Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Informationsförvaltare, Gävle
I rollen som Informationsförvaltare kommer du att jobba med informationsförvaltning av Arken, Lantmäteriets förrättningsarkiv. I arbetsuppgifterna ingår bland annat arkivläggning, registrering, planering och förberedelser av handlingar inför scanning. Du kommer att arbeta i ett flertal olika system. Resor i tjänsten förekommer.
2023-06-08 2023-06-28
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningsassistent, Stockholm
Som förrättningsassistent kommer du att hantera kundmottagningen/receptionen på Lantmäteriets kontor i Hammarby Sjöstad och sköta allmänna administrativa arbetsuppgifter. Uppgifterna är av varierande karaktär och du får en viktig roll i att hantera dessa, oavsett om de är stora eller små. Det kan till exempel innebära beställningar av material, sköta konferensrummen, boka service på utrustning samt göra felanmälningar. Du ska bidra till att våra administrativa arbetsuppgifter blir utförda på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt. Utöver ...
2023-05-29 2023-06-12
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Erfaren förrättningslantmätare, Stockholm
Som erfaren förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som erfaren förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att...
2023-05-29 2023-06-12
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Verksamhetsutvecklare med erfarenhet inom Fastighetsbildning, Gävle
Vi söker en verksamhetsutvecklare till funktion Tekniskt handläggningsstöd inom Fastighetsbildningsstöd som vill medverka i arbetet med att utveckla och förvalta våra tekniska handläggningssystem och en effektiv stödverksamhet. Vi erbjuder ett omväxlande arbete med möjligheter att arbeta inom både förvaltning av våra befintliga handläggningsstöd och utveckling av det nya handläggningsstödet. Arbetsuppgifterna innebär också samverkan med olika verksamhetsområden. Funktionens ansvar ökar nu hela tiden då flera medarbetare blir involverade i utve...
2023-05-25 2023-06-25
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare med erfarenhet, Kinna
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att handlägga förrä...
2023-05-17 2023-06-11
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Chef inom Fastighetsbildning, Falun
Som chef på Lantmäteriet förväntas du driva förändringar genom att skapa förutsättningar för delaktighet och en god dialog. Du förväntas uppnå resultat genom en tydlig arbetsgivarroll i kombination med skapat förtroende och tillit till andra. På Falukontoret finns två funktioner med totalt ett 30-tal medarbetare i blandad ålder med olika kompetens och erfarenhet som alla bidrar till Lantmäteriets verksamhet på olika sätt. Vi söker nu en funktionschef till den ena funktionen, som är en arkivutredningsfunktion. Du kommer ingå i en ledningsgrupp ...
2023-05-12 2023-06-11