Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Enhetschef till enheten för samhällsskydd
Länsstyrelsen i Dalarnas län söker en enhetschef till enheten för samhällsskydd. Enheten har för närvarande 10 medarbetare som har både egna ansvarsområden och utvecklande uppdrag såväl internt som externt med aktörer i länet. Som enhetschef ansvarar du för att planera, utveckla och leda enhetens arbete. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt som personellt och har arbetsmiljöansvar. Vidare ansvarar du för uppföljning och utvärdering av verksamheten, att enheten arbetar i enlighet med den statliga värdegrunden och att ...
2021-09-17 2021-10-10
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län Vi söker en Enhetschef för naturförvaltningsenheten
Som enhetschef ansvarar du för enhetens verksamhet och personal. Du planerar, utvecklar och leder arbetet, prioriterar och kvalitetssäkrar enhetens processer för enhetens medarbetare. Du har ansvar för budget och resursfördelning, såväl ekonomiskt som personellt och du har arbetsmiljöansvar. Genom god planering och ledning skapas en arbetsmiljö där förutsättningar finns för både delaktighet och lärande på individ- och gruppnivå och där chefer och medarbetare gemensamt arbetar mot mål och skapar resultat. Du har arbetsmiljöansvar för personal b...
2021-09-09 2021-10-01
Länsstyrelsen Dalarnas län, Länsstyrelsen i Dalarnas län ANDTS-samordnare
Rollen innebär bland annat att sprida kunskap genom att ordna konferenser, driva nätverk, implementera metoder och att anordna utbildningar. Mycket av arbetet innebär strategisk samverkan på länsnivå genom att ta fram regionala strategier och handlingsplaner samt följa upp och utvärdera dessa. I och med att regeringen håller på att ta fram ett förlag till en förnyad ANDTS-strategi kommer du att ha ett särskilt ansvar över arbetet med framtagandet av regional strategi och handlingsplan. Att fånga upp och bemöta lokala och regionala behov är cen...
2021-08-30 2021-09-26