Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Tf. Chef inom Fastighetsbildningsstöd juridik, flexibel arbetsort
Inom verksamhetsområde Fastighetsbildning finns Fastighetsbildningsstöd med funktionen Juridik. Funktionens övergripande uppdrag är att lämna stöd åt fastighetsbildningsverksamheten och verksamhetsområdesledningen i juridiska frågor. På så sätt arbetar vi för en enhetlig och effektiv rättstillämpning och för att skapa förutsättningar för digital fastighetsbildning. Vid funktionen arbetar för närvarande nio jurister och fyra lantmätare som är organiserade i två team. Som funktionschef har du arbetsgivaransvar för funktionens medarbetare, vilke...
2022-11-25 2022-12-16
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningsassistent, Umeå
Arbetet som förrättningsassistent är omväxlande och stimulerande. Du kommer huvudsakligen att utföra administrativa arbetsuppgifter som ingår i en förrättningshandläggning. Arbetet innebär även att du har mycket kontakt med både externa och interna kunder. Arbetet i förrättningshandläggningen är till stor del teambaserat och sker i nära samarbete med andra förrättningsassistenter, förrättningslantmätare och mätingenjörer.
2022-11-22 2022-12-04
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningsassistent, Ulricehamn
Arbetet som förrättningsassistent är omväxlande och stimulerande där du arbetar i team med andra roller, t ex förrättningslantmätare och mätingenjörer. Du får en viktig roll i vårt arbete med fastighetsbildning där du bland annat bidrar till att våra administrativa arbetsuppgifter blir utförda på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt, samt att administration av ärenden inom fastighetsbildningsförrättning hanteras effektivt. Kundkontakter är också återkommande i arbetsuppgifterna.
2022-11-22 2022-12-18
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Erfaren förrättningslantmätare, Linköping
Som erfaren förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som erfaren förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att...
2022-11-21 2022-12-07
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Informationsutvecklare inom Fastighetsbildning, Gävle
I uppdraget ingår olika arbetsuppgifter inom informationssäkerhet, såsom att arbeta med informationsklassningar, riskanalyser, säkerhetsskyddsanalyser och säkerhetsskyddsplaner samt med genomförande av olika informationssäkerhetshöjande åtgärder och uppföljning av dem. Tjänsten är placerad inom verksamhetsområdet Fastighetsbildning, enheten Fastighetsbildningsstöd. I tjänsten ingår även att arbeta med informationsmodellering för verksamhetsområdet och att förvalta verksamhetsområdets informationsmodeller. Tjänsten innebär ett nära samarbete me...
2022-11-21 2022-12-09
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Verksamhetsutvecklare med Lantmätarbakgrund, Gävle
Nu söker vi en verksamhetsutvecklare till Fastighetsbildningsstöd som vill medverka i arbetet med att utveckla en effektiv och modern stödverksamhet. Vi erbjuder en modern arbetsplats och ett serviceinriktat, stimulerande och omväxlande arbete tillsammans med experter inom förrättningsprocessen och våra handläggningsstöd. Ett exempel just nu är att funktionen har medarbetare som ingår i ett större projekt som ska ta fram ett nytt stöd för handläggning. Arbetet är koncentrerat på att stödja verksamheten på våra fastighetsbildningskontor. I dett...
2022-11-16 2022-12-31
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Verksamhetsutvecklare inom Fastighetsbildning, Gävle
Som verksamhetsutvecklare inom Fastighetsbildning med inriktning mot kartstöd kommer du att stödja verksamheten på våra fastighetsbildningskontor. I detta ingår support och förvaltning av de tekniska handläggningsstöden med inriktning mot kartproduktion. Funktionen Tekniskt handläggningsstöd jobbar teambaserat. Funktionens medarbetare deltar i olika verksamhets- och utvecklingsprojekt kopplade till Fastighetsbildning, vilket ställer höga krav på att förmåga att anpassa arbetsprocesser, stödfunktionalitet och handledningar.
2022-11-16 2022-12-31
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Stockholm
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2022-11-07 2022-11-30
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare med erfarenhet, Västerås
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att handlägga förrä...
2022-11-07 2022-12-31
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Västerås
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2022-11-07 2022-12-31
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Mätnings- och kartingenjör, Västerås
Som mätnings- och kartingenjör kommer du att arbeta teambaserat i ett nära samarbete med kollegor i förrättningsteam som består av förrättningslantmätare och förrättningsassistenter. För att trivas hos oss behöver du tycka om att arbeta självständigt men samtidigt uppskatta att samarbeta med andra då rollen innebär många kontakter med kunder. Som mätnings- och kartingenjör hos Lantmäteriet har du goda utvecklingsmöjligheter att specialisera dig. Du kommer att ansvara för den tekniska delen av lantmäteriförrättningen vilket innebär att du arbe...
2022-11-07 2022-12-31
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare med erfarenhet, Örebro
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Du kommer att handlägga förrä...
2022-11-02 2022-11-30
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Örebro
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2022-11-02 2022-11-30
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Haparanda
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2022-11-01 2022-12-06