Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, Skolområde Södra Lärare åk 7-9 i musik, Rönnowskolan
Tjänsten vi erbjuder innebär att du kommer att ingå i ett av våra tre spår, CD-spåret. Varje spår är samlat runt max sex klasser och består av de mentorer/undervisande lärare som möter just de klasserna. Spåret har en gemensam yta för sina arbetsplatser och den är belägen i direkt anslutning till elevernas hemklassrum. Hela grundtanken handlar om trygga relationer och ett nära samarbete kring elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Som ämneslärare i Musik kommer du dock arbeta över spårgränserna och ansvara för musikundervisningen i y...
2024-05-21 2024-06-05
Kristianstad kommun, Skolområde Södra Lärare åk 4-6, Everöds skola
Som lärare hos oss stimulerar du elever till lärande och eget ansvarstagande. Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete, genom ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet. Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, med fokus på elevens bästa. Via dialog skapar du goda relationer s...
2024-05-08 2024-05-22