Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Vikariat som lärare i SO-ämnen 100% till Örnässkolan 7-9
Du kommer att arbeta som lärare i SO-ämnena med elever i årskurserna 7-9. Arbetet sker i nära samverkan med skolans SO-lärare, med övriga pedagoger, med den lokala elevhälsan samt med rektor. Arbetet ska organiseras, genomföras och följas upp i enlighet med de styrdokument som finns kopplade till ämnet.
2023-09-25 2023-10-08
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i Hem och konsumentkunskap 10 %
Tjänsten innebär att du ska bedriva undervisning med en grupp åk 6 samt planera, göra bedömningar och uppföljningar av undervisningen. Det finns en planering för arbetet och du ska samarbeta med Hkk-lärare på Björkskataskolan. Vikariatet gäller hela läsåret men kan också planeras terminsvis. Passet är schemalagt onsdagar efter lunch.
2023-09-25 2023-10-08
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare svenska, SVA samt engelska till Tunaskolan 7-9
Vi är inne i en expansiv fas och behöver fler legitimerade lärare. Om du är lärare i svenska, SVA samt engelska så vill vi gärna ha in din ansökan. Tjänsten formas i samråd med dig och byggs utifrån dina kompetenser. Som lärare på Tunaskolan kommer du att undervisa elever i årskurs 7-9. Du kommer att ingå i ett arbetslag om ca 15 personer. I tjänsten ingår mentorskap.
2023-09-22 2023-10-08
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i SO-ämnen och praktikansvarig till Luleå gymnasieskola
Vi söker en lärare i SO-ämnen för grundskolans senare del till introduktionsprogrammet yrkesintroduktion, kvarteret Kungsfågeln i Luleå gymnasieskola (IMK). Du kommer att vikariera för ordinarie lärare och ansvara för undervisningen i SO-ämnen. Ett bra arbetsmaterial finns. Eleverna följer alla en individuell studieplanering med utgångspunkt i de betyg de saknar från grundskolan. Det innebär att de kan läsa olika ämnen, på olika nivåer. Introduktionsprogrammet yrkesintroduktion kan också innehålla praktik i varierande utsträckning från någon...
2023-09-21 2023-10-01
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i SO, Björkskataskolan, 100%
Vi behöver en lärare SO- ämnen. Du ingår i ett arbetslag och ämneslag och har nära samarbete med övriga lärare som arbetar med undervisning av både flerspråkiga och icke-flerspråkiga elever. Mentorskap ingår i tjänsten. I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra undervisning, bedöma elevernas prestationer och se till deras utvecklingsbehov samt bedöma och betygssätta eleverna.
2023-09-18 2023-09-30
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till vård och omsorgsutbildningen för ungdomar vid Luleå gymnasieskola
Du ska undervisa i kurser inom vård och omsorgsutbildningar för ungdomar i Luleå gymnasieskola. Du ingår i ett arbetslag som tillsammans ska driva utbildningen och säkerställa kvalitén tillsammans med rektor.
2023-09-18 2023-09-29
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Barnskötare som talar meänkieli till tvåspråkiga förskolan
Som barnskötare har du ett viktigt uppdrag i arbetslaget där du bland annat medverkar till att skapa en positiv och utvecklande miljö för alla barn. Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling utifrån läroplanens mål och intentioner. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande. Du ska verka för en god föräldrasamverkan. Syftet med väsentligt tvåspråkig förskola är att ge goda möjligheter till barn inom förvaltning...
2023-09-15 2023-09-29
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lysande SvA-lärare till Ängskolan
Som SvA-lärare arbetar du med elever dels enskilt, dels i grupp beroende på i behov av stöd i årskurs 13. Du kommer att arbeta tillsammans med speciallärare både på grupp- och individnivå. I uppdraget ingår även att arbeta och ha ansvar över elever i behov av särskilt stöd åk 13 tillsammans med speciallärare. På Ängskolan har vi ett väl fungerande elevhälsoteam som träffas kontinuerligt varje vecka där skolsköterska, kurator, rektor, specialpedagog, speciallärare och Sva-lärare ingår.
