Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Speciallärare till Grundsärskolan
Tjänsten innebär undervisning enligt Grundsärskolans läroplan. Tjänsten omfattar mentorskap, stöd, omsorg och omvårdnad under skoldagen. Du kan samverka med alla personalkategorier och har en hög nivå av social kompetens. Du är lyhörd för elever och vårdnadshavare och tar aktivt ansvar för att lösa problem. Vi arbetar i team som, förutom av undervisande lärare, består av särskolepedagoger, förskollärare, handledare och elevassistenter. I teamet är du som speciallärare en pedagogisk ledare som bidrar med struktur, kvalitet och specialpedagogi...
2023-03-22 2023-04-16
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Kullens förskola
Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet. Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning.
2023-03-22 2023-04-17
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och NO till Stadsöskolan 4-6
Du kommer att undervisa elever i år 4 -6 i matematik, NO och tk. I tjänsten ingår mentorskap. Du ingår i ett driftigt och dynamiskt arbets- samt ämneslag där samarbete och samsyn kring elever och förhållningssätt är viktigt. Tillsammans med arbets- och ämneslaget laget planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar ni arbetet med de elever som du/ni undervisar. Genom ditt medvetna ledarskap, din varierade undervisning och din personlighet skapar du struktur och sammanhang för eleverna och du skapar goda relationer till både elever, kollegor...
2023-03-21 2023-04-26
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare till lågstadiet på Furuparkskolan
Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för att planera, utföra, utvärdera och utveckla undervisningen. I ditt uppdrag ingår det att vara mentor samt att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och accepterande miljö. Du dokumenterar elevernas lärande och kopplar det till våra styrdokument. Du analyserar och reflekterar regelbundet över de resultat/data som finns kring dina elever och kring din undervisning. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs...
2023-03-21 2023-04-16
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Furuparkskolan
På Furuparkskolan arbetar vi för "varje elevs bästa, i varje elevs bästa skola". Vi sätter eleven i centrum och för att det skall fungera är det avgörande att vår personal får rätt förutsättningar för att kunna göra det möjligt. Vår absoluta övertygelse är att om personalen har det bra kommer eleverna också att ha det bra. Nu söker vi en lärare i fritidshem till vår verksamhet och undrar om du är den vi söker? - Vill du få ägna dig åt i huvudsak fritidshemmets verksamhet? - Värdesätter du ett tryggt och tillitsfullt arbetsklimat? - Brinner du...
2023-03-21 2023-04-16
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i teknik till teknikprogrammet vid Luleå gymnasieskola
Vi behöver förstärka vårt rektorsområde med ytterligare en tekniklärare som undervisar på teknikprogrammet. Du kommer i första hand att undervisa i olika moment inom teknik kursen. Tjänsten innebär att du planerar och bedriver undervisning enligt gällande läroplan, ämnesplan och kursplan. Du kommer även att fungera som mentor och handleda avgångselevers gymnasiearbeten tillsammans med kollegor.
2023-03-20 2023-04-12
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lysande Slöjdlärare (Trä/metall) sökes!
Vill du vara en del av kollegium som trivs tillsammans och utvecklas tillsammans? Vi vet att det finns ingenting mer inkluderande än en bra undervisning. Därför är DU viktig. Genom att göra eleverna delaktiga i undervisningen vill vi att du skapar och väcker intresse som du sedan tar tillvara och gör undervisningen spännande och innovativ. Du baserar din undervisning på vetenskaplig grund, du har ett formativt arbetssätt, du analyserar undervisningsstrategier samt utvecklar och anpassar undervisningen utifrån elevernas lärande och mot en ökad m...
2023-03-17 2023-04-02
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolkurator till Resurscentrum
Skolkurator bidrar med psykosocial kompetens inom elevhälsans arbete på individ- grupp- och organisationsnivå. Skolkuratorns uppdrag innebär att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen samt att undanröja hinder för elevers lärande. Skolkuratorn arbetar med skolrelaterade frågor i nära samarbete med elever, vårdnadshavare, lärare/övrig skolpersonal samt skolledning. Dina arbetsuppgifter består främst av rådgivning och vägledning i kontakter med elever och deras föräldrar samt berörd skolpersonal. Du kommer att ingå i skolornas lokala elevhäl...
