Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Västernorrland Miljöhandläggare förorenade områden
Du kommer arbeta med granskning av utredningar och utifrån dessa bedöma miljöeffekter i mark, vatten och sediment. Vidare kommer du att skriva beslut, yttranden och ansvarsutredningar. Arbetet handlar om att skapa goda relationer och ha kontakter och diskussioner med företag, myndigheter, enskilda och media. I arbetet ingår även tillsynsvägledning till kommunala tillsynsmyndigheter. Arbetet omfattar även att informera och stötta kollegor inom länsstyrelsen kring frågor och ärenden som rör förorenade områden. Även om arbetet i hög grad är själ...
2021-04-01 2021-04-27
Länsstyrelsen Västernorrland Miljöhandläggare inriktning vattenverksamhet
Du kommer att arbeta med tillsyn och prövning enligt miljöbalken av olika typer av verksamheter som fysiskt påverkar framförallt vattenmiljön. I arbetet ingår att analysera information och data, göra biologiska bedömningar och relatera dessa till miljölagstiftningen. Bland annat ingår att skriva beslut eller förelägga verksamhetsutövare om villkor om olika typer av försiktighetsmått och skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på miljön. Du kan också komma att medverka i arbetet med miljöprövningar av större vattenverksamheter och bidra i arbet...
2021-03-29 2021-04-18
Länsstyrelsen Västernorrland Miljöhandläggare
Du kommer att arbeta med tillsyn och prövning enligt miljöbalken av olika typer av verksamheter som fysiskt påverkar vatten- och naturmiljön. I arbetet ingår att analysera information och data, göra biologiska bedömningar och relatera dessa till miljölagstiftningen. Bland annat ingår att skriva beslut eller förelägga verksamhetsutövare om villkor om olika typer av försiktighetsmått och skyddsåtgärder för att begränsa påverkan på miljön. Till stor del kommer du att handlägga anmälningar om samråd om verksamheter/åtgärder som väsentligt kan ändra...
2021-03-29 2021-04-18
Länsstyrelsen Västernorrland Rådgivare och handläggare inom landsbygdsprogrammet
Som rådgivare arbetar du främst inom områdena ekologisk produktion, Greppa näringen och ett rikt odlingslandskap. Du kommer både att upphandla och själv genomföra kurser, rådgivning och fältvandringar i länet. Du bidrar med kunskap om konkreta åtgärder för att återställa, bevara och förbättra ekosystem på jordbruksmark. Som handläggare arbetar du med stöd till landsbygdsföretag och har löpande kontakt med de intressenter som söker finansiering från Länsstyrelsen. Arbetet omfattar: - Initiera, genomföra och redovisa projekt inom rådgivning och k...
2021-03-25 2021-04-14