Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Bygglovshandläggare
Som bygglovshandläggare i Luleå kommun kommer du få arbeta med prövning av ansökan om lov och förhandsbesked samt anmälningsärenden utifrån plan- och bygglagen. Det innebär en bedömning av åtgärdens lämplighet men också en bedömning av gestaltning och utformning. I arbetet ingår även att handlägga och besluta i strandskyddsärenden enligt miljöbalken. I en del av ärendena har du som handläggare beslutsrätt på delegation från miljö- och byggnadsnämnden medan vissa av ärendena beslutas av nämnden. Handläggningen är till stor del självständig, m...
2023-03-27 2023-04-11
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektledare Mark
Som projektledare hos oss arbetar du med hela byggprocessen, från planering till byggande och slutligen överlämnande. Du kommer arbeta med olika typer projekt, med varierande inriktning och storlek. Vi erbjuder dig att bidra till Luleå utveckling genom stora samhällsbyggnadsprojekt som exempelvis • Kronan Luleås nya stadsdel • Hertsöheden 2000 nya bostäder • Luleå industripark • Centrumutveckling och en välmående landsbygd Du har ett ekonomiskt ansvar för dina projekts genomförande och följer upp projekten mot uppsatta mål. Arbetet innebär ...
2023-03-22 2023-04-11
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Fastighetsmaskinist, vikariat
I ditt vardagliga arbete ingår tillsyn och skötsel samt avhjälpande underhåll inom ett förutbestämt och avgränsat fastighetsområde. Du kommer att arbeta med drift- och underhållsarbete samt fastighetsskötsel med huvudsaklig inriktning på tekniska installationer i fastigheterna. Vi erbjuder interna och externa utbildningar utifrån dina baskunskaper och våra nuvarande samt kommande behov. I tjänsten ingår dagliga kontakter både internt och externt med kollegor samt hyresgäster och entreprenörer.
2023-03-17 2023-04-03
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektledare VVS
Som projektledare hos oss arbetar du med hela byggprocessen, från planering till byggande och slutligen överlämnande. Du kommer arbeta med olika typer projekt, med varierande inriktning och storlek. Du har ett ekonomiskt ansvar för dina projekts genomförande och följer upp projekten mot uppsatta mål. Arbetet innebär att du fattar beslut om åtgärder inom projektets ramar och ansvarar för att krav uppfylls enligt de regelverk som reglerar våra projekt. Du samarbetar nära med våra interna specialister, externa konsulter och entreprenörer. I rol...
2023-03-13 2023-04-11
Luleå kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen Parkarbetare Säsongsanställd
I arbetet som säsongsarbetare park förekommer arbetsuppgifter som växthusodling, plantering av sommarblommor, rabatt- och grönyteskötsel, parkrenhållning, lekplatsunderhåll med mera. Vi arbetar utomhus i alla väder.
2023-02-09 2023-04-30