Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

1 2 3 >
Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Mölndals stad, Skolförvaltningen Vi söker förskollärare till Stallbackens förskola
Som anställd på Stallbackens förskola kommer du att få vara med om att sätta din prägel på verksamheten. Du kommer att arbeta tillsammans med andra kollegor som har samma känsla för utveckling och gemensamt byggande av verksamheten. Som förskollärare på Stallbackens förskola fungerar du som en pedagogisk ledare och inspireras av barns nyfikenhet och glädje samt av deras frågor. Du får chansen att utmanas och växa i din yrkesroll. Du kommer att ingå i arbetslag där ansvarsfördelning är tydlig och allas kompetens tas tillvara. Vi arbetar med...
2021-11-26 2021-12-17
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Yrkeslärare inom hotell och restaurang
Som yrkeslärare ansvarar du för våra utbildningar inom området hotell och turism samt restaurang. Det inkluderar undervisning, APL-besök, elevuppföljning och betygsättning. Vi söker dig med yrkeserfarenhet från branschen och pedagogisk erfarenhet. I jobbet ingår att planera, genomföra samt följa upp undervisningen för våra vuxenstuderande. Just nu söker vi en yrkeslärare som ska ansvara för lärlingsutbildningar inom kockutbildning, hotell och servering samt lokalvård. Mentorskap för eleverna ingår i tjänsten, likaså kontakten med arbetslivet...
2021-11-25 2021-12-03
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare i matematik och de naturorienterande ämnena till Rävekärrsskolan
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik och de naturorienterande ämnena i åk 4-6 på grundskolan. Behörighet att även undervisa i annat ämne är önskvärt. I det dagliga arbetet ingår att du planerar, genomför, utvärderar och säkerställer en kvalitativ pedagogisk verksamhet utifrån rådande styrdokument. Du kommer att tillhöra arbetslag 4-6. Vi söker dig som har en positiv grundinställning och är en engagerad och ansvarstagande. Du kan utmana, inspirera och motivera eleverna samt erbjuder en undervisning me...
2021-11-24 2021-12-08
Mölndals stad, Skolförvaltningen Biträdande rektor till grundsärskolan i Mölndal
Är du en engagerad skolledare som vill arbeta tillsammans med andra för att lyfta våra elever till oanade höjder? Är du intresserad av att vara med och organisera en modern grundsärskola som vill ligga i framkant? Vill du vara med på vår spännande resa? Du har ett delegerat ansvar för personal, pedagogiskt ledarskap och arbetsmiljö för medarbetarna inom de ansvarsområden du leder. Du kommer att ingå i skolans ledningsgrupp där du i samarbete med rektor leder och utvecklar hela skolenheten, tillsammans ska vi utforska nya vägar och våga pröva ...
2021-11-24 2021-12-10
Mölndals stad, HR-avdelningen HR-konsult
Vi söker två drivna och engagerade HR-konsulter till vår HR-enhet som tillsammans med oss vill bidra till ett HR-arbete i framkant. Enheten ansvarar för att driva HR-arbetet i staden och vara en naturlig och tillgänglig samarbetspartner till stadens chefer. Vid enheten arbetar 22 medarbetare, varav 15 HR-konsulter, och nu behöver vi förstärka med ytterligare två kollegor där ett av uppdragen är riktat mot stadsledningsförvaltningen samt stadsbyggnadsförvaltningen och det andra mot vår utbildningsförvaltning. Vi erbjuder ett brett och omväxlan...
2021-11-24 2021-12-12
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Nu söker vi en stödassistent till Kärrahöjds gruppbostad.
Som stödassistent arbetar du i nära samarbete med stödpedagog, men du förväntas också vara självgående och kunna ta eget ansvar samt hålla i planering runt den/de brukare som du är kontaktperson för. I och med att boendet fortfarande är ett relativt nyöppnat boende ligger fokus fortfarande på att bygga en stabil grund och skapa en välfungerande verksamhet för våra brukare, vilket ställer stora krav på dig att kunna vara lyhörd, flexibel samt vara inställd på att det den första tiden kontinuerligt kommer att ske justeringar och anpassningar för ...
