Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mönsterås kommun, Barn och Utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen söker en projektledare med lärarbakgrund
Barn- och utbildningsförvaltningen i Mönsterås kommun har fått beviljat ett projekt med medel från SPSM: Språklig sårbarhet och tidiga insatser i Läsa-Skriva-Räkna-garantin. Nu söker vi en projektledare som kan driva projektet genom att skapa rutiner och implementera dessa, planera för kompetensutvecklingsinsatser, dokumentera och sprida erfarenheterna. Projektet kommer att genomföras på en pilotskola (Krungårdsskolan i Blomstermåla) läsåret 22/23. Projektledaren kommer att ha den större delen av sin arbetstid på skolan och samarbeta med skola...
2022-06-20 2022-08-07