Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Kompetensförsörjningsenheten Kansliassistent till Anstalten Asptuna - Stockholm VO Syd
Till vår klient- och verksamhetsadministration söker vi en kansliassistent med inriktning mot Intagnas medel (IM). Du kommer att ha ansvar för bland annat den ekonomiska hanteringen av intagnas medel, ekonomiärenden samt delar av beställarorganisationen. I rollen som kansliassistent kommer du även hantera registrering och hantering av klientärenden, posthantering, arkivering, diarium, akt hantering samt kontakter med andra myndigheter och organisationer.
2021-09-29 2021-10-20
Kriminalvården, Kompetensförsörjningsenheten Klienthandläggare till anstalten Asptuna (VO Sthlm Syd)
Som klienthandläggare vid VO Sthlm Syd, under kriminalvårdsinspektören ansvarar du för det samlade klientarbetet på en avdelning. Det innebär att du har i uppdrag att bevaka, handlägga och enligt delegation fatta beslut i klientärenden samt ansvarar för klienternas verkställighetsplaner. Klienthandläggaren är en stödjande funktion till arbetsgivaren. I uppdraget ingår även att handleda kriminalvårdarna både i deras dagliga klientarbete och i arbetet med klienternas verkställighetsplan (VSP). I dialog med kriminalvårdsinspektören och övriga kli...
2021-09-28 2021-10-19
Kriminalvården, Kompetensförsörjningsenheten Rekryteringshandläggare
Som statlig myndighet har vi flera lagar, processer och rutiner att förhålla oss till när vi rekryterar och anställer personal. Här har du ett viktigt ansvar i att se till att vi följer administrativa rutiner och riktlinjer som en del i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du ser till att vi arbetar enligt GDPR och följer de regelverk som reglerar vår rekryteringsprocess. Du arbetar konsultativt och serviceinriktat gentemot våra rekryterare, chefer och övriga medarbetare inom myndigheten med rekryteringsadministration. Dina arbetsuppgift...
2021-09-17 2021-10-08
Kriminalvården, Kompetensförsörjningsenheten Rekryteringshandläggare
Som statlig myndighet har vi flera lagar, processer och rutiner att förhålla oss till när vi rekryterar och anställer personal. Här har du ett viktigt ansvar i att se till att vi följer administrativa rutiner och riktlinjer som en del i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du ser till att vi arbetar enligt GDPR och följer de regelverk som reglerar vår rekryteringsprocess. Du arbetar konsultativt och serviceinriktat gentemot våra rekryterare, chefer och övriga medarbetare inom myndigheten med rekryteringsadministration. Dina arbetsuppgift...
2021-09-09 2021-09-30