2021-11-23 2021-12-07
Mölndals stad, Skolförvaltningen Förskollärare till Valås förskola 3-5 år
På vår enhet där även Sinntorp och Kyrkängens förskolor ingår så är har vi mycket fokus på att arbeta processinriktat utifrån aktuella utvecklingsområden. Några områden vi varit inne på senaste tiden är begreppet undervisning i förskolan, Lpfö -18 i samband med nyrevideringen och Barnkonventionen. I vårt nuvarande utvecklingsområde ligger vårt fokus på pedagogisk dokumentation. Vårt processinriktade arbetssätt vill vi ska leda till långsiktiga utvecklingsmöjligheter med fokus på processer och kvalitétsarbete i utbildningen. Vi arbetar även m...
2021-11-23 2021-12-05
Mölndals stad, Utbildningsförvaltningen Elevassistent
Du kommer att arbeta vid det nationella programmet inom gymnasiesärskolan, på inriktningen Hotell-restaurang och bageri. Arbetsuppgifterna är att under ledning av lärare och/eller självständigt assistera eleverna i undervisningen i restaurangens café del och i förekommande fall under raster och uppehåll i skoldagen samt på idrottslektionerna. Arbetstiderna följer elevernas undervisningstid.
2021-11-23 2021-12-05
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Nu söker vi en enhetschef till Bostäder LSS
Ditt ansvarsområde som enhetschef är bostäder med särskild service enligt LSS med ansvar för ca 30 medarbetare. Du kommer ansvara för bostäder som vänder sig till personer med varierande funktionsvariationer. Vi arbetar ständigt med utveckling av enhetschefsuppdraget och ledningsgruppen som helhet där du förväntas aktivt delta i ledningsgruppens arbete. Uppdraget som enhetschef innefattar att du säkerställer att verksamheten du ansvarar för håller hög kvalitet. Du förväntas formulera och fastställa operativa mål och strategier för din enhet ti...
2021-11-23 2021-12-07
Mölndals stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Är du vår nya plankoordinator?
Vi söker dig som vill bli planenhetens nya plankoordinatorer och tillsammans med oss forma Mölndal till en attraktiv plats att bo och verka i, både idag och i framtiden. Som plankoordinator ansvarar du för den administrativa hanteringen av planärenden genom hela planprocesser från ansökning, samråd, granskning och antagande till överklagande och arkivering. Arbetet utförs i nära samarbete med planarkitekterna och planchef. Som plankoordinator är du ingång vid förfrågningar från medborgare och andra interna eller externa aktörer och planenhete...
2021-11-23 2021-12-12
Mölndals stad, Skolförvaltningen Driven skoladministratör till grundsärskolan i Mölndal!
Som administratör har du en central roll på grundsärskolan med mångsidiga och varierande arbetsuppgifter. Du kommer att vara skolledningen behjälplig med kvalificerade arbetsuppgifter och vi förutsätter att du är bra på att ta egna initiativ och kan arbeta självständigt i de processer som förekommer i grundsärskolan. Som Grundsärskolan ansikte utåt är du en nyckelperson för elever, vårdnadshavare och medarbetare. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis administrativ hantering av betyg, skolplatser och vikarieanskaffning. Du kommer även ansvara ...
2021-11-22 2021-12-07
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare fritidshem Krokslättsskolan
Du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med lärare i förskoleklass och fritidshem. Ditt ansvar blir att genomföra undervisningen på fritidshemmet. Vi är organiserade i arbetslag där du tillsammans med dina kollegor planerar, leder och utvecklar lärandet för eleverna på skolan
2021-11-22 2021-12-06
Mölndals stad, Kultur- och fritidsförvaltningen Bibliotekarie inriktning barn
Tillsammans med enhetens barnbibliotekarie och skolbibliotekarie genomför och utvecklar du verksamheten riktad till barn och unga. Du ingår också i samordningsgrupp där du tillsammans med kollegor planerar verksamheten. I ditt uppdrag ingår att jobba med barn/lovverksamhet riktad till åldersgruppen 0 - 9 år, du arbetar även med läsfrämjande insatser till barn och vuxna. Du ansvarar för samarbetet med den närliggande Familjecentralen. I tjänsten ingår förekommande arbetsuppgifter på folkbibliotek såsom urval och inköp av media samt informat...
