Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Länsstyrelsen Blekinge Handläggare inom förorenade områden
Länsstyrelsen i Blekinge är en aktiv part i utvecklingen av ett hållbart Blekinge och vi ser till länets bästa i allt vi gör. Vår vision är Ett hållbart och attraktivt Blekinge där Länsstyrelsen ska bidra utifrån de uppdrag vi har från regeringen. Hos oss kommer du tillsammans med andra handläggare på Funktionen för Tillsyn och prövning, arbeta för att uppnå och säkerställa en giftfri miljö. Dina arbetsuppgifter blir att bedriva tillsyn över förorenade områden, hantera bidrag samt att granska inkomna rapporter, utredningar och riskbedömninga...
2021-11-18 2021-11-30
Länsstyrelsen Blekinge Samordnare inom Klimatanpassning
Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle. Länsstyrelsen samordnar och ger stöd i arbetet med klimatanpassning i länet. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att: • Slutföra framtagning av klimat- och sårbarhetsanalys över intern verksamhet och revidera och följa upp regional handlingsplan. • Samordna insatser, t.ex. seminarier, för att stödja externa aktörer i klimatanpassningsarbetet. • Integrera klimat...
2021-11-17 2021-12-02
Länsstyrelsen Blekinge Chef till funktionen för Naturförvaltning
Du kommer att vara chef på funktionen för naturförvaltning som är en av tre funktioner på avdelningen Natur och Klimat. Naturvårdsförvaltningen ansvarar för förvaltning och skötsel av statligt skyddade naturområdena, dvs, naturreservat, naturminnen, fågelskyddsområden, Natura 2000-områden m.m. Funktionen förvaltar även fastigheter på uppdrag av Naturvårdsverket. Arbetsuppgifterna innebär att utifrån reservatsbeslut, skötselplaner och bevarandeplaner, planera, genomföra och följa upp skötsel- och restaureringsåtgärder samt friluftsanordningar....
2021-11-17 2021-12-08