Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mölndals stad, Skolförvaltningen Vikariat läsåret 24/25 Grundlärare mot fritidshem Hällesåkerskolan
På Hällesåkerskolan som Grundlärare fritidshem arbetar du med att ge alla elever en meningsfull fritid, genom att erbjuda en blandning av aktiviteter såsom skapande, rörelse och utomhusaktiviteter i vår skolskog eller på gården. Vi vill att du har fokus fritidsverksamheten. Under skoldagen samverkar du i F-1 tillsammans med lärare och annan pedagog.
2024-05-22 2024-06-07
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Nu söker vi en administratör till Campus Mölndal
I tjänsten som administratör ingår det en variation av arbetsuppgifter. En stor del av tjänsten innefattar att bemanna vår skolexpedition tillsammans med andra kollegor där du kommer att vara behjälplig i möte med elever och personal samt att svara i telefon och på mail. En annan del av tjänsten kommer att vara vårt administrativa stöd för vårt ständigt utvecklande Lärcentrum. I dagsläget innebär detta att administrera de olika processerna kring vår tentamensservice och allt vad detta innebär. Du kommer att få vara en del av ett administrati...
2024-05-20 2024-06-09
Mölndals stad, Serviceförvaltningen Vi söker kockar till nybyggd förskola i Mölndal
Vi söker en positiv och engagerad kock. Mölndal har många tillagningskök och satsar på att laga mat ifrån grunden och brödbakning är en del av det dagliga arbetet. Måltiden är en viktig del av verksamheten där du som kock innehar en betydande roll. I arbetet ingår att planera och tillaga näringsrika, säkra och goda måltider med hög kvalitet. Du behöver ha god kunskap om livsmedelsallergi och vara trygg i att hantera specialkost. Ett viktigt och prioriterat mål för oss på måltid Mölndal är att arbeta med ekologiska råvaruinköp och att minska vå...
2024-05-20 2024-06-03
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare, åk 2
Att vara lärare på Krokslättsskolan innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du skapar goda relationer, såväl med elever som med vårdnadshavare, byggda på förtroende och respekt. Du är medveten om din egna påverkan på elevernas lärande. Med utgångspunkt i elevernas resultat, forskning och beprövad erfarenhet, följer du upp undervisningens kvalitet, reflekterar och utvärderar i syfte att utveckla undervisningen. Du ger framåtsyftande återkoppling till eleverna med syfte til...
2024-05-20 2024-05-31
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Engagerad idrottslärare/speciallärare till Frejagymnasiet, Mölndals anpassade gymnasium
Arbetet består av idrottsundervisning på det individuella och nationella programmet på anpassade gymnasiet. Som lärare står du för planering, genomförande samt uppföljning av undervisningen. Du ansvarar också för att planera och genomföra skolgemensamma friluftsdagar och utvecklar och leder rastaktiviteter med rörelse och motorik. Du tar del av och bidrar till verksamhetens utveckling samt samarbetar tillsammans med skolans personal för att nå bästa möjliga resultat för eleverna. Ett utvecklingsmål är t ex att utveckla lärmiljön med mer fysisk...
2024-05-20 2024-06-02
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Socialsekreterare inom Myndighet LSS (vikariat)
Vi har nyligen omorganiserat enheten och delat upp den i Barn- och vuxengrupp. Du kommer tillhöra vuxengruppen. I rollen som socialsekreterare kommer du att arbeta i enlighet med gällande lagstiftning för att informera, utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp insatser enligt LSS och/eller SoL. Ditt uppdrag kommer att inkludera dokumentation, utvecklingsarbete, samverkan med både interna och externa aktörer samt möten med brukare och deras anhöriga. Du kommer även att bidra till verksamhetens fortsatta utveckling och till att skapa en god a...