2021-11-22 2021-12-06
Mölndals stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen Barnsekreterare till Familjehemsenheten
Som barnsekreterare ansvarar du för barn och ungdomar som är placerade i familjehem, både enligt SoL och LVU. Du hanterar alla förekommande frågor som kan uppstå i barnet liv och följer upp insatsen. Arbetet syftar till att barnet ska få en god utveckling och en gynnsam skolgång. Barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare arbetar i team kring de placerade barnen. Arbetet är självständigt men kräver ett nära samarbete med kollegorna på enheten samt med andra interna och externa samarbetspartners. Metod- och processhandledning är en ...
2021-11-19 2021-12-05
Mölndals stad, Serviceförvaltningen Köksmästare
Vi söker nu en serviceinriktad köksmästare som har ett stort engagemang för måltiden och ett genuint intresse för att leverera god och näringsriktig mat. Du kommer att vara placerad på Kvarnbyskolan som är en högstadier skola för elever i årskurs 79. I köket arbetar tre medarbetare som tillsammans lagar ca 530 portioner. Köket är relativt nyrenoverat ca 5 år och utrustat för att i perioder även laga mat till utskick. Du ansvarar för driften och arbetar dagligen i köket där du är delaktig i alla moment. Köksmästaren säkerställer att enhetens...
2021-11-19 2021-12-10
Mölndals stad, Serviceförvaltningen Kock till Stensjöns förskola, (vikariat)
Du kommer arbeta som kock på förskola som bereder mat till förskolebarn i åldrarna 1-5 år. Detta inkluderar även frukost och mellanmål, tillagning av specialkost, samt att göra beställningar. Du ska även vara behjälplig över gränserna inom måltidsorganisationen.
2021-11-19 2021-12-10
Mölndals stad Köksmästare Mölndals stad
Vi söker nu en serviceinriktad köksmästare som har ett stort engagemang för måltiden och ett genuint intresse för att leverera god och näringsriktig mat. Du kommer att vara placerad på Fässbergskolan som är en skola för elever i årskurs 4-9. I köket arbetar sex medarbetare som tillsammans lagar ca 650 portioner mat till elever och pedagoger. Köket är helt nyrenoverat och utrustat för att i perioder även laga mat till utskick. Även frukost och mellanmål serveras i matsalen. Du ansvarar för driften och arbetar dagligen i köket där du är delakt...
2021-11-19 2021-12-03
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Nu söker vi två engagerade undersköterskor till Kållereds omvårdnadsteam.
Är du en person med hjärtat på rätt ställe, modig, engagerad och driven? Vill du vara med och göra skillnad och bidra till bästa möjliga hemtjänst varje dag? Tveka inte att söka till oss på omvårdnadsteam Kållered där vi just nu söker två undersköterskor. Du kommer tillsammans med övriga medarbetare utföra service och omsorgsinsatser till våra brukare i deras hem. Vårt arbetssätt präglas av ett salutogent synsätt, vilket innebär att ge personligt stöd utifrån individuella behov och förutsättningar. Tjänsterna innebär arbete dag och kväll och ...
2021-11-19 2021-12-05
Mölndals stad, Skolförvaltningen Lärare i spanska och engelska- Almåsskolan åk 6-9
Vår lärare i spanska och engelska ska vara föräldraledig kommande termin och nästa läsår och vi behöver en vikarie, med goda möjligheter att därefter fortsätta hos oss. Du kommer att undervisa i spanska, årskurs 6-9 och engelska i åk 7. Du ingår i arbetslag åk 7 under Vt 2022, och därefter åk 8. Ditt huvuduppdrag är planera, undervisa och följa upp utifrån läroplan och styrdokument med elevernas lärarande i fokus. Du arbetar i nära samarbete med kollegor och andra kompetenser på skolan. Du bidrar med erfarenhet, kompetens, idéer och arbetsg...
