Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mörbylånga kommun, Social omsorg Omsorgsassistent till gruppbostad Marmor
Vi erbjuder ett arbete som omsorgsassistent på gruppbostad Marmor belägen i Färjestaden tätort. Arbetet innebär att du ger stöd och hjälp till personer med särskilda behov för att ge dem en god och meningsfull vardag. Arbetet planeras utifrån den enskildes behov och förmåga enligt genomförandeplan. Vi arbetar med aktiverande förhållningssätt hos varje individ och arbetar för att främja delaktighet och självbestämmande. Arbetet innebär att du är behjälplig med de grundläggande behoven; mat, hygien, kommunikation, på- och avklädning, medicin, s...
2021-11-25 2021-12-19
Mörbylånga kommun, Social omsorg Omsorgsassistent natt
Arbetet innebär att du ger stöd och hjälp till personer med särskilda behov för att ge dem en god livskvalité. Arbetet planeras utifrån den enskildes behov och förmåga enligt genomförandeplan. Vi arbetar med ett lågaffektivt förhållningsätt och vill att brukarna ska känna trygghet och få en god sömn. För att skapa trygghet hos varje individ arbetar vi personcentrerat och främjar delaktighet och självbestämmande. Arbetet innebär att du är behjälplig med de grundläggande behoven; hygien, kommunikation, på- och avklädning, medicin, förflyttninga...
2021-11-25 2021-12-19
Mörbylånga kommun, Utbildning Förskollärare till förskolor i Färjestaden
Som förskollärare på Snäckstrand eller Skogsgläntans förskola förväntas du vara delaktig i ett arbete där arbetsglädje, samarbete och kollegialt lärande står i centrum. Båda förskolorna har nyligen gjort en omstart i sitt kulturarbete på arbetsplatserna och du som nyanställd får därmed möjlighet att vara med och påverka och skapa det nya arbetssättet både organisatoriskt och pedagogiskt. I rollen som förskollärare leder, planerar och dokumenterar du verksamheten tillsammans med dina kloka, engagerade och erfarna kollegor. Ni utvecklar och utfo...
2021-11-25 2021-12-12
Mörbylånga kommun, Utbildning Lärare F-6 eller F-3 Glömminge skola
Vi söker en lärare F-6 eller F-3 med mentorskap i år 2 samt viss tid i studio. I studion har du ansvar och omsorg om elever med behov och stöd (npf problematik). Din uppgift som lärare är att skapa goda förutsättningar för den enskilde elevens utveckling och lärande samt ge trygghet och struktur i vardagen. Som lärare hos oss ansvarar du tillsammans med ledning, kollegor och vårdnadshavare för att elever får trygghet, kunskaper och färdigheter av god kvalitet samt når målen enligt läroplanen. Vi söker dig som vill vara en viktig person för din...
2021-11-24 2021-12-15
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterskor till Lindero
Arbetet som undersköterska vid Lindero består av att ge god livskvalité och personcentrerad omsorg genom ett professionellt bemötande. Vi söker dig som är engagerad och intresserad av att göra dagarna meningsfulla för våra boende och ge dem trygghet. I dina arbetsuppgifter ingår även att löpande dokumentera i dokumentationssystemet Procapita samt utföra hälso- och sjukvårdande insatser utifrån delegering från sjuksköterskan. Framöver kommer vi gå över till att arbeta i systemet Life Care. Förutom att du arbetar med att ge god vård och omsorg ...
2021-11-22 2021-12-16
Mörbylånga kommun, Samhällsbyggnad Mark- och exploateringsstrateg/ingenjör
Som mark- och exploateringsstrateg/ingenjör driver du kommunala och privata exploateringsprojekt och representerar kommunen i rollen som fastighetsägare. Du arbetar i ett team tillsammans med mark- och exploateringschefen och en mark- och exploateringsstrateg vilket gör att du arbetar tajt tillsammans med dina kollegor i mark- och exploateringsprocessens olika delar. Har du byggnadstekniska kunskaper och erfarenhet av ekonomiska bedömningar i exploateringsprojekt så har du extra mycket att tillföra i teamet. Du arbetar brett inom handläggning ...
