Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Lärare i fritidshem till Helgedalskolan
Du ansvarar för undervisningen i fritidshemmet samt kombinerar med undervisning i skolan inom något av ämnena musik, idrott, bild eller hemkunskap. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att enligt läroplanens mål skapa kvalitetssäkrad undervisning i fritidshemmet och i skolan som är intresseväckande och entusiasmerande. Du arbetar även utifrån de demokratiska värdena och väger in vad eleverna vill ha i fritidsverksamheten. För att verksamheten ska följa en röd tråd vad gäller planering och olika elevers behov sker samarbete med grundskollärare oc...
2023-09-29 2023-10-15
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Lärare åk 7-9 i matematik och No, Slättängsskolan
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer so...
2023-09-27 2023-10-11
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Förskollärare till Smedjegårdens förskola
Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors age...
2023-09-22 2023-10-08
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Speciallärare åk 7-9, Slättängsskolan
Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling alternativt matematikutveckling med fokus på individnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska...
2023-09-21 2023-10-05
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Lärare åk 1-6 i ma, sv, sva och eng på Helgedalskolan
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer s...
2023-09-20 2023-10-01
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Lärare åk 4-9 i musik, Slättängsskolan
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer s...
2023-09-20 2023-10-04
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Lärare åk 7-9 i svenska samt annat ämne, Önnestad skola
Du kommer i huvudsak att undervisa i svenska i tre klasser åk 7-9, samt ha ett nära samarbete med dina övriga ämneskollegor. Undervisning i andra grupper kan bli aktuellt utifrån din behörighet och kompetens. I tjänsten ingår också ett delat mentorskap i en klass på högstadiet där du också kommer vara del av arbetslag och ämneslag. Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete genom ett gott ledarskap såvä...
2023-09-19 2023-10-08
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Skolsköterska Väskolan
Som skolsköterska har du möjlighet att göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå. I skolsköterskans dagliga arbete ingår hälsoundersökningar med hälsosamtal, vaccinationer, hälsoundervisning och öppen mottagning. Du samverkar med övriga professioner inom elevhälsan genom elevhälsoteamets möten. Som skolsköterska deltar du också i kvalitetssäkring och utveckling på skolan. Du ingår i skolans elevhälsoteam och samarbetar med pedagoger kring elever och klasser. Vi vill gärna att du har eleven i centrum, du tar initiativ och är lösn...
2023-08-11 2023-09-30