Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lidingö Stad, Grundskola​ Lågstadielärare till Sticklinge skola
Vi söker en behörig, driven och mångfacetterad lågstadielärare till Sticklinge skola. I din roll som lärare hos oss ansvarar du för att tillgängliggöra undervisningen så att alla elever lyckas; att leda och stimulera elevernas lärande; att utgå ifrån elevernas behov och intressen när du involverar dem i planering, genomförande och uppföljning av undervisning. Du arbetar gärna ämnesövergripande och planerar och följer gärna upp din undervisning tillsammans med kollegor i arbetslaget. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter på olika v...
2024-05-16 2024-05-30
Lidingö Stad, Grundskola​ Speciallärare, åk 7-9
Vi söker nu en speciallärare till årskurs 7-9 som har ett stort engagemang för elevers lärande. I arbetet ingår att genomföra screeningar, följa upp och arbeta med elever som riskerar att inte nå målen. Vidare ingår det att tillsammans med elever, vårdnadshavare och lärare utreda behovet av särskilt stöd och upprätta åtgärdsprogram i årskurs 7-9. Du bemöter elever med ett specialpedagogiskt förhållningssätt. I detta ingår att flexibla och individuella lösningar utifrån varje elevs önskemål och behov sätts främst. Undervisningen sker enskilt, i ...
2024-05-15 2024-05-29
Lidingö Stad, Grundskola​ Fritidsledare
Här erbjuds ett varierande arbete med många möjligheter. Som fritidsledare på Källängens skola får du möjligheten att arbeta med elever i årskurs 4-6 och ungdomar i åldrarna 13-19 år. Under skoldagen leder du rastaktiviteter, planerar verksamheterna och arbetar i vår populära fritidsklubb. 50% av tjänsten innebär att du planerar ungdomsverksamhet och arbetar på fritidsgården kvällstid. Det innebär två kvällar i veckan och en fredag i månaden. Du kommer också få möjligheten att arbeta i våra övergripande ungdomsprojekt som vi genomför tillsamm...
2024-05-13 2024-05-27
Lidingö Stad, Grundskola​ Speciallärare åk F-6
På Högsätra skola har vi elever med varierad bakgrund vilket skapar en härlig heterogen miljö. Vi söker nu en behörig och engagerad speciallärare som ser till elevernas bästa varje dag. Du blir en av fyra specialpedagoger/speciallärare som tillsammans planerar och fördelar det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Ni samarbetar kring F-9, men huvudfokus för dig kommer vara låg- och mellanstadiet. I ditt arbete som speciallärare är du en viktig del i skolans arbete med att skapa förutsättningar för varje elevs lärande i samarbete och ...
2024-05-10 2024-05-24
Lidingö Stad, Grundskola​ Musiklärare till Källängens skola
Som musiklärare blir du ansvarig för att driva och utveckla musikundervisningen på skolan. Ditt uppdrag som lärare hos oss är att med lustfylld undervisning ge den ledning och stimulans som eleverna behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, utifrån deras egna förutsättningar.
2024-05-07 2024-05-21
Lidingö Stad, Grundskola​ Specialpedagog, åk 4-9
Som specialpedagog hos oss på Källängens skola kommer du att ansvara för utredningar inför upprättande av åtgärdsprogram samt upprättande, utvärdering och uppföljning av åtgärdsprogram. Du kommer även att handleda kollegor och göra observationer av undervisningssituationer. Vidare är du operativt ansvarig för verksamheten i lokal särskild undervisningsgrupp tillsammans med resurspedagog, samt ansvarig för svenskundervisning i SU-grupp. Hos oss finns en stabil personalgrupp med många erfarna och kompetenta lärare, stort engagemang och hög till...
2024-05-07 2024-05-21
Lidingö Stad, Grundskola​ Lärare mot fritidshem/Fritidspedagog
Som lärare i fritidshem på Klockargårdens skola planerar och utvecklar du verksamheten tillsammans med kollegor och elever i årskurserna F-3. Vår värdegrund utgår från ledorden Trygghet, Respekt, Livsglädje, Kunskap och Social kompetens. Uppdraget som lärare mot fritidshem på Klockargårdens skola är att ge ledning och stimulans till elevernas lärande och personliga utveckling med utgångspunkt i elevernas egna förutsättningar. Det innefattar även att erbjuda en utvecklande, lustfylld och meningsfull fritid där de känner sig trygga och sedda. S...
2024-05-06 2024-05-22
Lidingö Stad, Grundskola​ Rektor till Rudboda skola
Som rektor förväntas du driva den pedagogiska utvecklingen, arbetsleda skolans organisation och tydliggöra uppdrag och befogenheter för medarbetarna. Du har en viktig roll i att skapa förutsättningar för att ta tillvara medarbetarnas idéer och kompetens. Rudboda skola är en arbetsplats som kännetecknas av ett bra och nära samarbete mellan kollegor där man får växa tillsammans. Din roll innebär att fatta beslut och agera utifrån vad som är bäst i ett långsiktigt helhetsperspektiv och verka utifrån såväl barnets som skolans bästa. I uppdraget ing...
2024-04-30 2024-05-19