2024-05-17 2024-05-31
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare åk 4-6
Du är genuint intresserad av hur lärandet går till och tillsammans med arbetslaget utvecklar du en god lärandemiljö för alla barn. Här arbetar vi med att se våra elever varje dag och möter dem där de befinner sig. Vi erbjuder eleverna en trygg miljö, varierad och strukturerad undervisning i all vår verksamhet . Vårt mål är välmående och högsta möjliga måluppfyllelse för alla våra elever. Du kommer till största del att undervisa i årskurs 6, svenska och SO och vara mentor. Du har ett nära kollegialt samarbete med din kollega i parallellklassen...
2024-05-16 2024-05-29
Mölndals stad, Skolförvaltningen Slöjdlärare
Sedvanliga arbetsuppgifter som slöjdlärare för elever i åk 3. Vi söker dig som brinner för att göra inspirerande slöjdlektioner av god kvalitet. På Brattåsskolan har vi trygghet och studiero som ledord, så det är viktigt att du är en tydlig och en god pedagogisk ledare. Tjänsten är 40%, men kan också delas upp i 20% textilslöjd och 20% trä- och metallslöjd. Arbetstiden förläggs till en dag för textilslöjd och en dag för trä- och metallslöjd. Kanske är du utbildad slöjdlärare, som gått i pension, men ändå vill fortsätta arbeta någon eller någ...
2024-05-16 2024-05-26
Mölndals stad, Skolförvaltningen Grundlärare i fritidshem Katrinebergsskolan
Du ska ansvara för planering av utbildning i fritidshemmet tillsammans med kollegor. Du förväntas också delta i utvecklingsarbetet för fritidshemmen som helhet. Vidare ska du sedan göra utbildningen tillgänglig genom att möta olika behov. Du ska planera, genomföra, utvärdera samt utveckla utbildningen. Under skoldagen kommer du att arbeta i klasser och det kan förekomma viss undervisning i praktisk-estetiskt ämne, företrädesvis bild. Du kommer att samverka med kollegor, vårdnadshavare och andra, allt för elevernas bästa.
2024-05-15 2024-05-31
Mölndals stad, Skolförvaltningen Skoladministratör
Som skoladministratör har du en viktig roll på skolan då du har kontakt med elever, medarbetare och vårdnadshavare. Du arbetar tillsammans med ledningen på skolan och utgör ett nära administrativt stöd till skolledningen. I dina arbetsuppgifter ingår att arbeta med skoladministrativa arbetsuppgifter såsom betygsadministration, vikariehanering, fastighetsfrågor, hantering av elevakter, fakturahantering, inköp och vikarieanskaffning. Du ska även kunna hantera vissa löneärenden och administration inom våra personalsystem. I rollen ingår även annat...
2024-05-14 2024-05-24
Mölndals stad, Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsosamordnare till Mölndals stad
Som folkhälsosamordnare är huvuduppdraget att arbeta för en god och jämlik hälsa i Mölndal. Det innebär att verka på olika arenor, där behov finns. Utmaningarna för en bättre folkhälsa är ofta komplexa och kräver tvärsektoriell samverkan mellan det offentliga, det idéburna och det privata. Arbetet sker både på lokal nivå, exempelvis i nära samverkan med stadens lokala områdesarbete, och på stadsövergripande nivå. Arbetet utgår från nationella folkhälsopolitiska mål samt regionala och kommunala folkhälsomål. Det övergripande nationella målet f...
2024-05-14 2024-06-20
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare åk 1-3 till Sinntorpsskolan F-3
Vi söker en lärare till vårt arbetslag, F-3 och med undervisning i årskurs 3 till hösten. Ditt huvuduppdrag är planera, undervisa och följa upp utifrån läroplan och styrdokument med elevernas lärande i fokus. Du arbetar i nära samarbete med kollegor och andra kompetenser på skolan. Du bidrar med erfarenhet, kompetens, idéer och arbetsglädje. Du deltar på lärarnas pedagogiska konferenser. Du kommer även att ha en tät och nära kommunikation med vårdnadshavare, både på utvecklingssamtal och med kontakt i vardagen. Du är genuint intresserad av hu...
