Spara och bevaka sökningen

Vi meddelar dig när nya jobb dyker upp.

Arbetsgivare Titel Favorit Publ. Ansök
Kriminalvården, Frivården Västerås Handläggande beslutsstöd till Frivården Västerås, vikariat
I tjänsten som beslutsstöd är du ett stöd för kriminalvårdsinspektör och frivårdsinspektör i arbetet med klientbeslut. Uppdraget går ut på att i dialog med kollegor kvalitetssäkra beslut i förhållande till lag, föreskrifter och handbok, men också kvalitetssäkra språk och annan formalia. I arbetet ingår att vara sekreterare på frivårdens beslutssammanträde och att stötta medarbetare att ta fram beslut och beslutsunderlag och handledning i särskilda klientärenden. Det ingår även att efter delegation fatta beslut i enskilda klientärenden. En del a...
2023-11-20 2023-12-11
Kriminalvården, Frivården Västerås Underrättelseoperatör till Frivården Mälardalen, placeringsort Västerås/Eskilstuna
I aktuell tjänst som underrättelseoperatör handlar arbetsuppgifterna i huvudsak om att inom underrättelsecykeln arbeta i syfte att förbättra bedömningen av klienter ur risk- och säkerhetssynpunkt samt att stötta säkerhetsarbetet inom frivården. Du ansvarar för underrättelsearbetet inom Frivården Mälardalen samt stödjer i delar av andra frivårdskontor i Region Mitt. Arbetet innebär tjänsteresor, främst inom verksamhetsområdet. Placeringsort för denna tjänst är Västerås eller Eskilstuna. I uppgifterna ingår att bidra till att underrättelsearbete...
2023-11-10 2023-12-01