Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen SOCIALSEKRETERARE – BARN- OCH UNGDOMSENHETENS MOTTAGNINGSTEAM
Arbetet inom Individ- och Familjeomsorgen är viktigt och varierande. Som socialsekreterare på Barn- och ungdomsenhetens mottagningsteam kommer du främst att handlägga inkomna anmälningar och ansökningar, göra skyddsbedömningar, förhandsbedömningar och vissa utredningar. Arbetet riktar sig mot barn och unga i åldern 0-21 år. Du handlägger enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Du ansvarar, utifrån delegation, för rättssäker handläggning och beslut i enskilda ärenden samt att upprättade ru...
2023-09-21 2023-10-15
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Leg Sjuksköterska
Hälso- och sjukvårdsenheten består av distriktsjuksköterskor/allmänsjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter samt rehab-assistenter. Tillsammans ansvarar vi för den hälso- och sjukvård som bedrivs på särskilda boenden, ordinärt boende samt gruppboende inom LSS och socialpsykiatri. Distriktsjuksköterskan/sjuksköterskan i kommunen utför även hembesök på uppdrag av regionen. Vi har ett nära och gott samarbete med såväl omvårdnadspersonal som enhetschefer. Vi har två hälsocentraler i Mönsterås kommun som vi har tätt samarbete ...
2023-09-18 2023-10-15
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Avlösare i hemmet
LSS-verksamheten i Mönsterås kommun tillgodoser behovet av avlösare i hemmet, kontaktpersoner och ledsagare till personer med olika behov och funktionsvariationer. Ett uppdrag som avlösare innebär oftast att du arbetar i hemmet hos en familj med barn/ ungdom/ vuxen som har stora funktionsnedsättningar för att hjälpa och avlasta föräldrarna. Just nu söker vi avlösare i hemmet till barn/ungdom. Kontaktpersoner till ungdomar i yngre tonåren. Behovet av nya uppdragstagare som kontaktpersoner, ledsagare och avlösare i hemmet finns mer eller mind...
2023-09-15 2023-10-14
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut
Uppdraget innebär rehabiliterande insatser inom särskilt boende och ordinärt boende i Mönsterås kommun. Rehabenheten ansvarar även för ergonomiutbildning för socialförvaltningens personal. Vi jobbar i team, Arbetsterapeut och Fysioterapeut/sjukgymnast där du, tillsammans med sjukgymnast/fysioterapeut, ansvarar för ett av fem områden. Vi är indelade utifrån antalet innevånare 75 år och äldre i tre områden, Säbo och Ordinärt boende, sedan har vi ett specifikt team inom LSS. Vi har ett nära samarbete med till exempel biståndshandläggare, enhet...
2023-09-15 2023-10-08
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Sjukgymnast/Fysioterapeut
Uppdraget innebär rehabiliterande insatser inom särskilt boende och ordinärt boende i Mönsterås kommun. Rehabenheten ansvarar även för ergonomiutbildning för socialförvaltningens personal. Vi jobbar i team Fysioterapeut/sjukgymnast och Arbetsterapeut där du, tillsammans med arbetsterapeut, ansvarar för ett av fem områden. Vi är indelade utifrån antalet innevånare 75 år och äldre i fyra områden, Säbo och Ordinärt boende, sedan har vi ett specifikt team inom LSS. Vi har ett nära samarbete med till exempel biståndshandläggare, enhetschefer och...
2023-09-15 2023-10-08
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Vi söker vikarier till enheten Personlig assistans
Vi söker nu engagerade och noggranna vikarier till enheten personlig assistans i Mönsterås kommun. Som vikarie arbetar du vid behov och har förmågan att skapa goda relationer till flera av våra brukare. Arbetet består av att hjälpa och stötta brukaren i dess dagliga livsföring i det enskilda hemmet. Som personlig assistent har du en möjlighet att lära känna en person och tillsammans göra varje dag meningsfull och unik. Samspelet med brukaren är centralt i ditt arbete och kommunikation är ditt främsta arbetsredskap. I ditt jobb kan du ha konta...
2023-09-08 2023-10-08
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Personlig assistent sökes till Mönsterås kommun
Vi söker nu en engagerad och noggrann kvinnlig medarbetare till enheten personlig assistans i Mönsterås kommun. Tjänsten innebär att hjälpa och stötta en kvinnlig brukare i hennes dagliga livsföring i det enskilda hemmet. Som personlig assistent har du möjlighet att lära känna en person och tillsammans göra varje dag meningsfull och unik. Samspelet med brukaren är centralt i ditt arbete och kommunikation är ditt främsta arbetsredskap. I ditt jobb kan du ha kontakt med anhöriga, regionen och andra aktörer. Vi är noga med att på olika sätt kval...
2023-09-08 2023-09-30