Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mönsterås kommun, Mölstadskolan Mellanstadielärare till Mölstadskolan F-6.
Du kommer att undervisa elever i åk 4-6. Du ansvarar för att systematiskt planera, genomföra och följa upp undervisningen. Planeringen av undervisningen sker både tillsammans med dina kollegor och enskilt. Mentorskap ingår. Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni är flera lärare och fritidspedagoger som samarbetar.
2023-12-01 2023-12-17
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Vik Socialsekreterare - Vuxenenheten våld och missbruk
I tjänsten som socialsekreterare ingår både administrativt och socialt arbete. Den administrativa delen består av utredningsarbete där man kartlägger och bedömer den enskildes situation och behov av hjälp och stöd samt fattar beslut om insatser utifrån gällande lagstiftning och delegationsordning. I utredningsarbetet lägger vi stor vikt på bra bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet. Det sociala arbetet handlar främst om att motivera och stimulera den enskildes möjligheter till ett bättre liv och vid behov vara behjälplig i kontakte...
2023-12-01 2023-12-15
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Undersköterska till hemtjänsten i Mönsterås kommun
Som undersköterska inom Mönsterås kommun behöver du vara flexibel och ansvarstagande då dina arbetsdagar innebär allt från personlig omvårdnad, hantering av mediciner, promenader och tvätt av kläder till att sitta ner och prata en stund med den som behöver. Vi arbetar med kontaktmannaskap för en god kontinuitet, vi arbetar även med resurstid och stöttar kollegor i andra hemtjänstgrupper när de behöver vår hjälp. Vi lägger schema i TimeCare efter verksamhetens behov. Vi använder digitala verktyg för signering, planering och dokumentation mm. Du...
2023-11-30 2024-02-29
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen IFO söker familjebehandlare
Arbetet som behandlare vänder sig till barn, unga, vuxna och föräldrar. Insatser rör exempelvis föräldrastöd, missbruk, våld, anhörigstöd, skolfrånvaro och barn och unga med särskilda behov. Insatser beviljas av socialsekreterare och innebär täta uppföljningar och tydliga planer för klienter. Behandlare tilldelas uppdrag från handläggare, utformar genomförandeplaner och arbetar evidensbaserat med individuella insatser och metoder. Möten och kontakter sker i olika miljöer både fysiskt och digitalt. Behandlarenheten arbetar också förebyggande och...
2023-11-29 2023-12-15
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Enhetschef för äldreomsorgen
Vi söker nu två enhetschefer med engagemang, kunnighet och intresse för äldreomsorg. I uppdraget ingår fullständigt chefsansvar för verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Som enhetschef förväntas du arbeta efter uppsatta mål och sträva efter att utveckla verksamheten ansvarsfullt tillsammans med medarbetare och kollegor. • Du visar och skapar tillit och förtroende vilket är av avgörande betydelse för styrning och ledning i våra verksamheter. • Du ansvarar för uppföljning och analys utifrån helhetsperspektivet medarbetare, v...
2023-11-29 2023-12-15
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Engagerade undersköterskor till enskilt ärende
Vi söker dig med intresse och vana av att hantera medicinsk utrustning i form av bland annat track, hemventilator, syrgas och PEG. Du som personal ansvarar för den enskildes basala omvårdnad och näringsintag och är behjälplig med aktuell rehabilitering. Som undersköterska eller vårdbiträde arbetar du i den enskildes direkta närhet under dygnets alla timmar. Du kommer vara ett stöd för den enskilde i dennes dagliga livsföring och finnas i direkt kontakt med den enskilde hela tiden. Du ingår i ett team där ni alltid arbetar två personal samtidigt...
2023-11-24 2023-12-15
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Medarbetare till korttidspool inom personlig assistans sökes!
Vi söker nu en engagerad och noggrann medarbetare till vår korttidspool inom personlig assistans i Mönsterås kommun. Som personlig assistent har du en möjlighet att lära känna en person och tillsammans göra varje dag meningsfull och unik. Arbetsuppgifterna består av att hjälpa och stötta brukaren i dess dagliga livsföring i det enskilda hemmet. Samspelet med brukaren är centralt i ditt arbete och kommunikation är ditt främsta arbetsredskap. I ditt jobb kan du ha kontakt med anhöriga, regionen och andra aktörer. Vi är noga med att på olika sätt...
2023-11-24 2023-12-15
Mönsterås kommun, Krungårdsskolan Krungårdsskolan söker en skolsköterska
Hos oss jobbar elevhälsan som ett team, där är skolhälsovården en viktig del. Hos oss är det viktigt att både personal och elever trivs. Vårt mål är att du ska tycka det är spännande och utmanande att gå till jobbet varje dag. Du kommer att vara en viktig del i det hälsofrämjande arbetet på Krungårdsskolan, där du tillsammans med skolledning, syv, specialpedagog och kurator ingår i vårt elevhälsoteam. Som skolsköterska ingår du även i den centrala elevhälsan i Mönsterås kommun och samverkar med övrig legitimerad personal såsom fyra andra skolsk...
2023-11-20 2023-12-15
Mönsterås kommun, Socialförvaltningen Arbetsterapeut
Uppdraget innebär rehabiliterande insatser inom särskilt boende och ordinärt boende i Mönsterås kommun. Rehabenheten ansvarar även för ergonomiutbildning för socialförvaltningens personal. Vi jobbar i team, Arbetsterapeut och Fysioterapeut/sjukgymnast där du, tillsammans med sjukgymnast/fysioterapeut, ansvarar för ett av fem områden. Vi är indelade utifrån antalet innevånare 75 år och äldre i tre områden, Säbo och Ordinärt boende, sedan har vi ett specifikt team inom LSS. Vi har ett nära samarbete med till exempel biståndshandläggare, enhet...
2023-10-09 2023-12-20