2024-05-14 2024-05-31
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Barn och Unga söker socialsekreterare till ett av våra utredningsteam
Vi behöver en ny kollega! Vill du dela med dig av din kompetens och arbetsglädje till oss? Vi söker nu en ny kollega som delar vår syn på socialt arbete med barn och unga och deras familjer. Vi arbetar med utredning och uppföljning av insatser. Vi är en stabil enhet och har under flera år utvecklat vårt arbetssätt Mölndalsmodellen. Genom signs of safety vill vi starta förändringsprocesser tillsammans med familjerna, göra säkra risk- och skyddsbedömningar och få barn, föräldrar och deras nätverk mer delaktiga. Tillsammans lägger vi kraft på a...
2024-05-12 2024-05-26
Mölndals stad, Skolförvaltningen Vikarierande socialpedagog till närvaroteamet!
Som socialpedagog i Mölndals nya närvaroteam är du en viktig länk mellan eleven och skolan. Tillsammans med dina kollegor i närvaroteamet, barn- och elevhälsa, personal på skolan och föräldrarna jobbar ni för att skapa förutsättningar för eleven att må bra och få förutsättningar att återupprätta undervisning och skolgång. Arbetsuppgifterna kommer att vara varierande och du kommer få vara delaktig i att utveckla samarbetet och din roll. Du kommer bland annat att: - Skapa relation med barnet/eleven och förstå problematiken på ett djupare plan ut...
2024-05-10 2024-05-26
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Stödassistent till Kärrahöjds gruppbostad
Som stödassistent arbetar du i nära samarbete med stödpedagog och andra stödassistenter på boendet, men du förväntas också vara självgående och kunna ta eget ansvar och hålla i planering runt den/de brukare som du är kontaktperson för. I ditt uppdrag ingår det att stötta de boende i vardagen genom att skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro samt att arbeta förebyggande och strukturerat. Du ger ett professionellt stöd genom att stärka brukaren i sin vardag och skapar förutsättningar till utveckling och ett självständigt liv - allt...
2024-05-08 2024-05-22
Mölndals stad, Skolförvaltningen Glasbergsskolan söker legitimerad lärare mot fritidshem
Det är du som lärare som är med och lägger grunden för ett livslångt lärande. Att vara professionell på Glasbergsskolan innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Vi vill att skolan präglas av tydligt fokus att alla barn, utifrån sina förutsättningar, skall få en grund att stå på för att lyckas i sin fortsatta skolgång. Ett inkluderande synsätt på pedagogiskt arbete genomsyrar vår verksamhet. Här finns erfarna och duktiga pedagoger och vi uppmuntrar kollegialt lärande. Du ko...
2024-05-08 2024-05-22
Mölndals stad, Skolförvaltningen Glasbergsskolan söker legitimerad lärare mot fritidshem
Det är du som lärare som är med och lägger grunden för ett livslångt lärande. Att vara professionell på Glasbergsskolan innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Vi vill att skolan präglas av tydligt fokus att alla barn, utifrån sina förutsättningar, skall få en grund att stå på för att lyckas i sin fortsatta skolgång. Ett inkluderande synsätt på pedagogiskt arbete genomsyrar vår verksamhet. Här finns erfarna och duktiga pedagoger och vi uppmuntrar kollegialt lärande. Du ko...
2024-05-08 2024-05-22
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare till anpassad grundskola
Som lärare har du goda möjligheter att tillsammans med ditt arbetslag, vara med och planera och bedriva skolutveckling. Samarbete, glädje och professionalitet genomsyrar det dagliga arbetet och det är även det vi tror att du bidrar med. Du jobbar dagligen nära eleverna och stöttar dem i deras kunskapsinhämtning och sociala utveckling. Tillsammans skapar vi en positiv lärmiljö som ger utrymme för god kommunikation. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), bl.a tecken som stöd är verktyg som vi dagligen arbetar med. Verktyg som främjar...
2024-05-08 2024-05-31
Mölndals stad, IT-avdelningen Helpdesktekniker till Mölndals stad
Vi kan nu erbjuda ett vikariat som Helpdesktekniker på enheten IT- Drift och Support då en av våra medarbetare ska testa på en annan roll internt. Enheten består av ca 20 medarbetare och ansvarar för: • IT-infrastruktur • Klient • Datakommunikation • IT-Helpdesk • På platsen support • Beställning & Leverans I rollen som Helpdesktekniker stöttar du tillsammans med dina kollegor upp organisationen med IT-support. Arbetet sker i en Windowsbaserad miljö och problemen rör både klientapplikationer och verksamhetsspecifika applikationer och system....
