Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Samordnare inom hemvården, vikariat
I din roll som samordnare kommer du att tillhöra ett hemvårdsområde och samordna arbetet för två hemvårdsgrupper inom det området. Som samordnare är du spindeln i nätet som tillsammans med enhetschefen planerar det dagliga arbetet för omvårdnadspersonal. Du har också ett nära samarbete med sjuksköterska, biståndsbedömare, arbetsterapeut, fysioterapeut, brukare, anhöriga samt övriga samordnare inom organisationen. Samordnaren ansvarar för vikarietillsättning vid sjukdom/frånvaro för vårdpersonal. Vid behov gör du schemajusteringar för att lös...
2023-03-21 2023-04-09
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Myrans särskilda boende, vikariat
Myran är ett särskilt boende beläget i västra Mariestad vid Marieholm Center. Boendet har fyra enheter med totalt 33 lägenheter. Myran har en inbjudande innergård med god tillgänglighet, promenadstråk, planteringar, fruktträd, fontän, med mera. Du kommer att arbeta med att ge personlig omvårdnad, hälso- och sjukvårdsuppgifter, social samvaro samt hushållsarbete till de boende utifrån deras genomförandeplan. Vi lägger stor vikt vid att bemöta våra boende individuellt utifrån deras behov och önskemål.
2023-03-20 2023-04-10
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Sjuksköterska inom LSS-verksamheten, Mariestads kommun
Som sjuksköterska inom LSS ansvarar du för hälso- och sjukvården både i det enskilda hemmet och i våra gruppbostäder, servicebostäder och daglig verksamhet. I ansvaret ingår omvårdnad och medicinska insatser till alla åldersgrupper inom verksamheten samt handledning av övrig vårdpersonal. Du arbetar i team ihop med två andra LSS-sjuksköterskor och har även samarbete med sjuksköterska som ansvarar för kommunens socialpsykiatri. Andra funktioner du samverkar med är rehabiliteringspersonal samt med ansvariga enhetschefer och omsorgspersonal. T...
2023-03-13 2023-04-09
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Sommarjobb som samordnare inom hemvården
Du kommer att arbeta inom ett eller flera av de sju hemvårdsområdena som finns i kommunen och samordna arbetet för personalgrupperna inom dessa områden. Arbetsuppgifterna innebär att du fungerar som spindeln i nätet som tillsammans med enhetschefen planerar det dagliga arbetet för omvårdnadspersonal. Samordnaren ansvarar för vikarietillsättning och vid behov gör du schemajusteringar för att lösa dagens arbetspass. Du säkerställer också att sommarjobbande vårdpersonal introduceras på ett bra sätt. Som samordnare arbetar man i flera olika digita...
2023-03-07 2023-04-09
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Vikarierande enhetschef inom hemvården, Mariestads kommun
Det finns sju hemvårdsområden i kommunen där vi nu behöver tillsätta en enhetschef för ett längre vikariat på ett år inom ett utav dessa områden. Tillträde till tjänsten är från juni. Som enhetschef inom hemvården i Mariestads kommun erbjuder vi dig ett spännande och utmanande uppdrag: att leda, utveckla och utvärdera arbetet inom din verksamhet. Vi har ett uttalat hållbarhetsfokus och är mån om att bygga en verksamhet som är varaktig över tid. För att lyckas med detta behöver vi chefer som vågar vara nytänkande och normkritiska. Du ansvarar ...
2023-03-07 2023-04-02
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Timvikarier till hemvård och särskilt boende
Hemvården Det finns sju olika hemvårdsområden i Mariestads kommun varav två områden innefattar landsbygd. Att arbeta inom hemvården innebär att du ska stötta personer med olika behov i deras hem. Transportmedel varierar mellan gång, cykel och bil beroende på område. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och utgörs av exempelvis personlig omvårdnad, delegerade sjukvårdsuppgifter och serviceinsatser såsom städ, tvätt, matlagning, handling och social samvaro. Stora delar av arbetet utförs självständigt samtidigt som du samarbetar med ett team dä...
2023-02-13 2023-03-31
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Timvikarier till gruppbostad, servicebostad, korttidsboende barn/unga, personlig assistans
Gruppbostad På ett gruppboende bor ett antal brukare som har egna lägenheter. Här arbetar du med att ge personer som bor på boendet ett pedagogiskt stöd och service som bidrar till ett meningsfullt, tryggt och utvecklande liv. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att utifrån individens behov ansvara för omvårdnad och stötta denne med personlig hygien, tvätt, måltider, städning, samhällskontakter och stöd vid fritidsaktiviteter. Att använda alternativa kommunikationssätt som bilder, tecken, symboler är vanligt. Servicebostad Servicebostad ä...
2023-02-13 2023-03-31
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Undersköterska till Fredslunds särskilda boende, vikariat
Fredslund är ett särskilt boende som ligger i Hasslerör sju kilometer norr om Mariestad. Boendet har fyra enheter. En enhet är inriktat mot finskt förvaltningsområde vilket innebär att det finns finsktalande brukare och personal. Här man kan sitta tillsammans med andra gäster eller gå undan och hitta en lugn vrå och promenadstigar finns runt boendet. Du kommer att arbeta med att ge personlig omvårdnad, hälso- och sjukvårdsuppgifter, social samvaro samt hushållsarbete till de boende utifrån deras genomförandeplan. Vi lägger stor vikt vid att be...
2023-02-10 2023-03-26
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Sommarvikarier till hemvård och särskilt boende/korttidsboende äldre
Hemvården Det finns sju olika hemvårdsområden i Mariestads kommun varav två områden innefattar landsbygd. Att arbeta inom hemvården innebär att du ska stötta personer med olika behov i deras hem. Transportmedel varierar mellan gång, cykel och bil beroende på område. Arbetsuppgifterna är väldigt varierande och utgörs av exempelvis personlig omvårdnad, delegerade sjukvårdsuppgifter och serviceinsatser såsom städ, tvätt, matlagning, handling och social samvaro. Stora delar av arbetet utförs självständigt samtidigt som du samarbetar med ett team dä...
2023-01-13 2023-03-31
Mariestads kommun, Äldre- och omsorgsförvaltningen Sommarjobb gruppbostad, servicebostad, korttidsboende, personlig assistans
Gruppbostad På ett gruppboende bor ett antal brukare som har egna lägenheter. Här arbetar du med att ge personer som bor på boendet ett pedagogiskt stöd och service som bidrar till ett meningsfullt, tryggt och utvecklande liv. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att utifrån individens behov ansvara för omvårdnad och stötta denne med personlig hygien, tvätt, måltider, städning, samhällskontakter och stöd vid fritidsaktiviteter. Att använda alternativa kommunikationssätt som bilder, tecken, symboler är vanligt. Servicebostad Servicebostad ä...
2023-01-13 2023-03-31