Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mönsterås kommun, Mölstadskolan Mellanstadielärare till Mölstadskolan F-6, Mönsterås
Du kommer att undervisa elever i åk 3-6. Du ansvarar för att systematiskt planera, genomföra och följa upp undervisningen. Planeringen av undervisningen sker både tillsammans med dina kollegor och enskilt. Mentorskap ingår. Du kommer att ingå i ett arbetslag och i ett team där ni är flera lärare och fritidspedagoger som samarbetar.
2022-06-28 2022-07-31
Mönsterås kommun, Mölstadskolan Resurspedagog, Mölstadskolan, Mönsterås
Du ska vara en extra resurs utifrån de behov som finns i hela verksamheten så att eleverna ges likvärdiga förutsättningar att utvecklas och följa med i undervisningen. Du kommer att stödja elevernas delaktighet under skoldagen, raster och på fritidshemstid.
2022-06-23 2022-07-03
Mönsterås kommun, Mölstadskolan Biträdande rektor/administratör 100% på Mölstadskolan, Mönsterås
Som biträdande rektor arbetar du nära rektor och skolans utvecklingsgrupp för att utveckla verksamheten. I tjänsten ingår schemaläggning, vikarieanskaffning, kvalitetsarbete, IT, utveckling av rutiner, dokumentation m.m. Arbetet är varierande och sker i en miljö där förutsättningarna ständigt förändras. Som administratör finns det ett baspaket som vi arbetat fram för att få likvärdig service på våra skolenheter. Utöver baspaket tilldelar rektor dig ytterligare arbetsuppgifter. Följande programvaror och arbetsuppgifter ingår i Baspaket enhets...
2022-06-20 2022-07-03
Mönsterås kommun, Mölstadskolan Specialpedagog/speciallärare Mölstadskolan, Mönsterås
Som specialpedagog/speciallärare arbetar du med att ge elever stöd i grupp och enskilt. I tjänsten kan även undervisning i grupp eller enskilt ingå. Vid behov handleder och stödjer du andra pedagoger och kollegor i arbetet med eleverna. Du är ett stöd i att dokumentera kring elever när det gäller pedagogiska utredningar, anpassningar och åtgärdsprogram. Som specialpedagog/speciallärare kommer du att undervisa elever i behov av särskilt stöd. Du kartlägger elever samt analyserar resultat. I ditt läraruppdrag hos oss arbetar du systematiskt med...
2022-06-20 2022-07-03
Mönsterås kommun, Mölstadskolan Lärare åk F-3 till Mölstadskolan, Mönsterås
Du kommer att undervisa elever i åk 1 och 2. Du ansvarar för att systematiskt planera, genomföra och följa upp undervisningen. Planeringen av undervisningen sker både tillsammans med dina kollegor och enskilt. Du kommer att ingå i ett arbetslag och i ett team där ni är flera lärare och fritidspedagoger som samarbetar.
2022-06-20 2022-07-03