2024-05-08 2024-06-16
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för vuxna i Mölndal söker socialsekreterare
Som socialsekreterare på Enheten för vuxna arbetar du med att utreda ansökningar och anmälningar som rör främst missbruk/beroende och, samsjuklighet, men även annan psykosocial problematik hos vuxna. Arbetet sker utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och LVM. Du handlägger och följer upp bistånd i form av öppenvård, sociala boenden och institutionsvård. I ditt uppdrag ingår även stöd- och motivationsarbete. På förvaltningen sker ett utvecklingsarbete inom vuxenområdet. Under året har vi påbörjat arbete med Bostad först. Vår interna öppenvård tillhan...
2024-05-07 2024-05-22
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Skoladministratör till Krokslättsgymnasiet
Arbetsuppgifterna innebär främst att: • Arbeta med elevadministration såsom antagning, elevregistrering, studieplaner, betyg, skolkort, frånvaro samt rapportering till andra myndigheter som CSN och SCB. • Vara support till elever, personal och rektor med administrativa uppgifter. • Arbeta med enhetens dataskydd i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). • Ansvara för kontorsuppgifter såsom diarieföring och arkivering. • Hantera justeringar i schemat.
2024-05-07 2024-05-26
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Ämneslärare till Franklins gymnasium
Vi fortsätter att växa och söker därför legitimerade och engagerade gymnasielärare inom ämnena programmering, kemi, biologi, matematik, teknik, och fysik som vill vara med och utveckla en skola i toppklass! På Franklins gymnasium vill vi vara språngbrädan som ger elever bästa möjliga förutsättningarna att lyckas med högskolestudier. Det är därför centralt att du både kan och vill ge eleverna gedigna ämneskunskaper och förutsättningar att nå sina mål. På Franklins gymnasium går forskning som en röd tråd genom undervisningen. Det ingår därför...
2024-05-03 2024-05-24
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Mölndals stad söker sommarvikarier till daglig verksamhet!
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du får möjlighet till ett spännande arbete med variation på någon av våra enheter. Som vikarie i sommar får du chansen att arbeta på ett fast schema under semesterperioden. Inom förvaltningen arbetar vi aktivt för allas arbetsmiljö och skapar förutsättningar för att du ska känna glädje och trivsel i arbetet varje dag. Om du blir en av oss erbjuder vi dig dessutom en lugn och trygg introduktion. Inom daglig verksamhet är du till för personer med olika funktions...
2024-05-01 2024-06-30
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Mölndals stad söker sommarvikarier till personlig assistans!
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du får möjlighet till ett spännande arbete med variation på någon av våra enheter. Som vikarie i sommar får du chansen att arbeta på ett fast schema under semesterperioden. Inom förvaltningen arbetar vi aktivt för allas arbetsmiljö och skapar förutsättningar för att du ska känna glädje och trivsel i arbetet varje dag. Om du blir en av oss erbjuder vi dig dessutom en lugn och trygg introduktion. Som personlig assistent är du en persons stöd i vardagens alla sit...
2024-05-01 2024-06-30
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Mölndals stad söker sommarvikarier till korttidsverksamheter för barn/unga!
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie inom vård- och omsorgsförvaltningen. Du får möjlighet till ett spännande arbete med variation på någon av våra enheter. Som vikarie i sommar får du chansen att arbeta på ett fast schema under semesterperioden. Inom förvaltningen arbetar vi aktivt för allas arbetsmiljö och skapar förutsättningar för att du ska känna glädje och trivsel i arbetet varje dag. Om du blir en av oss erbjuder vi dig dessutom en lugn och trygg introduktion. Arbetet innebär att du tillsammans med övrig personal ger stöd och...
2024-05-01 2024-06-30
1 2 >