Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Lärare i fritidshem Östraby skola
Vi söker en lärare i fritidshem till Östraby skola. Fritidshemmet är uppdelat på två avdelningar som har tillgång till egna fritidslokaler. Båda lokalerna är helt nyrenoverade. Det är drygt 70 barn inskrivna. Vi förväntar oss att du har ett ständigt intresse av att utveckla verksamheten mot de nationella målen och att du är flexibel när det gäller samarbetet med dina kollegor. Du förväntas också ta ett stort ansvar då det gäller planeringen av verksamheten, arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och likaså i utvärderingen av verksamhet...
2022-11-30 2022-12-19
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Mentor till IM, Hörby Lärcenter
Du kommer främst att arbeta på vårt introduktionsprogram och kommer möta ungdomar som kämpar för att läsa upp sina grundskolebetyg och ta sig vidare till nationella gymnasieprogram. Som mentor tillför du psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Du arbetar stödjande under lektionstid och genomför löpande samtal med eleven kring hens skolsituation. Samtalen kan vara stödjande, motiverande och utredande beroende på elevens situation. Som mentor förväntas du samarbeta och ha kontakt med vårdnadshavare, familjehem och HVB. Du me...
2022-11-30 2022-12-14
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Modersmålslärare romani
Du arbetar som modersmålslärare, i nära samarbete med klass- eller ämneslärare, SvA-lärare och specialpedagog. Studiehandledning på modersmålet kan ingå. För närvarande handlar det om ett väldigt litet antal elever, men troligen kommer antalet att öka. Du kommer att ingå i modersmålslärarnas arbetslag och ha regelbundna träffar med dina kollegor och din rektor.
2022-11-18 2022-12-07
Kultur- fritid- och utbildningsförvaltningen, Hörby kommun Rektor grundskola landsbygd
Hörby kommun är i den spännande uppstarten av sin nya, gemensamma förvaltning. Detta för att stärka och effektivisera organisationen, kunna vara hållbar och ligga i framkant samt för att ha medborgarens och medarbetarens bästa i fokus. I vår nya organisation, sektor Bildning, ingår våra förskolor, grundskolor, barn-och elevhälsa, IKT, modersmålsenhet och förvaltningsadministration. Ett engagerat och samlat team på ca 500 anställda med målet om att genom god utbildning och stöd förbereda våra barn och unga, så att de får en stabil grund att stå ...
2022-11-18 2022-12-09