Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mörbylånga kommun, Bildning Kurator till Mörbylånga kommun
Som kurator är du en viktig del av skolans elevhälsoteam och arbetar med elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv samt deltar aktivt tillsammans med EHT och skolledningen i skolutvecklingsarbetet. Med din kompetens bidrar du till att lämpliga insatser för elever i behov av särskilt stöd beaktas och erbjuds. Du arbetar med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande och utveckling. Som kurator hos oss är du en naturlig de...
2024-05-15 2024-06-16
Mörbylånga kommun, Bildning Lärare åk 4-6 till Färjestadens skola
Färjestadens skola är en F-6 skola som från och med läsåret 24/25, geografiskt sett, kommer att befinna sig på en och samma adress. Inför läsårsstarten planerar vi för att stärka upp vårt mellanstadie med ytterligare en lärare. Du kommer vara en del av ett arbetslag och ha ett mentorsansvar för en grupp elever. I dina arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisning enskilt och tillsammans med dina kollegor. Vi ställer således höga krav på dina förmågor till samarbete, att vara en del av en helhet. Men ocks...
2024-05-15 2024-05-29
Mörbylånga kommun, Bildning Grundskollärare F-3 till Färjestadens skola
Sedan läsårsstarten 22/23 arbetar vi på lågstadiet på Färjestadens skola i ett nytt organisationsperspektiv. Vi arbetar då fullt ut i ett F - 3 perspektiv där de fyra arbetslagen ansvarar för varsin årskurs. För att kunna möta upp elevernas behov genom hela skoldagen består arbetslagen av lärare med olika typer av kompetens och med olika ansvarsområden. Dels grundskollärare, dels lärare i fritidshem, samt speciallärare. Du kommer vara en del av ett arbetslag bestående av tio pedagoger och ha ett mentorsansvar för en grupp elever. I dina arbets...
2024-05-07 2024-05-29