2021-11-22 2021-12-13
Mörbylånga kommun, Utveckling och demokrati Kommunikatör sökes
Nu söker vi dig som med kunskap och engagemang vill göra skillnad i samhället och för individen och därmed bidra till att Mörbylånga kommun blir ännu bättre. Du ska hjälpa oss att stärka vår kommuns attraktionskraft och ge högklassig service till kollegor, chefer, ledning och, naturligtvis våra medborgare. Som kommunikatör hos oss får du arbeta både strategiskt och operativt med arbetsuppgifter som på kort och lång sikt bygger och utvecklar alla aspekter av kommunens kultur och organisation. Kommunikationsavdelningen har en viktig uppgift att...
2021-11-17 2021-12-08
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterskor Rönningegården, korttid/växel
Arbetet består av att ge vård och omsorg till personer på korttids och växelavdelning utifrån varje brukares individuella behov. Vård-/omvårdnadsarbete med HSL-uppgifter på delegation. Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där centrala begrepp är delaktighet och meningsfullhet. Vi vill att våra vårdtagare ska ha ett meningsfullt liv där de är delaktiga och hanterar sin vardag. Detta gör vi genom att se till det friska hos varje person. Vi håller just nu på att all personal ska gå och genomföra Svenskt demenscentrums Stjärnm...
2021-11-16 2021-12-09
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterskor hemtjänsten Degerhamn (tjänsterna har avtal för extra semesterdagar)
Arbetet som undersköterska i hemtjänsten består av att ge vård och omsorg utifrån varje vårdtagares individuella behov. I dina uppgifter ingår omvårdnad, hjälp i hemmet med allt ifrån matlagning till tvätt och städ. Vi vill att våra äldre ska ha ett meningsfullt liv där de är delaktiga och hanterar sin vardag. Detta gör vi genom att se till det friska hos varje person. Vi håller just nu på att all personal ska gå och genomföra Svenskt demenscentrums Stjärnmärkts utbildning, vilket innebär att du som medarbetare får utbildning inom demensvård...
2021-11-16 2021-12-09
Mörbylånga kommun, Social omsorg Socialsekreterare barn och familj
Familjerätt, familjehemsrekrytering, Integrationsenheten barn och ungdom samt handläggning av barn och ungdomsärenden inryms i enhetens arbetsområde. Huvudsakliga arbetsuppgifter för aktuell tjänst är handläggning av barn och ungdomsärenden, 0-20 år. Arbetet innebär samtal och samverkan med barnen, deras familjer och andra externa aktörer såsom ex hälso- och sjukvård, skola och polis. Handläggningsarbetet följer flödet från det att ett ärende aktualiseras till dess att det avslutas, med förhandsbedömning, utredning, beslut och uppföljning av b...
2021-11-10 2021-12-05
Mörbylånga kommun, Social omsorg Distriktssköterska/sjuksköterska
Är du en sjuksköterska/distriktssköterska som vill få nya utmaningar och tycker om ett omväxlande och utvecklande arbete då ska du söka dig till oss. Vi söker nu dig som är leg. sjuksköterska/distriktsköterska för ett längre vikariat med placering i Hemsjukvården. Vi erbjuder ett spännande arbete inom hemsjukvården. Arbetet som sjuksköterska inom hemsjukvården innebär att du självständigt bedömer, planerar och utför hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter i såväl ordinärt boende som för brukarna i de kommunala boendena. Som sjuksköterska ...
2021-11-02 2021-11-30
Mörbylånga kommun, Social omsorg Timvikarierande sjuksköterska
Är du en sjuksköterska/distriktssköterska som vill få nya utmaningar och tycker om ett omväxlande och utvecklande arbete då ska du söka dig till oss. Nu söker vi dig som vill arbeta hos oss som timvikare. Vi bemannar dygnets alla timmar vilket innebär att du har möjlighet att jobba dag/kväll/natt/helg. Som sjuksköterska hos oss arbetar du nära ditt team och utgår antingen från Färjestaden eller Mörbylånga. I ditt arbete ansvarar du för hälso- och sjukvårdsinsatser för patienter i såväl ordinärt boende som brukarna i de kommunala boendena. Vi s...