2021-11-19 2021-11-30
Mölndals stad Systemansvarig i skolförvaltningen
I arbetsuppgifterna ingår ett strategiskt och operativt ansvar över förvaltningens verksamhetssystem tillsammans med övriga systemansvariga. Att planera, förvalta och följa upp verksamhetssystemen samt ansvara för att kompetensutveckla systemets användare. Enklare felanalys av hård- och mjukvara. Att vara kontaktperson för leverantörer under avtalsperiod och vara delaktig i kravspecificering och utvärdering vid upphandlingar. Du medverkar i utveckling, förvaltning och förbättring av digitala processer i förvaltningen och föreslår nya tjänster ...
2021-11-19 2021-12-05
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Nu söker vi en engagerad stödassistent till Kjellbergskavägen.
Nu söker vi en stödassistent som har ett stort engagemang och hjärta för ditt arbete för och bred kunskap om personer med autism och komplexa behov. Du kommer att ha en huvudsaklig placering på Kjellbergskavägen. Som stödassistent arbetar du i nära samarbete med stödpedagog och enhetschef och följer beslut och överenskommelser, men förväntas också hålla i planering runt den/de brukare som du har kontaktmannaskap för samt ta stort ansvar för verksamhetens utveckling. I ditt uppdrag som stödassistent ska du ge de boende stöd i vardagen och a...
2021-11-18 2021-12-09
Mölndals stad, Juridik och myndighetsstyrning Vi söker huvudregistrator till Mölndals stad!
Stadskansli jobbar med bland annat administrativt stöd till kommunstyrelse och kommunfullmäktige, stadsarkiv och ansvar för centrala IT-system kopplade till den politiska ärendeprocessen. Vi har idag en helt digital registratur som också är kopplad till stadens e-arkiv. Stadens utveckling i riktning mot visionen innebär utmaningar inom bland annat digitalisering och demokratiutveckling. Vi söker nu en huvudregistrator som ska arbeta i rollen som registrator för kommunstyrelsen och dess utskott. Du ska arbeta med att förvalta och fortsätta utve...
2021-11-18 2021-12-08
Mölndals stad Kurator till Franklins gymnasium i Mölndals stad
Som kurator/mentor på Franklins gymnasium kommer du att arbeta i nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för lärande, utveckling och trygghet. Du kommer att ingå i elevhälsoteamet och vara aktiv i det främjande och förbyggande elevhälsoarbetet. Utöver den dagliga kontakten med skolans elever kommer du i ditt mentorsuppdrag även att ha kontinuerliga föräldrakontakter, hålla utvecklingssamtal och medverka under föräldramöten. Du kommer också att ansvara för schemalagda mentorstider där de...
2021-11-17 2021-12-10
Mölndals stad Lärare i matematik och programmering i kombination med annat ämne
Vi söker en engagerad lärare som vill vara med och utveckla en skola i toppklass! På Franklins gymnasium vill vi vara språngbrädan som ger skolans elever bästa möjliga förutsättningarna att lyckas med högskolestudier. Det är därför centralt att du både kan och vill ge eleverna gedigna ämneskunskaper och förutsättningar att nå sina mål. På Franklins gymnasium går forskning som en röd tråd genom undervisningen. Det ingår därför i dina arbetsuppgifter att du håller dig uppdaterad om ny forskning inom ditt ämne, så att du kan visa på vad som händ...
2021-11-17 2021-12-10
Mölndals stad, Vård- och omsorgsförvaltningen Trygg hemgång söker undersköterska
Vi erbjuder ett meningsfullt och omväxlande arbete i ett tvärprofessionellt team med möjlighet att göra skillnad för våra brukare och deras anhöriga. Som undersköterska hos oss blir du en del av en engagerad och positiv grupp som har roligt tillsammans, hjälps åt och stödjer varandra till utveckling. Tillsammans med dina kollegor är du en nyckelperson i nätverket runt brukaren. Vilket innebär att du motiverar och stimulerar utifrån varje individs förutsättningar, behov och önskemål. Arbetet innebär att med ett rehabiliterande förhållningss...
2021-11-17 2021-12-17
1 2 3 >