Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Förskollärare
Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors age...
2022-12-05 2022-12-13
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Förskollärare, Smedjegårdens förskola
Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors age...
2022-11-30 2022-12-13
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Lärare i fritidshem, Väskolan
Du ansvarar för undervisningen i fritidshemmet samt kombinerar med undervisning i skolan inom ämnet idrott och hälsa. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att enligt läroplanens mål skapa kvalitetssäkrad undervisning i fritidshemmet och i skolan som är intresseväckande och entusiasmerande. Du arbetar även utifrån de demokratiska värdena och väger in vad eleverna vill ha i fritidsverksamheten. För att verksamheten ska följa en röd tråd vad gäller planering och olika elevers behov sker samarbete med grundskollärare och förskollärare. Tillsammans m...
2022-11-30 2022-12-14
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Speciallärare med inriktning mot svenska som andraspråk
Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling med fokus på individnivå. Denna tjänst är inriktad mot svenska som andraspråk. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i ar...
2022-11-30 2022-12-14
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Lärare i fritidshem, Helgedalskolan
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att enligt läroplanens mål skapa kvalitetssäkrad undervisning i fritidshemmet som är intresseväckande och entusiasmerande. Du arbetar även utifrån de demokratiska värdena och väger in vad eleverna vill ha i fritidsverksamheten. För att verksamheten ska följa en röd tråd vad gäller planering och olika elevers behov sker samarbete med grundskollärare och förskollärare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar och leder du även uteverksamhet och rastverksamhet. Dina relationer till eleverna karakteriseras av ömse...
2022-11-30 2022-12-14
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Speciallärare, Öllsjöskolan
Som speciallärare arbetar du med fördjupade kunskaper kring läs-, skriv- och språkutveckling respektive matematikutveckling med fokus på individnivå. Du använder specialpedagogiska metoder för att planera, förbereda och bedriva undervisning och stötta eleven utifrån dennes specifika svårighet. Du genomför och dokumenterar kartläggningar, utredningar och olika former av pedagogiska tester vars mål är att leda till ökad förståelse för elevens svårigheter i skolarbetet. Som speciallärare bidrar du även med din kompetens i arbetet med pedagogiska ...
2022-11-29 2022-12-16
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Studiehandledare Ukrainska, Öllsjöskolan
Du handleder eleverna i samarbete med läraren för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för elevens lärande. Du fungerar även som en länk i samarbetet med vårdnadshavare. Som studiehandledare i Kristianstad kommun arbetar du i team med lärare, studiehandledare och studiestödjare. I samverkan med läraren och utifrån elevens kartläggning ska du lägga upp planerad handledning till eleven utifrån läroplan, ämnesplan, kursplanens mål och lektionsinnehåll. Du ska vara behjälplig till läraren vid bedömning av elevernas kunskaper. Kunna förtydl...
2022-11-28 2022-12-16
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Barnskötare, Helgedals förskola
I arbetet som barnskötare ska du verka för att verksamheten bygger på varje barns naturliga nyfikenhet och lust att lära. Det innebär att du med läroplanen som bas arbetar med metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar i arbetet.  Som barnskötare är du aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Kontakten och samarbetet med...
2022-11-24 2022-12-07
Kristianstad kommun, Skolområde Västra Barnskötare, Smedjegårdens förskola
I arbete som barnskötare ska du verka för att verksamheten bygger på varje barns naturliga nyfikenhet och lust att lära. Det innebär att du med läroplanen som bas arbetar med metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar i arbetet. Tjänsten är en resurstjänst där du enligt ett fast schema förstärker på flera av förskolans åtta avdelningar. Tillsamman med kollegor arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Kontakten och samarbetet med barnens föräldrar samt samarbete m...
2022-11-23 2022-12-07