Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lantmäteriet, Geodata Verksamhetssamordnare, Gävle
Som verksamhetssamordnare kommer du att tillgänglighetsanpassa produktbeskrivningar och andra dokument som löpande uppdateras och publiceras på Lantmäteriets hemsida. Du kommer också att arbeta med att införa och strukturera information i ett delvis egenutvecklat webbpubliceringsverktyg, Geotorget Dokumentation, samt förvalta rutiner (programmerade script) för delar som kommer att kunna genereras från programmet Enterprise Architect. Du kommer även samarbeta med produktutvecklare och andra medarbetare både på enheten Marknad och övriga delar ...
2021-06-04 2021-06-24