Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kulturrådet Kulturrådet söker Driven utredare till uppdraget Barnrätt i praktiken
Uppdraget innehåller flera delar, bland annat att • hålla i och sammanställa återrapporteringen av uppdraget till regeringen, • genomföra en avgränsad utredning om hur vi följer upp våra bidrag som riktar stig till aktörer som arbetar med barn och unga, • delta i arbetet med Kulturrådets årsredovisning och verksamhetsplanering samt • delta som metodstöd och bollplank i pågående processer på myndigheten inom ramen för uppdraget barnrätt i praktiken. Anställningen kommer även att innebära att du deltar i andra utredningsuppdrag på Kulturrå...
2022-05-16 2022-05-30
Kulturrådet Kulturrådet söker Handläggare för regional kulturverksamhet
Som handläggare för regional kultursamverkan (kultursamverkansmodellen) deltar du i berednings- och uppföljningsarbetet i den regionala bidragsprocessen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att tillsammans med kollegor bedöma regionala kulturplaner, bidra i uppföljningsarbetet och arbeta främjande inom kultursamverkansmodellens olika konstområden och prioriterade perspektiv. Dessutom ingår du i arbetet med vår interna utveckling av kultursamverkansmodellens olika samverkansprocesser. I arbetsuppgifterna ingår även att företräda Kulturrådet...
2022-05-16 2022-05-30
Kulturrådet Kulturrådet Söker Handläggare för nationella minoriteters kultur
Du är placerad på enheten för litteratur och bibliotek, men deltar i och medverkar till hela myndighetens arbete i frågor som rör nationella minoriteters kultur. I dina arbetsuppgifter, som ställer höga krav på noggrannhet och effektivitet, ingår bland annat att • ansvara för handläggning av projekt- och verksamhetsbidrag, • medverka i handläggningen av bidrag till regional kulturverksamhet, • ta fram underlag, svara på remisser och på andra sätt bidra med sakkunskap gällande nationella minoriteters kultur, • koordinera det nationella ...
2022-05-10 2022-05-23
Kulturrådet Handläggare med projektledaransvar för litteratur- och läsfrämjande åtgärder för de nationella minoritetsspråken
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att • ta fram en projektplan, leda och medverka i projektet, • arrangera möten och samråd med relevanta parter, t.ex. företrädare för de nationella minoriteterna, förlag, bibliotek och läsfrämjande organisationer, • hålla i kontakterna med Kungliga biblioteket, Sametinget, Institutet för språk och folkminnen och andra externa aktörer, • i dialog med berörda parter och medarbetare på Kulturrådet ta fram förslag på insatser som kan främja utgivningen på de nationella minoritetsspråken, • genomför...
2022-05-10 2022-05-23
Kulturrådet Koordinator för innehållsproduktion till Läsfrämjandelyft för folkbibliotek
Du ingår i ett projektteam inom enheten som utgörs av två projektledare, en projektmedarbetare och en kommunikatör. Arbetet som koordinator av innehållsproduktion innebär ett nära samarbete med redaktionen för Digiteket, som är en lärplattform för bibliotekspersonal som drivs av Biblioteken i Malmö på uppdrag av Kungliga biblioteket. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att • kartlägga och identifiera leverantörer som kan bidra med innehåll inom läsfrämjandelyftets olika kunskapsområden, • upphandla vetenskapligt innehåll från universitet o...
2022-05-10 2022-05-23