2023-09-15 2023-09-29
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lysande Lärare i Fritidshem sökes!
Vill du vara en del av kollegium som trivs tillsammans och utvecklas tillsammans? Vi vet att det finns ingenting mer inkluderande än en bra undervisning. Därför är DU viktig. Genom att göra eleverna delaktiga i undervisningen vill vi att du skapar och väcker intresse som du sedan tar tillvara och gör undervisningen spännande och innovativ. Visst är du en lärare mot fritidshem som drivs av att skapa en meningsfull fritid för barn och unga? Som tycker om att vara ute, lära eleverna lite om friluftsliv, rörelse och älskar att arbeta med barn och u...
2023-09-15 2023-09-29
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Modersmålslärare i somaliska
Du kommer att arbeta som modersmålslärare i grundskolan och vid behov även i gymnasieskolan. Tjänstgöring som studiehandledare i modersmål i grund- och gymnasieskola samt som språkstödjare i förskola och förskoleklass kan förekomma. Din arbetsplats kommer att vara de olika skolenheterna och de olika skolformerna där barn och elever finns. Din undervisning kommer att ske i form av fjärrundervisning och närundervisning. Vid anställning genomgår du en introduktionsutbildning gällande dina arbetsuppgifter. Du får löpande stöd i din yrkesroll gen...
2023-09-14 2023-09-28
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kilmatsmart kock till Benzeliusskolan
Som Klimatsmart kock på benzeliusskolan kommer du att servera ca 200 barn & elever både frukost, lunch och mellanmål utifrån kökets egna planerade meny. I matlagningen innefattar även anpassad kost, specialkost samt salladsberedning. Utöver detta ingår att alltid arbeta med högt uppsatta mål, inom bla : köksekonomi, inköp, egenkontroll, svinnmätning & övrig dokumentation. Beställning av livsmedel och insyn i ekonomin är även en del av arbetet. I köket jobbar även ett måltidsbiträde som man fördelar arbetet över och tillsammans skapar ett effek...
2023-09-13 2023-09-29
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Stadsöskolan söker lärare i musik och bild
Du kommer att undervisa i första hand elever i år 7-9 i ämnena musik och bild. I din roll som lärare är du en viktig person i elevernas dagliga arbete med att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Du är en del både i ett ämnes- samt arbetslag som har regelbundna träffar där samarbete och samsyn är ledstjärnor och där vi arbetar tätt med varandra och med hemmen för bästa resultat. I tjänsten ingår delat mentorskap. Du planerar, genomför, dokumenterar, utvärderar och följer upp eleverna och deras studieresultat. I din undervisni...
2023-09-13 2023-10-01
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Kullens förskola / team Hertsöns förskolor.
Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet. Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning.
2023-09-08 2023-10-16
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolkurator till Luleå gymnasieskola
Du ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande i ett elevhälsoperspektiv på grupp-, individ-, och organisationsnivå i samverkan med skolans övriga professioner. Du ingår i skolans elevhälsoteam, deltar vid regelbundna elevhälsoteamsmöten med övriga elevhälsan, SYV och rektor/biträdande rektor. Du förväntas vara drivande och ta eget ansvar för ditt samarbete med skolans övriga professioner. Dina arbetsuppgifter består av rådgivning och vägledning i kontakter med elever och deras vårdnadshavare samt berörd skolpersonal. Du deltar i särskil...
2023-09-07 2023-10-01
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till Anpassad grundskola
Tjänsten innebär undervisning enligt anpassade grundskolans läroplan. Tjänsten omfattar mentorskap, stöd, omsorg och omvårdnad under skoldagen. Du kan samverka med alla personalkategorier och har en hög nivå av social kompetens. Du är lyhörd för elever och vårdnadshavare och tar aktivt ansvar för att lösa problem. Vi arbetar i team som, förutom av undervisande lärare, består av pedagoger, förskollärare, handledare och elevassistenter. I teamet är du som speciallärare en pedagogisk ledare som bidrar med struktur, kvalitet och specialpedagogis...
2023-09-06 2023-09-29