Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Enhetschef IFO, Vuxenenheten
Individ och Familjeomsorgen består av fyra enheter som leds av var sin enhetschef. Uppdrag som enhetschef innefattar att leda, organisera och utveckla verksamheten utifrån verksamhetens mål. I uppdraget ingår personal-, ekonomi-, arbetsmiljöansvar. Som ledare vägleder du och ger stöd och handledning till dina medarbetare. Du skapar trygghet och struktur med ditt nära ledarskap. Du deltar i olika nätverk och arbetsgrupper kopplade till ditt uppdrag. Du är en ambassadör för din enhet och har en viktig roll för god samverkan med andra enheter/verk...
2022-06-20 2022-07-24
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Avlösare i hemmet (LSS)
LSS-verksamheten i Mönsterås kommun tillgodoser behovet av avlösare i hemmet, kontaktpersoner och ledsagare till personer med olika behov och funktionsvariationer. Ett uppdrag som avlösare innebär oftast att du arbetar i hemmet hos en familj med barn/ ungdom som har stora funktionsnedsättningar för att hjälpa och avlasta föräldrarna. Låter detta intressant? Hör i så fall av dig till oss! Oavsett vilket så ska du veta att du kommer att göra en stor insats för en medmänniska! Välkommen med din ansökan!
2022-06-20 2022-07-22
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Vikariat inom LSS/Korttid natt
I Mönsterås Kommun arbetar vi aktivt med stödet för Barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Individuella mål ska utformas så att vi stärker individens självkänsla och på så sätt möjliggör livsvillkor som är så lika andra barn och ungdomars som möjligt. Vårt korttidshem Ugglan är till för barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Ugglan är miljöombyte för barnen och avlastning för föräldrar. De insatser som vi erbjuder är: - LSS-Korttidsvistelse utanför hemmet. - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, fritidsverksamhet i samma loka...
2022-06-20 2022-08-01
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen SOCIALSEKRETERARE – Vuxenenheten
Som socialsekreterare på vuxenenheten kommer du att göra förhandsbedömningar och utredningar samt bevilja och följa upp insatser till vuxna med missbruksproblematik och deras anhöriga samt till vuxna som är utsatta för våld i nära relationer eller som själva utsätter andra för våld. Du kommer att handlägga ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) och enligt Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Du kommer att ingå i en arbetsgrupp som består av tre socialsekreterare och ha nära samarbete med behandlarenheten. Du kommer även att samarbet...
2022-06-09 2022-06-30
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Sjuksköterska till tvärprofessionellt team med inriktning LSS
I Mönsterås kommun finns det ett tvärprofessionellt team som har till uppdrag att erbjuda målgruppen inom LSS ett helhetsperspektiv. I det egna teamet ingår förutom du, ytterligare en sjuksköterska, två arbetsterapeuter och en fysioterapeut. Teamet arbetar nära varandra och är lokaliserade tillsammans med övriga distrikt-och sjuksköterskor samt rehabenheten centralt i Mönsterås. Vi ansvarar för den hälso- och sjukvård som bedrivs för kommunens organisation till de personer som får insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshi...
2022-05-30 2022-07-03
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Undersköterskor till Åshaga, Särskilt boende
Välkommen med din ansökan till Åshaga. Vi är ett större boende i centrala Mönsterås som har fokus på varje enskilds behov. Vi jobbar för att våra boendes dagar ska vara så meningsfulla och trevliga som möjligt. På vår träffpunkt ordnas både aktiviteter för våra boende och för allmänheten. Vi jobbar nu aktivt med att rekrytera fler medarbetare för att stärka upp vår bemanning, för att skapa en bättre arbetsmiljö och med ett större fokus på brukarens behov. Arbetet består av att verkställa omsorgs och serviceinsatser enligt socialtjänstlagen (SO...
2022-05-06 2022-07-03
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Semestervikarier till Socialförvaltningen
Vill du ha ett meningsfullt och viktigt arbete sommaren 2022? Vi söker nu efter årets sista semestervikarier till våra verksamheter inom vård och omsorg. Vi stöttar äldre och funktionsnedsatta med det som var och en behöver hjälp med. Det kan handla om hjälp med hygien, städ, matlagning, socialt stöd, hjälp med ledsagning till aktiviteter och läkarbesök med mera. Arbetet kräver att du som medarbetare har en stor social förmåga och är duktig på att både prata och skriva på svenska. Vi vill också att du är en omhändertagande person och det är ett...
2022-05-06 2022-07-10