Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterska Äppelvägen
Vi är ett bra gäng som jobbar på Äppelvägen, där vi brinner för att skapa en så bra omsorg som möjligt. På Äppelvägen finns 2 omvårdnadsavdelningar och 5 demensavdelningar. Vi arbetar tillsammans i hela huset och skapar trivsel för både omsorgstagare och personal genom trevliga aktiviteter och en hjälpsamhetskultur. Vi samarbetar över hela Äppelvägen och mot andra enheter inom äldreomsorgen i kommunen så arbete på andra enheter förekommer, vilka kallas för resurspass. Förutom att man stöttar upp på andra arbetsplatser så bidrar även resurspass...
2024-05-07 2024-05-31
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterska Villa Viktoria
Arbetet som undersköterska på Villa Viktoria består av att ge vård och omsorg till personer med en demenssjukdom utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Du bidrar till upplevelsen av trygghet och meningsfullhet i vardagen genom ett lyhört och professionellt bemötande. På Villa Viktoria arbetar vi med svenskt Demens centrums utbildningsmodell Stjärnmärkt som stöd i det vardagliga arbetet. Villa Viktoria är ett stjärnmärkt boende. Läs gärna mer på demenscentrum.se I rollen som undersköterska planerar du och dina kollegor arbetsdagen utifrå...
2024-04-23 2024-06-30
Mörbylånga kommun, Social omsorg Avdelning Stranden söker dig!
Stranden är en drivande, självgående och målinriktad arbetsgrupp. Kvalité för våra omsorgstagare är vår största prioritet. Stranden kommer till hösten att driva ett projekt som sedan kommer mynna ut i en eventuell Mörbylångamodell på särskilt boende. Är du sugen på att tänka nytt och jobba med utveckling, skicka in din ansökan idag! Som undersköterska i på Stranden och i Mörbylånga kommun arbetar du utifrån vårt övergripande mål om att vi ska ha en av Sveriges bästa personcentrerade äldreomsorg. På Rönningegården är samverkan mellan arbetsgiv...
2024-04-18 2024-06-02
Mörbylånga kommun, Social omsorg Avdelning Hamnen söker dig!
För Hamnen är det viktigt med gemenskap och framåtanda. Gruppen är målinriktad och är duktiga på att ta tillvara på varandras styrkor för att kunna prestera bra. Vi har våra brukare i fokus och jobbar hårt med att de ska uppleva meningsfullhet och trygghet. Som undersköterska i på Hamnen och i Mörbylånga kommun arbetar du utifrån vårt övergripande mål om att vi ska ha en av Sveriges bästa personcentrerade äldreomsorg. På Rönningegården är samverkan mellan arbetsgivare och arbetsplatsombud/skyddsombud är ett av våra prioriterade utvecklingsom...
2024-04-18 2024-06-02
Mörbylånga kommun, Social omsorg Vi söker dig som undersköterska till vår Korttid/växelavdelning!
Som undersköterska i Mörbylånga kommun arbetar du utifrån vårt övergripande mål om att vi ska ha en av Sveriges bästa personcentrerade äldreomsorg. Vi tillämpar utvecklande ledarskap och är måna om att stötta och skapa förutsättningar för våra medarbetare att utföra ett bra arbete där man utvecklas som undersköterska och som medarbetare. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetsplatsombud/skyddsombud är ett av våra prioriterade utvecklingsområden. Detta för att skapa en känsla av delaktighet och kunna tillämpa den tillitsbaserade styrmodellen....
2024-04-17 2024-05-26
Mörbylånga kommun, Social omsorg Sommarjobb sjuksköterska/distriktssköterska
Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete inom hemsjukvården. Som sjuksköterska inom hemsjukvården arbetar du med såväl planerade som akuta hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter i ordinärt boende och i de kommunala boendena. Målgruppen som du arbetar med är bred och insatserna varierar då patienternas vårdbehov skiljer sig åt. Dina arbetsuppgifter består bland annat av medicinska bedömningar samt utförande av sjukvårdsinsatser som provtagning, sårbehandling, palliativ vård med mera. Du ansvar även för läkemedelshantering, medicinskte...
2024-01-12 2024-06-02
Mörbylånga kommun, Social omsorg Semestervikarier till social omsorg, gruppbostad, personlig assistans-LSS
Som personal inom verksamheten OF ansvarar du för att personer inom funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt. I ditt arbete är du ett pedagogiskt stöd i vardagen. Dina arbetsuppgifter är varierande, stöttar och deltar i matlagning, inköp, städ, tvätt, personlig omvårdnad och social gemenskap. Du kan få arbeta dag, kväll och natt. Dygnspass och längre pass som inkluderar journatt finns på vissa gruppbostäder och personliga ärenden.
2024-01-01 2024-06-16
Mörbylånga kommun, Social omsorg Semestervikarier till social omsorg, äldreboende och hemtjänst, i Mörbylånga kommun
Som personal i hemtjänsten hjälper och stödjer du omsorgstagare i deras hem med att utföra beviljade insatser. Stöd och hjälp kan utföras, dag, kväll och natt. Besöken kan variera från någon gång per vecka till flera gånger per dag. Du förflyttar dig mellan omsorgstagarna genom att gå, cykla eller köra bil. Som personal i på äldreboende hjälper och stödjer du omsorgstagare utifrån deras behov och möjligheter. Personalen ansvarar för stöd och hjälp dag, kväll och natt. Boenden kan ha olika inriktningar, exempelvis demensvård eller somatisk vård...
2024-01-01 2024-06-16