning för ungdomar mellan 13 - 21 år. Vi vänder oss till ungdomar vars hemmiljö, sociala problematik eller konflikter omöjliggör en fungerande vardag hemma. Vi strävar efter att bidra till förändrade, förbättrade och varaktiga livsvillkor för den unga och vi vill skapa förutsättningar för ungdomen och familjen att hitta nya verktyg för samspel. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi en individuell behandling på HVB-hemmet. Behandlingen har fokus på att ge våra ungdomar en trygg bas med en ty...
2024-02-08 2024-03-08
Mariestads kommun, Socialförvaltningen Avdelningschef individ och familjeomsorg samt arbetsmarknad
Som avdelningschef inom IFO och Arbetsmarknad är du nyckeln till att utveckla och förbättra verksamheten i samarbete med dina engagerade medarbetare. Tillsammans med socialchefen och controllern, samt stöd av en kvalificerad utredare och en socialt ansvarig samordnare, utgör du ledningsgruppen. Du har ett övergripande ansvar för att säkerställa att avdelningen drivs resultat- och målinriktat, med höga krav på kvalitet och utveckling. Genom tydlighet och engagemang leder du din ledningsgrupp och enhetschefer mot uppsatta mål, med ansvar för eko...
2024-01-31 2024-02-29