2023-03-17 2023-04-03
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Älvens förskola i Luleå kommun, vikariat
Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans utbildning utifrån läroplanen och förskolans Pedagogiska Kompass. Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår utbildning genom bland annat pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande.
2023-03-16 2023-03-29
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i tyska och engelska till Örnässkolan 6-9
Du kommer undervisa elever i årskurs 6-9 i tyska samt till viss del i engelska. Samverkan sker med den lokala elevhälsan samt med kollegor i såväl ämneslag som arbetslag. Ämneslag språk har ett nära samarbete och pedagogerna utvecklar och tillgängliggör tillsammans ett högkvalitativt lärande för våra elever. Mentorskap är en del i tjänsten.
2023-03-16 2023-03-31
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i spanska 50% till Örnässkolan 6-9
Du kommer att arbeta som lärare i spanska med elever i årskurserna 6-9. Arbetet sker i nära samverkan med skolans språklärare, med övriga pedagoger samt med den lokala elevhälsan. Arbetet ska organiseras och genomföras i enlighet med de styrdokument som finns kopplade till ämnet.
2023-03-16 2023-03-31
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i spanska 100% till Örnässkolan 6-9
Du kommer att arbeta som lärare i spanska med elever i årskurserna 6-9. Arbetet sker i nära samverkan med skolans språklärare, med övriga pedagoger samt med den lokala elevhälsan. Arbetet ska organiseras och genomföras i enlighet med de styrdokument som finns kopplade till ämnet.
2023-03-16 2023-03-31
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i MA/NO 100% till Örnässkolan 7-9
Du kommer att arbeta som lärare i ämnena MA/NO med elever i årskurserna 7-9. Arbetet sker i nära samverkan med skolans MA/NO-lärare, med övriga pedagoger samt med den lokala elevhälsan. Arbetet ska organiseras och genomföras i enlighet med de styrdokument som finns kopplade till ämnet.
2023-03-16 2023-03-31
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Förskolan Gnistan i Rutvik
Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet. Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning.
2023-03-13 2023-04-02
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Tunaskolan
Vi söker en driftig lärare i fritidshem som vill bli en viktig del av vårt starka arbetslag på fritids. Tjänsten som lärare i fritidshem här på Tunaskolan F-3 innebär ansvar för att planera, utveckla samt göra uppföljningar av verksamheten, både enskilt och tillsammans med arbetslaget. Förutom att du samarbetar med dina kollegor i arbetslaget, samarbetar du även med skolans lärare.
2023-03-13 2023-03-26
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Fritidsassistent Tunaskolan
Vi söker nu en fritidsassistent till oss på Tunaskolan F-3. Under dagarna är du ute i elevgrupperna medan du morgon och eftermiddag är på fritids. Tillsammans med kollegor i ditt arbetslag ansvarar du för att bedriva vår fritidsverksamhet. Du planerar och gör uppföljningar, skapar roliga projekt och en fin och trygg miljö för våra elever.
2023-03-13 2023-03-26
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Resurscentrum (deltid)
I skolsköterskans uppdrag ingår att stödja elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande och förebyggande, genomföra vaccinationsprogram, organisera skolläkarmottagning, följa basprogrammet samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. I uppdraget ingår också att utgöra en extra resurs till övriga skolsköterskor i kommunen vid till exempel vaccinering. Som skolsköterska är du en del i en samlad Elevhälsa vars uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i samverkan med rektorer, arbetslag, elever samt övriga professioner inom...
