Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Vikarierande enhetschef till Vuxenutbildningen
Du har ekonomi, personal- och arbetsmiljöansvar för din enhet som består av icke undervisande personal. Du leder, samordnar och utvecklar verksamheten i nära samarbete med rektorerna och din personal på skolchefens uppdrag. Som enhetschef ingår du i Vuxenutbildningens ledningsgrupp tillsammans med rektorer och skolchefen. Som en del av ledningen, spelar du en central roll i att säkerställa att alla administrativa processer stödjer en smidig och effektiv lärandemiljö. Du kommer att leda och utveckla verksamheten utifrån de nationella styrdokum...
2024-05-24 2024-06-06
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Rektor till Hertsöskolan
I rollen som rektor blir du ansvarig för årskurserna 79. Som rektor hos oss kommer du att ha en central roll i att leda och utveckla vår verksamhet i enlighet med skollagen. Dina ansvarsområden inkluderar att vara den ledande kraften bakom skolans vision och mål, skapa en välstrukturerad och trivsam arbetsmiljö samt främja samarbete och kommunikation. Genom att vara en engagerad och säker ledare skapar du en trygg och motiverande arbetskultur där medarbetarna trivs och utvecklas. I rollen ingår personalansvar samt budget- och resultatansvar.
2024-05-23 2024-06-09
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Resurscentrums Elevhälsa
Vi söker en speciallärare/specialpedagog mot grundskolans verksamhet som i sitt uppdrag endast kommer genomföra läs- och skrivutredningar under en begränsad tid. Som speciallärare/specialpedagog vid Resurscentrum har du ett självständigt och varierat arbete där stor vikt läggs på din förmåga att organisera och planera ditt arbete. Du ingår under din visstidsanställning i en kompetent och driven personalgrupp bestående av specialpedagoger/speciallärare.
2024-05-22 2024-06-05
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Lärare i musik till Tallkronanskolan
Du kommer att arbeta 80 % som musiklärare till elever i årskurs 1 6 på Tallkronanskolan och 20% som musiklärare på Östraskolan. Du kommer att ingå i arbetslag och vara delaktig i det kollegiala lärandet.
2024-05-21 2024-06-04
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Avans förskola
Vill du forma framtiden och stärka barns välbefinnande? Vi söker nu en engagerad förskollärare där värdegrunden och barns psykiska hälsa står i centrum. Hos oss får du möjligheten att arbeta med engagemang, ta ansvar och utveckla din kompetens i en inspirerande miljö. På Avans förskola arbetar vi med ett inkluderat förhållningssätt och med att utveckla förskolan och dess olika lärmiljöer både ute och inne för att skapa en bra verksamhet för våra barn. Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och ...
2024-05-21 2024-06-04
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen SFI-lärare till Vuxenutbildningen
Du kommer att undervisa vuxna elever i svenska som andraspråk på SFI nivå. Du kommer att ingå i arbetslag tillsammans med lärare i samma ämne dvs svenska som andraspråk och med speciallärare. I uppdraget ingår även kvällsundervisning. Arbetet som SFI lärare innebär övergripande: - undervisning i SFI inom samtliga studievägar och SFI kurser - motivera och leda eleverna till goda studieresultat - ansvara för undervisningsplanering och dokumentation - göra bedömningar av elevernas utveckling utifrån rådande kursplaner - nära samarbete med kolleger...
2024-05-21 2024-05-31
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsutvecklare till Gammelstad, Sunderbyn och Råneå
I rollen som verksamhetsutvecklare stöttar du rektorer, förstelärare och lärare med den pedagogiska utvecklingen. Du arbetar nära förstalärarna och tillsammans arbetar ni för att stötta och leda språk och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) nätverken i hela grundskolan inklusive förskoleklass och fritidshemmen. Det huvudsakliga uppdraget är att handleda pedagoger på skolor för att främja utveckling inom undervisning. Planeringen av arbetet sker i nära samarbete med förstelärarna för att säkerställa kvaliteten i arbetet. Du arbetar också med u...
