Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Lantmäteriet, Geodata GIS-handläggare, Stockholm
Enheten Geo SE kommer att bli din arbetsplats. Vår uppgift är att stödja Försvarsmakten och i det uppdraget ingår att producera och utveckla anpassade geodataprodukter samt vara expertstöd och ge support. Vi söker en GIS-handläggare till vår funktion Inriktning och samverkan. Du kommer att ingå i mindre medarbetargrupper med gemensamt ansvar för olika arbetsuppgifter där vi värdesätter ett ständigt pågående förbättringsarbete. Du kommer att arbeta med att delta i indatahantering, med administration, inventeringar och bearbetningar samt vara m...
2023-03-21 2023-04-21
Lantmäteriet, Myndighetsgemensam verksamhet Controller, Gävle
Ekonomienheten - verksamhetsstyrning söker nu en controller med inriktning på planering, uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi. Du kommer att arbeta med att identifiera samband och avvikelser, beskriva konsekvenser och ta fram beslutsunderlag. Fokus kommer vara att stödja chefer i planering, styrning, uppföljning, analys av verksamheten samt rapportering av verksamhetens resultat. Du blir en del av ett team som arbetar som stöd till ledningen inom ett specifikt verksamhetsområde. I uppdraget ingår att ha ett helhetsperspektiv, men o...
2023-03-21 2023-04-16
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Kalmar
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2023-03-20 2023-04-16
Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning Handläggare inom Fastighetsinskrivning, Skellefteå
Vill du skapa samhällsnytta tillsammans med kunniga kollegor? Som handläggare har du ett omväxlande och lärorikt arbete som innebär både självständigt beslutsfattande och samarbete med kollegor. I din vardag kommer du hantera ärenden som varierar i omfattning och komplexitet, vissa är enkla och snabba medan andra tar mer tid. Du analyserar och bedömer olika typer av underlag, begär in kompletteringar via telefon, mejl och brev i kontakt med privatpersoner och organisationer. Med stöd av lagar och regler gör du bedömningar och fattar beslut. I...
2023-03-20 2023-04-16
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare, Stockholm
Som förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som förrättningslantmätare arbetar du tillsammans i team med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank till stöd för teamen i handläggningen av alla typer av fastighetsbildningsärenden. Som förrättningslantmätare förv...
2023-03-17 2023-04-09
Lantmäteriet, Fastighetsbildning Förrättningslantmätare senior, Stockholm
Som senior förrättningslantmätare hos oss skapar du förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning. I rollen som senior kommer du att arbeta i team tillsammans med andra förrättningslantmätare, förrättningsassistenter och mätnings- och kartingenjörer. Vi har kontor i hela landet och den samlade kompetensen bildar en gemensam kunskaps- och erfarenhetsbank där du kommer att vara ett stöd för teamen i handläggningen av alla typer av svårare fastighetsbildningsärenden. ...
2023-03-17 2023-04-09
Lantmäteriet, Geodata Fältarbetare - visstidsanställning, Gävle
Lantmäteriet har i uppdrag av regeringen att genomföra en översyn av riksgränsen mot Norge. Arbetet med översynen innebär att du är på plats i fält och restaurerar riksrösen, röjer kring riksrösen, mäter in riksrösen och övriga gränsmärken och stakar ut gränsgatan samt röjning av gränssgata. Översynen genomförs i fjällterräng, och transporter av personal och utrustning görs bl.a. med helikopter. Andra arbetsuppgifter som kan förekomma är inventering av punkter i våra rikstäckande referensnät samt avvägning, beroende på vilka behov som uppstår...
2023-03-07 2023-03-24
Lantmäteriet, Myndighetsgemensam verksamhet Projektledare, Bosnien och Hercegovina
I Lantmäteriets biståndsprojekt i Bosnien-Hercegovina erbjuder vi en unik möjlighet för dig att bidra till landets utveckling. Ett nytt projekt är planerat att starta under våren 2023. Projektet kommer att vara finansierat av Sida och syftet är att stödja våra systermyndigheter i Bosnien-Hercegovina. Det nya projektet är tänkt att pågå under fem år. Till uppdraget söker vi nu en projektledare som kommer att vara stationerad i landet. Eftersom vi arbetar med två myndigheter kommer du att dela din tid mellan Sarajevo och Banja Luka. I rollen led...
2023-03-01 2023-04-02