Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lidingö Stad, Grundskola​ Lärare i matematik och NO åk 7-9
Att vara lärare och professionell pedagog på Bodals skola innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Du tar ansvar för alla dina elevers framsteg och måluppfyllelse i enlighet med styrdokumenten. Du individualiserar och tillgängliggör din undervisning och möjliggör för alla elever i en elevgrupp att delta och lyckas. Vidare arbetar du för att alla elever trivs på skolan. Du arbetar lösningsfokuserat med eleven i centrum där du även är flexibel för att kunna se möjligheter ...
2023-03-16 2023-03-30
Lidingö Stad, Grundskola​ Lärare i matematik och NO åk 7-9
På Högsätra skola har vi elever med varierad bakgrund vilket skapar en härlig heterogen miljö. Vi ser därför att det är viktigt att du har ett inkluderande arbetssätt och anpassar undervisningen till de elever som finns i klassrummet. Du kommer att vara en av två mentorer i en klass på högstadiet. Du tillhör ett åk 7-9-arbetslag, där ni tar ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling och samarbetar runt bl.a. undervisningsutveckling, gemensamma aktiviteter och ett enhetligt förhållningssätt. Du tillhör även ämneslag som ses varje vecka. Där d...
2023-03-14 2023-03-28
Lidingö Stad, Grundskola​ Speciallärare
Vi söker dig som är utbildad speciallärare alternativt specialpedagog inom språk-, läs och skriv mot årskurs 4-9. Du har ett stort engagemang för elevers lärande. I arbetet ingår att arbeta med elever som riskerar att inte nå målen samt att tillsammans med elever, vårdnadshavare och lärare utreda behovet av särskilt stöd. Du bemöter elever med ett specialpedagogiskt förhållningssätt där flexibla, individuella lösningar utifrån varje elevs önskemål och behov sätts främst. Undervisning sker både enskilt, i liten grupp och i klassrummet. För att...
2023-03-14 2023-03-28
Lidingö Stad, Grundskola​ Lärare i hem- och konsumentkunskap
På vår skola arbetar du tillsammans med kunniga, erfarna och trevliga kollegor i en välfungerande verksamhet med tydliga mål. Som lärare tar du ansvar för alla dina elevers framsteg och måluppfyllelse i enlighet med styrdokumenten. Du månar om att alla elever ska nå sin fulla potential både som mentor för din klass och som undervisande lärare. Hos oss på Källängen samarbetar du med en kollega i ämnet och med stadens övriga hem-och konsumentkunskapslärare i ämnesnätverk. Undervisningen i HKK bedrivs i årskurserna 6, 8 och 9, företrädesvis i halv...
2023-03-10 2023-03-26