2021-10-21 2021-11-30
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterska natt Rönningegården
Arbetet som undersköterska på natten vid Rönningegården består av att ge god livskvalité och personcentrerad omsorg till alla personer på särskilt boende omvårdnad och demens. Vi vill att våra boende skall känna trygghet och få ro till natten med en god sömn. Det varierar i vilken omfattning de önskar hjälp/ tillsyn på natten eller ingen alls. Vi arbetar även med HSL -uppgifter på delegation. Vi söker dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är viktigt att du har en förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du måste vara f...
2021-10-19 2021-11-30
Mörbylånga kommun, Social omsorg Undersköterska demensinriktning Rönningegården
Dessa tjänster är till demensavdelningar på Rönningegården. Grunden i ditt arbete består av att ge vård och omsorg till personer med en demenssjukdom, utifrån personcentrerat arbetssätt. Vi vill alla att våra äldre ska ha ett meningsfullt liv där de är delaktiga. Detta gör vi genom att arbeta utifrån ett personcentrerat perspektiv och ser det friska hos varje person. Vi håller just nu på att stjärnmärka våra demensavdelningar vilket innebär att du som medarbetare får utbildning inom demensvård och verktyg att bemöta varje individ på rätt sätt. ...
2021-10-19 2021-11-30
Mörbylånga kommun, Logistik Kock/kokerska i pooltjänst
Som kock/kokerska kommer du att arbeta i alla kök inom kostverksamheten, där man i en del kök tillagar all mat på plats och i andra kök tillagar man bara vissa komponenter. Du kommer att placeras ut i det kök, där hjälp behövs för dagen. I tjänsten ingår att beställa varor från olika leverantörer, tillagning av mat och specialkoster tillsammans med andra i köket. Diskning och städning av tillhörande köksutrymmen. Tjänsten är i grunden 75%, men oftast finns möjligheten att jobba upp vissa dagar till heltid. I tjänsten ingår reseersättning fö...
2021-09-29 2021-11-30
Mörbylånga kommun, Social omsorg Timvikarier till Social omsorg - Äldreomsorg
Som timvikarie i Bemanningsenheten arbetar du mot verksamheter inom särskilt boende eller hemtjänst. Vår uppgift är att ge våra brukare en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov. Vi hjälper till med alla vardagsuppgifter som exempelvis personlig hygien som dusch och intimhygien, gå promenad, ge mediciner vid rätt tidpunkt, hushållssysslor som städ, tvätt och matlagning. En av våra viktiga arbetsuppgifter är att dela medicin till våra brukare, för att få göra det behöver du först göra en webbut...
2021-09-01 2021-11-30
Mörbylånga kommun, Social omsorg Timvikarier till Bemanningsenheten OFV
Som timvikarie i Bemanningsenheten arbetar du mot alla verksamheter inom OFV (omsorg om personer med funktionsvariation). Det innebär att du kommer arbeta med Personlig assistans, på gruppbostad samt daglig verksamhet. Vi arbetar för att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis att stötta och hjälpa till med inköp, städ, tvätt, matlagning, intimhygien och förflyttning. Arbetstiderna varierar mellan dag-, kväll, natt- och helgtjänstgöring. Ensamarbete kan förekomma. Ibl...
2021-06-08 2021-11-30
Mörbylånga kommun, Social omsorg Timvikarier till Social omsorg - Äldreomsorg
Som timvikarie i Bemanningsenheten arbetar du mot verksamheter inom särskilt boende eller hemtjänst. Vår uppgift är att ge våra brukare en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov. Vi hjälper till med alla vardagsuppgifter som exempelvis personlig hygien som dusch och intimhygien, gå promenad, ge mediciner vid rätt tidpunkt, hushållssysslor som städ, tvätt och matlagning. En av våra viktiga arbetsuppgifter är att dela medicin till våra brukare, för att få göra det behöver du först göra en webbut...
2021-06-08 2021-11-30