Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Värmland Länsjurist
Rättssekretariatet arbetar dels med egna ärenden och ansvarsområden, dels som juridiskt stöd åt Länsstyrelsen i övrigt och medverkan i andra enheters ärenden. Bland annat handlägger Rättssekretariatet överklagnings- och överprövningsärenden av olika slag, främst enligt plan- och bygglagen samt miljöbalken, liksom tillstånd, tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning. Du kommer att få arbeta självständigt med såväl egna kvalificerade och komplexa förvaltningsärenden inom Rättssekretariatets ansvarsområden som frågor och ärenden i samver...
2021-11-24 2021-12-15
Länsstyrelsen Värmland Länsjurist, vikariat
Rättssekretariatet arbetar dels med egna ärenden och ansvarsområden, dels som juridiskt stöd åt Länsstyrelsen i övrigt och medverkan i enheters ärenden. Bland annat handlägger Rättssekretariatet överklagnings- och överprövningsärenden av olika slag, främst enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen, liksom tillstånd, tillsyn och föreskrifter enligt annan lagstiftning. Du kommer i huvudsak att få arbeta självständigt med förvaltningsärenden av olika slag och komplexitet inom Rättssekretariatets ansvarsområden samt stöd åt andra enheter inom Lä...
2021-11-24 2021-12-08
Länsstyrelsen Värmland HR-administratör
Länsstyrelserna har samlat sin löneadministration i en samordnad löneservice (SLS) som finns i Kronobergs län. I rollen som HR-administratör är du Länsstyrelsen Värmlands kontaktperson gentemot SLS och du arbetar med löpande arbete kopplat till vår lönecykel såsom bevakningslistor, signal och fellistor, tidredovisning, anställningsadministration samt annan förekommande administration inom HR-funktionen. I arbetet ingår även externa kontakter. Att fungera som ett administrativt stöd till övriga HR-medarbetare i rekryteringsprocesser är också ett...
2021-11-23 2021-12-14