Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mönsterås kommun, Mönsteråsgymnasiet Skolkurator till Mönsteråsgymnasiet och Mölstadskolan F-6 med fritidshem
Som skolkurator kommer du att utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskild elev. Du medverkar i att upprätta, implementera och revidera anpassningar och åtgärdsprogram samt samordna insatser av social karaktär kring eleverna. Ge handledning och konsultation till personal. Stödsamtal och psykosocialt arbete med enskild elev och i grupp/klass. Kris och konflikthantering. Initiera och medverka i anmälningar till socialtjänsten samt samverkan med socialsekreterare eller behandlare. Förmedla kontakt till landstinget som t e...
2023-09-22 2023-10-06