2024-05-21 2024-06-02
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Spira förskola
Vi söker dig som vill jobba på en förskola där barnet är i centrum, där du som pedagog ger dig iväg på äventyr tillsammans med barnen. Genom nyfikenhet, glädje och fantasi upptäcka och utforska livet som barnen ser det. Vi utgår från ett projekterande arbetssätt med pedagogisk dokumentation som verktyg för att följa de processer som barnen befinner sig i. Som förskollärare har du ansvar för att planera, driva och utveckla våra lärmiljöer utifrån läroplanen Lpfö 18 självständigt och tillsammans med kollegor. Vi har löpande kompetensutveckling ge...
2024-05-20 2024-06-05
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Specialpedagog till Luleå gymnasieskola
Du ska arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande i ett elevhälsoperspektiv på grupp-, individ- och organisationsnivå. Du är en kvalificerad rådgivare och handledare gentemot lärare i pedagogiska frågor och ansvarar för utredning, upprättande, genomförande och uppföljning av åtgärdsprogram i samråd med rektor. Du ingår i skolans elevhälsoteam och förväntas vara drivande i skolans elevhälsoarbete, ta ansvar för ditt eget och för det gemensamma arbetet tillsammans med skolans övriga professioner. Alla funktioner i gymnasiebyns elevhälsa har r...
2024-05-20 2024-06-03
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Lärare till vård- och omsorgsutbildningen Luleå kommun
Du ska undervisa i kurser inom vård och omsorgsutbildningar för ungdomar i Luleå gymnasieskola. Du ingår i ett arbetslag som tillsammans ska driva utbildningen och säkerställa kvalitén tillsammans med rektor.
2024-05-17 2024-05-31
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Resurslärare till Boskataskolan 4-6
Nu utökar vi lärartätheten på Boskataskolan och söker en lärare till mellanstadiet. Vi söker dig som tillsammans med lärarkollegiet i åk 4-6, skolans elevhälsa och rektor vill vara med och säkerställa kvalitén samt utveckla vår skola. Du arbetar nära befintliga lärare i de årskursvisa arbetslagen, såväl som i ett tvålärarsystem som med elever i mindre grupper. Ni samverkar och fördelar arbetsuppgifter för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att våra elevers lärande, trivsel och trygghet.
2024-05-16 2024-05-30
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskoleklass Borgmästarskolan
Vi söker nu en förskollärare för förskoleklass. Förskolläraren är mentor med ansvar för klassen, undervisning och bedömning. Du kommer tillsammans med arbetslaget och elevhälsoteamet arbeta nära elever och föräldrar för att skapa en trygg skoldag och utvecklande undervisning. Din tjänst innebär att du: • Arbetar med planering, undervisning och bedömning enligt gällande styrdokument. • Arbetar i nära dialog med pedagoger i skola och fritidshem samt med elevhälsan. • Har viss arbetstid i fritidshem där du leder läxhjälp eller annan lämp...
2024-05-16 2024-05-30
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Lärare i matematik och NO Björkskataskolan 7-9
Vi söker en lärare för undervisning i ämnena matematik och NO. Du ingår i ett arbetslag och har nära samarbete med övriga lärare som arbetar med undervisning av både flerspråkiga och icke-flerspråkiga elever. Mentorskap ingår i tjänsten. I ditt uppdrag ingår att planera, genomföra undervisning, bedöma elevernas prestationer och se till deras utvecklingsbehov samt bedöma och betygssätta eleverna.
2024-05-16 2024-05-30
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Lärare i fritidshem till Tallkronanskolan
Tjänsten innebär att arbeta både i elevgrupp under skoltid och på fritids före samt efter skoldagen. Du ska arbeta för en meningsfull och lärorik fritid och där elevernas behov, utveckling och lärande är i centrum. Du kommer att planera och följa upp verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag. Arbetslaget består av förskollärare, grundskollärare och lärare i fritidshem/fritidspedagoger där den kollegiala samverkan är stor. Rastaktiviteter kommer att ingå i ditt uppdrag.