2023-03-13 2023-03-26
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Ormbergsskolan
Som specialpedagog har du en central roll på skolan där du planerar och organiserar arbetet kring elever i behov av särskilt stöd och till viss mån även extra anpassningar. Det innebär bland annat att du arbetar förebyggande, genom att identifiera, analysera och åtgärda det som kan utgöra ett hinder i lärmiljön. Tillsammans med skolledning, övrig elevhälsa och lärare i arbetslagen medverkar du till att skapa de bästa förutsättningar för elevers lärande och utveckling. I arbetet ingår att medverka vid pedagogiska kartläggningar och utformandet ...
2023-03-09 2023-03-31
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Rektor till förskolan
Som rektor i förskolan i Luleå kommun får du ett spännande och utmanande uppdrag att leda din del i förskoleverksamheten in i framtiden, men också vara en del i den totala förskoleverksamheten. Rektor leder den pedagogiska verksamheten och jobbar självständigt med de enheter du tar rektoransvar för men i teamsamverkan med andra rektorer i skolområdet och övergripande i skolformen förskola. Uppdraget innebär att arbeta strategiskt för att verkställa målen i förskolans läroplan och de kommunala besluten som nämnden fattar om förskoleverksamheten....
2023-03-06 2023-03-30
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och NO till Björkskataskolan åk 7-9
Vi söker en lärare för undervisning i ämnena matematik och NO. Du ingår i ett arbetslag och har nära samarbete med övriga lärare som arbetar med undervisning av både flerspråkiga och icke-flerspråkiga elever. Mentorskap ingår i tjänsten. I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra undervisning, bedöma elevernas prestationer och se till deras utvecklingsbehov samt bedöma och betygssätta eleverna.
2023-03-02 2023-04-05
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Skolsköterska till Resurscentrum (deltid)
I skolsköterskans uppdrag ingår att stödja elevernas utveckling mot kunskapsmålen, arbeta hälsofrämjande och förebyggande, genomföra vaccinationsprogram, organisera skolläkarmottagning, följa basprogrammet samt utföra enklare sjukvårdsinsatser. I uppdraget ingår också att utgöra en extra resurs till övriga skolsköterskor i kommunen vid till exempel vaccinering. Som skolsköterska är du en del i en samlad Elevhälsa vars uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i samverkan med rektorer, arbetslag, elever samt övriga professioner inom...
2023-03-01 2023-03-26
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd till Sunderbyskolan
Tjänsten innebär att du ansvarar för undervisning i åk 3-6 i textilslöjd och eventuellt andra ämnen du har behörighet i. Du kommer att ingå i ett hemvist med andra pedagoger som arbetar med elever i samma åldersgrupp. Ni har ett nära samarbete i hemvistet kring alla elever. Den kollegiala samverkan och intresset för utveckling är stor vid skolan.
2023-02-28 2023-04-02
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Lärare i textilslöjd till Stadsöskolan
Du kommer att i första hand undervisa elever i år 4-6 i ämnet textilslöjd, eventuellt kommer det även att ingå undervisning för elever i år 7-9. I tjänsten ingår mentorskap på mellanstadiet. I din roll som lärare är du en viktig person i elevernas dagliga arbete med att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Du är en del i både ett ämnes- samt arbetslag som har regelbundna träffar där samarbete och samsyn är ledstjärnor. Vi arbetar tätt med varandra och med hemmen för bästa resultat. Du planerar, genomför, dokumenterar, utvärder...
2023-02-28 2023-04-02
Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Extrajobb/vikariat som kock och måltidsbiträde
Resurscentrum måltider söker vikarierande kockar och måltidsbiträden som vill vara med att utveckla måltidsresan "Tillsammans skapar vi klimatsmart matglädje för alla". Här lagar du måltider till världens viktigaste matgäster, våra barn och elever. Som vikarie hos oss blir du viktig genom att du ersätter ordinarie personal vid frånvaro. För dig som vill arbeta extra minst två dagar i veckan finns Time Care Pool som är Luleå kommuns digitala vikariesystem. Du får själv önska dina arbetsdagar och får möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplat...
2023-02-09 2023-04-30