Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kristianstad kommun, Central förvaltning Lärare/lärare fritidshem, bemanningsenheten
Du arbetar i skolan och/eller på fritidshemmet för att täcka upp under ordinarie personals frånvaro. Du utformar undervisningen i enlighet med läroplanens mål - planera, förbereda, genomföra samt utvärdera din undervisning. Med engagemang och entusiasm ska du stimulera/stärka eleverna till lärande och eget ansvar. Du visar ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet/fritidshemmet och vågar ställa krav på eleverna och är tydlig kring de förväntningar som ställs. Som lärare skapar du en kvalitetssäkrad, intresseväckande och entusiasmeran...
2023-06-26 2023-11-30
Kristianstad kommun, Central förvaltning Förskollärare, bemanningsenheten
Du skapar en pedagogisk miljö som utmanar och stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg och lärandemiljö. Den pedagogiska verksamheten utgår från varje barns förutsättningar och bygger på undervisning som utformas i enlighet med läroplanens mål. Arbetet organiseras utifrån ett helhetsperspektiv som bygger på bedömning och dokumentation av det enskilda barnets behov i kombination med hela förskolans kvalité. Du är en tydlig och entusiasmerande ledare som hanterar förändrade situationer och olika människors age...
2023-06-26 2023-11-30
Kristianstad kommun, Central förvaltning Barnskötare och Barnskötarbiträde, Bemanningsenheten
Barnskötare I arbetet som barnskötare använder du läroplanen som bas genom att arbeta med metoder, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar. Du strävar efter att lyfta varje barns naturliga nyfikenhet och lust att lära. Som barnskötare är du aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Kontakten och samarbetet med barnens föräldr...
2023-06-26 2023-11-30