2024-05-15 2024-05-29
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Förskolan Gnistan
Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet. Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning.
2024-05-15 2024-05-29
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till förskoleklass på Borgmästarskolan
Vi söker nu en förskollärare för förskoleklass. Förskolläraren är mentor med ansvar för klassen, undervisning och bedömning. Du kommer tillsammans med arbetslaget och elevhälsoteamet arbeta nära elever och föräldrar för att skapa en trygg skoldag och utvecklande undervisning. Din tjänst innebär att du: • Arbetar med planering, undervisning och bedömning enligt gällande styrdokument. • Arbetar i nära dialog med pedagoger i skola och fritidshem samt med elevhälsan. • Har viss arbetstid i fritidshem där du leder läxhjälp eller annan lämp...
2024-05-15 2024-05-29
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Lärare svenska/SVA, engelska alt franska till Tunaskolan 7-9
Tjänsten formas i samråd med dig och byggs utifrån dina kompetenser. Som lärare på Tunaskolan kommer du att undervisa elever i årskurs 6-9. Du kommer att ingå i ett arbetslag om ca 15 personer. I tjänsten ingår mentorskap. Tjänsten är tv 100%
2024-05-15 2024-05-29
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Förskollärare till Bergstadens förskola
Som förskollärare ska du vara väl förtrogen med våra styrdokument och du har ansvaret för att planera och genomföra utbildning och undervisning utifrån uppsatta mål. Du ska säkerställa att barns lärande och vår verksamhet synliggörs genom bland annat pedagogisk dokumentation. Du ska vara nyfiken och kunnig på barns utveckling och lärande och du ska vara intresserad av att hålla dig uppdaterad i ämnen inom området. Du ska självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av lärmiljöerna ute och inne utifrån SPSM:s tillgänglighetsm...
2024-05-14 2024-05-28
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Lärare till lågstadiet Furuparkskolan
Du kommer tillsammans med dina kollegor ansvara för att planera, utföra, utvärdera och utveckla undervisningen. I ditt uppdrag ingår det att vara mentor samt att stimulera alla elevers utveckling och lärande, ta tillvara på elevernas lust och nyfikenhet samt verka för en trygg och accepterande miljö. Du dokumenterar elevernas lärande och kopplar det till våra styrdokument. Du analyserar och reflekterar regelbundet över de resultat/data som finns kring dina elever och kring din undervisning. Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs...
2024-05-14 2024-05-28
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Lärare matematik, NO och teknik till Stadsöskolan 7-9
Du kommer att undervisa elever i åk 7-9 i matematik, NO och teknik. Tjänsten innebär att du arbetar med planering, undervisning och bedömning inom ämnena i nära samarbete med de övriga lärarna samt elevhälsan. Du planerar och följer upp det dagliga arbetet och har kontakt med vårdnadshavare samt planerar och genomför utvecklingssamtal med elever.
2024-05-14 2024-05-28
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Lärare i SO/engelska till Björkskataskolan
I ditt uppdrag ingår att planera och genomföra undervisning, bedöma elevernas prestationer, se till deras utvecklingsbehov samt betygssätta eleverna. Du ingår i ett arbetslag och ämneslag och har nära samarbete med övriga lärare.
2024-05-10 2024-05-24
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kreativ kock till Porsöskolan
Som Kreativ kock på Porsöskolan kommer du att servera ca 200 barn & elever både frukost, lunch och mellanmål utifrån kökets egna planerade meny. I matlagningen innefattar även anpassad kost, specialkost samt salladsberedning. Utöver detta ingår att alltid arbeta med högt uppsatta mål, inom bla : Närproducerad mat, EKO, ett lågt klimatavtryck (Co2) samt skapa mer elevdelaktighet bland eleverna. Beställning av livsmedel och insyn i ekonomin är även en del av arbetet. I köket jobbar även kock med samordningsansvar som är en del av ett team i köke...
2024-05-02 2024-05-31